VIA A VIA

El món del transport sobre vies i per cable. Bloc de Jordi Casadevall

4 de maig de 2024
0 comentaris

Què ens prometen per als propers quatre anys? (1: els nostres)

S’acosten les eleccions al Parlament de Catalunya. Heus aquí les propostes en matèria de transport urbà i ferroviari dels principals partits que hi concorren. Avui, les candidatures d’obediència catalana, les nostres:

 

Puigdemont per Catalunya-Junts

► Continuarem exigint el Corredor Mediterrani ferroviari amb via exclusiva per a les mercaderies, en el Camp de Tarragona fent el traçat per l’interior, i vetllant pels accessos viaris i ferroviaris als ports i aeroports, i altres actuaci- ons per a connexions logístiques adequades, per tal de reduir el cost de transport de les expor- tacions, reduir les seves exter- nalitats ambientals i augmentar la competitivitat de la indústria catalana. Mentre no es completa, exigirem la inversió d’un tercer fil en el tram de rodalies entre Martorell i Castellbisbal com a opció d’urgència i transitòria.

► Acabarem l’L9 del metro de Barcelona i impulsarem l’allargament de l’L3 i l’L8, així com també la construcció de nous eixos ferroviaris a escala metropolitana, com la construcció del túnel ferroviari d’Horta i estudiant el viari, el nou túnel ferroviari de Vallvidrera i el desdoblament de l’R3, tres infraestructures clau que permetrien descongestionar l’entrada a l’àrea metropolitana de Barcelona.

► Aconseguirem el traspàs integral de Rodalies, Regionals i dels serveis ferroviaris d’alta velocitat Avant que transcorren íntegrament dins de Catalunya.

► Impulsarem l’R-Aeroport, un projecte imprescindible per al creixement i la competitivitat de l’Aeroport de Barcelona, amb una nova línia operada per FGC que enllaça l’aeroport i Barcelona-Sant Andreu Comtal amb les estacions ferroviàries del seu recorregut amb serveis d’alta velocitat, de llarg recorregut, regionals i la resta de línies de Rodalies i FGC.

►  Reforçarem el manteniment i la freqüència del pas de trens a les línies R15 (de Barcelona a Riba-roja d’Ebre) i R16 (de Barcelona a Tortosa) a 15 minuts per la línia de costa i a 30 minuts per l’interior. S’ha de recuperar també el servei d’Avant Tortosa-Barcelona, cancel·lat durant la pandèmia.

►  Reordenarem el transport ferroviari al Camp de Tarragona per traslladar les mercaderies per l’interior i allunyades dels nuclis urbans, i el transport de viatgers per la costa.

►  Implantarem més freqüències en els ferrocarrils que uneixen el sud de Catalunya amb Barcelona, així com més vagons en els trens que van més plens, per acabar amb la impuntualitat tant dels trens de Rodalies com dels de mitjana distància.

►  Estudiarem noves connexions ferroviàries que complementin l’actual i generin noves sinergi- es econòmiques, socials i me- diambientalment sostenibles, com poden ser la línia orbital, o la línia de Tarragona fins a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès o la línia de Rodalies de Lleida-Manresa i Lleida-Les Borges Blanques-Vinaixa. Els nous eixos ferroviaris han de garantir aquesta Catalunya policèntrica, descentralitzada i teixida en xarxa que volem.

 

Esquerra Republicana de Catalunya

Proposta estrella

★ Acord Nacional pel Transport Públic. El transport públic és l’eina indispensable per garantir els drets a la mobilitat, a l’accessibilitat i també l’equilibri territorial. L’objectiu és tenir un sistema de transport públic integral, segur, fiable, eficient, eficaç i accessible, però per assolir aquests objectius i donar resposta als nous reptes com el de l’emergència climàtica, cal transformar el model de finançament del transport públic. La pandèmia de la covid-19 va trencar el model de finançament del transport públic, cofinançat entre les persones usuàries amb el preu dels bitllets (50%) i les aportacions de les administracions públiques (50%). Actualment, el preu dels bitllets de transport suposa poc més del 35% d’ingressos del sistema. Així doncs, cal un pacte nacional per al finançament del transport públic. Un espai de debat i reflexió com a país, amb totes les administracions i la societat civil per definir aquest nou model de finançament del transport que ha de servir per fer sostenible el sistema i poder seguir invertint en la millora i les ampliacions necessàries de la infraestructura, com la inauguració de noves estacions de metro o la millora de la qualitat del servei interurbà de bus. Posant sempre al centre la garantia dels drets a la mobilitat, a l’accessibilitat i a la igualtat d’oportunitats es visqui on es visqui. Aquest pacte ha de permetre replantejar el sistema tarifari i aplicar un sistema de pagament per quilometratge en lloc de l’actual sistema de zones. Al mateix temps, cal que el Govern de l’Estat incrementi les seves aportacions al sistema, i també plantejar noves fonts d’ingressos.

