Josep Pastells

Inventari de sensacions

Una frase interessant de Florián Bratu:

“La novel.la d’introspecció significa, al cap i a la fi, la llibertat de viure i conèixer sense fronteres, on la censura és nul.la”.

Potser per aquest motiu, dic jo, la poètica de la novel.la d’introspecció està sotmesa a interrogants permanents. És com si la llei de l’escriptor consistís en la mobilitat, en una dinàmica permanent que gaudeix de la falta absoluta de restriccions.