Els dies i les dones

David Figueres

Arxiu de la categoria: Passa a les millors famílies

GÈNESI

0

"Jo Francisco figueres fadri fai fe, y confeso aver rebut de Vicens figueres mon Pare de las 25 que me tocan dels drets de casa la cantitat de 15 que correspon a la primera paga del dot me prometeren. Com tambe aver rebut quatre llansols, una marfega, y una capa, y per ser aixis firmo per ma aliena per no saber yo de escriure al qual dono facultat al 4 de abril de 1785.

Per lo sobredit Francisco figueres firmo Joseph Serra rector de Albarca"