Propostes

 1. Fer realitat la integració tarifària de tot Catalunya l’any 2025. Continuarem amb el desplegament de la T-Mobilitat per garantir la integració tarifària de tot el país en el primer any de la nova legislatura + la nova tarifació.
 2. Consolidar i ampliar el traspàs integral de Rodalies. Avançarem en els calendaris del que és el gran traspàs de país després de l’assumpció de les competències de seguretat ciutadana per part dels Mossos d’Esquadra. Constituirem la nova empresa pública en el primer any de legislatura i farem que Renfe deixi d’operar a Catalunya immediatament.
 3. Definir i aprovar el Pla de Xoc per a unes Rodalies dignes. Amb l’avenç en paral·lel del traspàs integral de Rodalies, aprovarem aquest pla, que incorporarà mesures a curt, mitjà i llarg termini per dignificar el servei actual de Rodalies de Catalunya. Un pla que tindrà com a prioritat la comunicació adequada amb la ciutadania en cas d’incidències, retards o avaries, així com la millora progressiva del parc mòbil i de les estacions i que inclourà l’exigència perquè RENFE implementi a curt termini almenys les següents millores en el servei:
  • ●  L’allargament de l’R1 des del Baix Llobregat fins a la Universitat Autònoma de Barcelona
  • ●  L’allargament de l’RT2 fins a Vilafranca del Penedès
  • ●  La duplicació de freqüències a l’R8 que uneix Martorell amb Granollers
  • ●  La recuperació del servei AVANT entre Tortosa i Barcelona
  • ●  Més serveis en hora punta de l’AVANT entre Lleida i Barcelona
  • ●  Impulsar el Pla de Rodalies Lleida
 4. Fer realitat el tramvia al Camp de Tarragona. Farem realitat el primer tramvia del país fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar i ampliar la xarxa ferroviària al conjunt de Catalunya i millorar la connexió interna en transport públic a la vegueria del Camp de Tarragona.
 5. Impulsar la taula estratègica del corredor mediterrani. Convocarem tots els sectors econòmics i socials de Catalunya, la Catalunya Nord i del País Valencià en aquesta taula per liderar amb una sola veu des del principat l’exigència a l’Estat del compliment de les inversions ja compromeses i la calendarització real i l’execució efectiva per a la construcció d’una línia exclusiva i segregada de la xarxa convencional, amb doble via i ample internacional. A la vegada que exigirem la segregació per l’interior del transport de mercaderies al seu pas pel Camp de Tarragona.
 6. Reforçar la xarxa de ferrocarril metropolitana. Mantindrem l’impuls públic per a la finalització del tram central de l’L9 i l’L10, farem inevitable l’arribada de l’L1 a Badalona, mantindrem l’impuls tant a la connexió de les línies de FGC Llobregat-Anoia amb la del Vallès, amb l’ampliació de l’L8, com amb l’arribada de l’L4 a la Sagrera i farem realitat l’accessibilitat universal del 100% de les estacions del metro de Barcelona, amb les obres d’adaptació (PMR) que s’estan realitzant.

 

Candidatura d’Unitat Popular

Xarxa de transport públic i sostenible

Davant la situació d’emergència climàtica i el col·lapse del transport privat cal una aposta ambiciosa pel transport públic. El tren ha de vertebrar el país i el bus ha ser el complement per arribar fins a l’últim racó del territori. La Generalitat té la clau -i plena competència- per coordinar els recorreguts i horaris de les línies de bus amb els trens; una coordinació inexistent a moltíssims punts del país fruit de l’absència d’aquesta aposta intermodal. A les zones rurals cal apostar per desplegar de forma ambiciosa el transport a demanda i sistemes per compartir cotxe, que siguin d’accés universal i també formin part del sistema de transport públic.

Cal comprendre la mobilitat de persones, no de vehicles, i amb aquesta premissa és possible augmentar tant la capacitat com la seguretat de les carreteres a partir de l’augment de l’oferta de transport públic. Un tren o autobús ple treu molts cotxes de les carreteres. Això no reverteix només en la mera reducció de trànsit sinó en una circulació més segura del conjunt d’usuaris de les carreteres, sense haver-les hagudes d’ampliar. En aquest sentit, ens comprometem a:

