Les aigües turbulentes

Bloc personal de Jordi Casadevall Camps

Toca la campana…

29 d'octubre de 2012

Toca la campanael so lúgubre i descuidat,com si caigués del batallla nota pesada i distant.Retrona en l’altre costatde la torre el so més agutde la menuda campanaen un diàleg pausatque anuncia a la contradaque me n’he anat,i et deix ja ferida d’enyoresperant una tornadaque no es produirà,sona amb un ding-donglúgubre i descuidatel repicar del vell

Llegir més