Les aigües turbulentes

Bloc personal de Jordi Casadevall Camps

2 d'agost de 2021
0 comentaris

‘Unatra academia’ (Una altra acadèmia)

Noticia relevant en relación a las luengas catalana y aragonesa. Lo pasau chueves 29 de chulio lo gubierno d’Aragón va nombrar los primers miembros de l’Academia Aragonesa d’a Luenga. Esta entidat estió creyada lo 2013 per la lei d’uso, protección y promoción d’as luengas aragonesas, la que se va inventar lo lapao. Afortunadament, los suyos estatuts (2018) ya van dentrar en razón y parlan d’aragonés y catalán d’Aragón. L’Academia se constituyió como “institución scientifica oficial en l’ambito d’as luengas y modalidatz lingüisticas propias” y tiene per competencias “establir las normas referidas a l’uso correcto d’as luengas” y “asesorar las institucions sobre l’uso correcto d’as luengas y la suya promoción social”. Está dividida en dos institutos, un per cada luenga, que tendrán funcions mas especificas (proposar normas gramaticals, inventariar lo lexico, estimular l’uso d’a luenga u veilar per los dreitos lingüístics). Cómo se puede comprebar, la existencia d’esta Academia suposa “a priori” un avenç en o dificultós proceso de normalización tanto de l’aragonés como d’o catalán d’a Franja. Ye d’asperar, pero, que la coexistencia con l’Institut d’Estudis Catalans no orichine garra mena de disfunción, solapament u conflicto.

Los flamants miembros catalans d’esta Academia serán estes:

Carme Alcover Pinós (Mazaleón, 1952). Doctora en Filolochía. Tecnica de luengas d’o Gubierno d’Aragón (dica 2017) y coordinadora d’o Seminari Permanent de luenga catalana. Estió miembro d’o Consello Superior d’as Luengas d’Aragón.
Javier Giralt Latorre (Barcelona, 1967, orichinario de Sant Esteve de Llitera). Doctor en Filolochía Hispanica. Tesi sobre Contribución a la estudi d’as fables d’a Llitera. Profesor titular de Filolochía Catalana d’a Universidat de Zaragoza. Estió miembro d’o Consello Superior d’as Luengas d’Aragón.
Mercedes Llop Alfonso (Nonasp, 1957). Licenciada en Filosofía y Sciencias d’a Educación y mestra. Escritora en catalán d’Aragón, ha ganau en dos ocasions (2010 y 2020) lo premio Guillem Nicolau d’o Gubierno d’Aragón.
Maria Teresa Moret Oliver (Mequinensa, 1974). Doctora en Filolochía Hispanica. Tesi sobre Documentación historica aragonesa d’o sieglo XV. Profesora de catalán a la Escuela Oficial de Idiomas d’Alcanyiz y d’a Universidat de Zaragoza.
Ramon Sistac Vicén (Barcelona, 1958, orichinario de Camporrells). Doctor en Filolochía Catalana. Profesor de dialectolochía catalana d’a Universitat de Lleida.

Son dades fornidas per lo Gubierno d’Aragón, pero i hai atras dos informacions que pueden estar d’interés: Maria Teresa Moret (foto) ye l’autora d’a primera tesi presentada en catalán a la Universidat de Zaragoza, y Ramon Sistac ye miembro de l’Institut d’Estudis Catalans.

[versió en català]

Notícia rellevant en relació a les llengües catalana i aragonesa. El passat dijous 29 de juliol el govern d’Aragó va nomenar els primers membres de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Aquesta entitat fou creada el 2013 per la llei d’ús, protecció i promoció de les llengües aragoneses, la que es va inventar el lapao. Afortunadament, els seus estatuts (2018) ja van entrar en raó i parlen d’aragonès i català d’Aragó. L’Acadèmia es constituí com a “institució científica oficial en l’àmbit de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies” i té per competències “establir les normes referides a l’ús correcte de les llengües” i “assessorar les institucions sobre l’ús correcte de les llengües i la seva promoció social”. Està dividida en dos instituts, un per cada llengua, que tindran funcions més específiques (proposar normes gramaticals, inventariar el lèxic, estimular l’ús de la llengua o vetllar pels drets lingüístics). Com es pot comprovar, l’existència d’aquesta Acadèmia suposa “a priori” un avenç en el dificultós procés de normalització tant de l’aragonès com del català de la Franja. És d’esperar, però, que la coexistència amb l’Institut d’Estudis Catalans no origini cap mena de disfunció, solapament o conflicte.Els flamants membres catalans d’aquesta Acadèmia seran aquests:

Carme Alcover Pinós (Mazaleón, 1952). Doctora en Filologia. Tècnica de llengües del Govern d’Aragó (fins 2017) i coordinadora del Seminari Permanent de llengua catalana. Fou membre del Consell Superior de les Llengües d’Aragó.

Javier Giralt Latorre (Barcelona, 1967, originari de Sant Esteve de Llitera). Doctor en Filologia Hispànica. Tesi sobre Contribució a l’estudi de les fables de la Llitera. Professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de Saragossa. Fou membre del Consell Superior de les Llengües d’Aragó.

Mercedes Llop Alfonso (Nonasp, 1957). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i mestra. Escriptora en català d’Aragó, ha guanyat en dues ocasions (2010 i 2020) el Premi Guillem Nicolau del Govern d’Aragó.

Maria Teresa Moret Oliver (Mequinensa, 1974). Doctora en Filologia Hispànica. Tesi sobre Documentació històrica aragonesa del segle XV. Professora de català a l’Escola Oficial d’Idiomas d’Alcanyís i de la Universitat de Saragossa.

Ramon Sistac Vicén (Barcelona, 1958, originari de Camporrells). Doctor en Filologia Catalana. Professor de dialectologia catalana de la Universitat de Lleida.

Són dades fornides pel Govern d’Aragó, però hi ha altres dues informacions que poden ser d’interès: Maria Teresa Moret (foto) és l’autora de la primera tesi presentada en català a la Universitat de Saragossa, i Ramon Sistac és membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

[Versió en aragonès: softaragones.org; imatge: Vilaweb]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!