 • Connectar a través del transport públic totes les comarques entre si, sense dependre de la radialitat de les àrees metropolitanes ni tampoc dels límits provincials. Caldria desplegar una xarxa de busos interco- marcals d’aquestes característiques, amb freqüències suficients per moure’s per anar a treballar o estudiar, entre comarques, sense esperar que es defineixin les noves concessions del transport públic per carretera l’any 2028.
 • Integrar tarifàriament tot el transport públic del país, sense una perspectiva radiocèntrica de Barcelona ni privilegis tarifaris per a l’AMB.
 • Impulsar una operadora pública de bus per combatre les mancances estructurals a què els monopolis ter- ritorials de companyies de bus han acabat portant. Focalitzar el bus com a sistema d’aportació al ferrocarril o com a sistema principal en zones sense xarxa ferroviària, amb una xarxa de busos integrada entre urbans i interurbans per facilitar el servei als passatgers. Blindar per llei els paràmetres de qualitat dels serveis de bus.
 • Fer del ferrocarril la columna vertebral del sistema de transport públic del país, planificada no només per connectar Barcelona. Aprovar un pla de serveis per al conjunt de la xarxa ferroviària amb un programa d’inversions ferroviàries global i integrat, amb una visió de país, al marge de qui en sigui l’operador (FGC, Renfe), en el qual es prioritzin les inversions que poden generar més connectivitat i nous passatgers. Els problemes ni comencen ni s’acaben amb el traspàs de Rodalies. Cal lluitar per un sistema ferroviari cata- là amb autonomia respecte d’una administració espanyola desarrelada del territori. Cal esmenar projectes com l’R-Aeroport que ha impulsat la Generalitat els darrers anys, enfocada a oferir un servei exclusiu i no al servei del funcionament òptim de la xarxa de Rodalies. Per últim, no oblidem projectes molt negatius per al país com el desmantellament de la línia entre Salou i Cambrils o el projecte per desmantellar l’estació de tren de Figueres i el traçat actual de les vies.
 • Exigir a l’Estat, abans que la Generalitat n’assumeixi el control, el pagament de totes les inversions que hau- ria d’haver fet en la xarxa ferroviària i que han provocat el lamentable estat en què es troben bona part de les infraestructures de rodalies i regionals.
 • Posar en valor els serveis regionals perquè vertebren el territori i fer-los arribar al centre dels pobles, viles i ciutats per on passen. Totes les línies ferroviàries del país no haurien de tenir cap buit de més de 2 hores sense servei en cada sentit.
 • Finalitzar l’estudi de les propostes de tren-tram i plantejar-ne un full de ruta. Garantir l’estudi de viabi- litat de les diferents iniciatives i definir-ne els següents passos, concretament fer les reserves de sòl de les alternatives seleccionades.
 • Apostar pel transport nocturn: Promoure trens nocturns per tal de reduir el trànsit aeri (cap a la península Ibèrica i cap a l’altra banda del Pirineu).
 • Desenvolupar una xarxa ferroviària que relligui el territori dels Països Catalans, tant pel que fa a passat- gers com a mercaderies, que garanteixi la igualtat i l’equilibri territorials. Promoure la preservació i la millora de l’oferta dels trens que travessen el Pirineu (a l’Empordà: Portbou – Cervera de la Marenda; i a la Cerdanya: Puigcerdà – La Tor de Querol – Enveig) i que connecten amb la Franja de Ponent (línia Lleida – Montsó) i amb el País Valencià. Els AVANT han de connectar també amb Perpinyà.
 • Impulsar el Corredor Mediterrani sense que comporti la degradació del transport públic. Reivindiquem la prioritat d’invertir i millorar el Corredor Mediterrani, un eix ferroviari estratègic que connecta les principals ciutats de la façana mediterrània. És vital, però, que la seva construcció no hipotequi la disponibilitat de les vies que utilitzen els serveis de Rodalies i regionals al Penedès, el Camp i les Terres de l’Ebre, durant i després de les obres.
 • Impulsar la redacció del futur Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2026-2046 conjunta- ment amb la redacció del nou Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. Aquests plans hauran de plasmar l’ambició del país per a dotar-se d’un sistema de transport públic suficient per a la reducció eficaç de les emissions produïdes per la mobilitat de persones i mercaderies a Catalunya.
 • Desplegar el contingut de la llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya per a garantir la viabilitat del sistema i de les inversions que requereix.
 • Plantejar un horitzó on Catalunya disposi d’estació de tren en tots els municipis de més de 15.000 habitants.
 • Auditar el dispendi de recursos públics en la construcció de la línia L9 (16.000 M d’€).

 

Alhora

Reestructuració de la xarxa de transport

Volem una Catalunya més equilibrada, amb una xarxa de transport mallada i un desenvolupament urbà policèntric. Per això, cal frenar el creixement urbanístic descontrolat a l’àrea de Barcelona i revitalitzar els centres urbans, especialment de les ciutats mitjanes de Catalunya. Alhora, cal una reestructuració integral del sistema ferroviari, optimitzant l’ús de les infraestructures existents i millorant la connectivitat i eficiència del servei de transport públic.

 • Governança i infraestructura ferroviària: assumpció de la titularitat completa de les infraestructures ferroviàries per part de la Generalitat.
 • Millora de la seguretat, manteniment i comunicació cap a l’usuari en el transport públic: manteniment regular dels trens i vies, implementació de nous sistemes de comunicació i senyalització. Estacions de trens com a espais segurs.
 • Redefinició del transport públic: distinció entre serveis locals, regionals i interregionals, optimitzant els temps de viatge i la connectivitat. Creació de la targeta única integrada per tot Catalunya, eliminació del sistema de zones.
Aliança Catalana
[No he sabut trobar cap capítol específic dedicat al transport, la mobilitat o les infraestructures, únicament una fugaç referència a l’apartat sobre Barcelona]:
 • Per revertir tot això, Aliança Catalana proposa un pla per millorar els accessos i el transport públic a Barcelona.

 

[continuarà]

[Imatge: carlespuigdemont.cat]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!