De la importància dels calerons (Expressions familiars, 8)

Expressions usades per la meva mare (la primera) i per la meva àvia (la segona) en castellà, malgrat ser totes dues osonenques de soca-rel:

Dinero, ésa es la cuestión! (Sàvia frase emparentada amb allò de “Salut i pessetes, i el demés són punyetes”).

¿Eres pobre? A la cárcel! (De la mateixa categoria que l’anterior).

Com es pot veure, són de permanent actualitat.