Les aigües turbulentes

Bloc personal de Jordi Casadevall i Camps

Han mort dues actrius

0
Publicat el 13 d'agost de 2014

El mateix dia han marxat dues actrius. Una, Lauren Bacall, la companya de Humphrey Bogart, famosa per pel·lícules de cinema negre dels anys 40 i 50, però que molts recordem a How to Marry a Millionaire, al costat de Marylin Monroe, que aquests dies també fa anys de la seva desaparició física, que no fílmica.

L’altra actriu a qui avui diem adéu és la tarragonina Mercè Anglès. De les companyies La Moderna i Trono Villegas va passar a treballs de més envergadura fins a actuar a les ordres de Calixto Bieito, a banda d’aparèixer en populars sèries de TV3. Tenia molta menys popularitat que la Bacall, lògicament, però a la primera jo l’havia conegut i a la segona no: per a mi ja és suficient per recordar-les en aquest bloc, en peu d’igualtat. Adéu a totes dues.

Anglès 1     

    Laurent Bacall, manifestant-se contra la paranoica Comissió McCarthy

[Imatges: a dalt, Mercè Anglès; a baix, Lauren Bacall manifestant-se amb altres actors de Hollywood contra el Comitè d’Activitats Anti-americanes; fotos David Ruano/TNC i archive.filmdeculte.com]