Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

Arxiu de la categoria: ARS-SCAENICA

12 projectes que podrien haver canviat València

HISTÒRIES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Dotze projectes que podrien haver canviat València

VICENT BAYDAL*. 06/09/2014 La València que podria haver sigut i no fou acumula grans projectes entre 1927 i 1954 (Valencia Plaza)

VALÈNCIA. València ha estat sempre una ciutat molt avesada a la destrucció i el silenciament de la memòria i el patrimoni històric, àdhuc, quan aquests conceptes no s’apreciaven com un valor social. Així, a diferència d’altres ciutats peninsulars, durant molt de temps era pràcticament impossible contemplar restes romanes o andalusís i, encara hui, molts dels que n’hi ha són ignorats per l’administració pública. Igualment, els edificis carregats amb  el màxim simbolisme històric de l’urbs, com ara el Palau del Reial i l’antiga Casa de la Ciutat, foren enderrocats sense cap escrúpol durant el segle XIX.

També el Palau de la Generalitat en 1845 i la pròpia Llotja en 1877 estigueren a punto de ser víctimes del pic i la pala, com moltes d’altres construccions que foren esvaïdes de la faç del solar valentí. Per fortuna, s’hi conservaren i junt amb d’altres monuments històrics hui fan gruix, identitat i memòria a la ciutat i als seus habitants.  Junt, però, a la València que fou hi deixà d’ésser, també hi ha hagut al llarg de la història una València que pogué ser i no mai va ésser, és a dir, una València d’ intervencions urbanístiques i edificis projectats que no mai es van porta a cap.

És el cas dels que hom pot documentar-se en els feliços i convulsos anys 20 i 30 del segle XX, marcats en l’Estat espanyol pel creixement econòmic cojuntural, la Dictadura de Primo de Rivera, l’esclat democràtic de la Segona República espanyola i la brutal conflagració de la Guerra d’Espanya. València donà aleshores el gran impuls que la va dirigir cap a la fita metropolitana que segueix marcant-ne en l’ actualitat.

En una vintena d’anys, de 1920 a 1940, pràcticament duplicà els seus habitants, de 250.000 a 450.000, alhora que aprofundí la seua intensa reforma interior i escometé una primera gran expansió urbanística.

El centre històric, els Eixamples, el barri de l’Exposició (avui, Pla del Real) i el districte marítim veurien créixer multitud de noves construccions, les més significatives en Estil Modernista, eclècticsArt Déco, que convivien amb uns altres de caràcter classicista i neobarroc. En aquesta última línia, en el context del neo-catolicisme de la Restauració borbònica d’Alfons XIII i la construcció d’altres esglésies megalòmanes iniciades en la mateixa època, com ara,  la Catedral de l’ Almudena de Madrid o la Sagrada Família de Barcelona, a València es projectà un “temple monumental dedicat a la Santíssima Mare de Déu dels Desemparats“.

UN VATICÀ PER A VALÈNCIA

En 1923 s’havia produït la coronació de la Geperudeta, amb presència dels reis espanyols i de desenes de milers de persones que hi omplirien de gom a gom la plaça de la Mare de Déu. A rebuf d’aquell fervor popular s’hi constituí una Junta destinada a erigir un nou temple darrere de la basílica, sobre l’ actual solar de l’Almoina, “per a celebrar al seu interior amb esplèndida magnificència i gran gernació de fidels el culte a la Venerada Imatge, i al seu exterior, la monumentalitat que manifesta quant el poble valencià ha volgut i desitja eternament ofrenar a sa excelsa Patrona“.

I, veritablement, en veure l’avantprojecte guanyador del concurs convocat en 1930, dissenyat per l’arquitecte en cap de l’arquebisbat de València, el castellonenc, Vicent Traver i Tomàs, cal admetre que haguera acomplits amb escreix aquells objectius. Un monumental edifici inspirat en Sant Pere del Vaticà, amb una enorme cúpula de més de 30 metres de diàmetre i una alçària de quasi tres vegades superior a la de la pròpia basílica dels Desemparats, hagueren canviat per a sempre la visió del nucli central del Cap i Casal.

No debades, el plànol principal d’en Traver indicava que el temple es veuria “des de Sagunt a la Ribera” i, segons n’indica el catedràtic d’història de l’art, en Javier Pérez Rojas, plantejava al seu interior una “lectura barroco-valenciana del Panteó de Roma“. Tanmateix, l’ important inversió inicial que requeria (uns 8 milions de pessetes de l’època) i les penúries econòmiques que arribarien després de la Guerra d’Espanya feren inviable el projecte, que fou abandonat un parell de dècades després.

En qualsevol cas, malgrat no porta-se a terme, aquell espectacular disseny segueix impressionant qui prove a imaginar-se’l in situ, des de qualsevol racó actual de la plaça de la Mare de Déu. Amb tot i amb això, els vents arquitectònics bufaven aleshores en una altra direcció. Així ho mostra el precoç avantprojecte racionalista que presentaren el madrileny en Gaspar Blein i el valencià en Lluís Albert, quan sols comptava amb 25 anys, al concurs per a la construcció del nou edifici de l’Ateneu Mercantil de València, convocat en 1927.

UN ATENEU A L’ALÇADA DE ‘METRÓPOLI’

ES tractava d’un esbós pioner a l’Estat espanyol, que recollia les formes expressionistes i futuristes que provenien de les Escoles arquitectòniques més avançades d’Occident

Tan sols recordar que aquell mateix any s’ estrenava Metropolis, la pel·lícula de Fritz Lang que s’anunciava a València com a “el miracle de la pantalla“. Massa modern per a l’època potser i,  sobretot, massa alt, doncs excedia per molt l’ alçària requerida per l’Ateneu Mercantil, que finalment se decantà por una construcció de tall més clàssic.

Nogensmenys, uns anys després, coincidint amb l’adveniment de la Segona República espanyola, aquella arquitectura anomenada moderna es convirtirà en l’estil habitual entre els autors més innovadors de la ciutat, que l’hi aplicaren a construccions posteriorment emblemàtiques, com són el Rialto, el Col·legi Major Lluís Vives o l’ Edifici Alonso. El propi Lluís Albert va seguir impulsant aquell nou estil en assolir el lloc d’arquitecte de la Diputació provincial de València, la principal institució territorial de l’època.

EL MANICOMI

Així, al llarg de 1933 preparà tres importants dissenys jamai  executats: el d’un nou Hospital Provincial, on destacava la voluntat de “fugir dels estils antics que no ens servirien per a cap altra cosa que per a emmascarar, amb imatges embadocadores,  els elements d’altre temps necessaris“;

Manicomi a Portaceli, una obra que reprengué sota d’altres formes 35 anys després, al final de sa vida, donant lloc a l’actual Hospital Psiquiàtric de Bétera; i el d’una nova Plaça de Bous, sobre la què encara es conserva hui, de 1860, que pretenia substituir per una altra “propera estilísticament als grans pavellons esportius“, segons comenta l’historiador de l’art David Sánchez en la seua tesi doctoral sobre la Arquitectura en Valencia (1939-1957), de la què provenen la major part d’imatges ací mostrades.

EL TEATRE PRINCIPAL QUE NO FOU

A l’any següent, en 1934, Albert projectà també un Teatre Principal que contenia un gran hotel, configurant un conjunt de formes verticals i poderoses, en la línia futurista que marcaven les construccions avantguardistes de de l’època

Aquell mateix any l’arquitecte municipal Xavier Goerlich, un altre dels autors que acollí amb entusiasme el nou estil racionalista, presentà una proposta per a la seu central del Banco de València que recollia els postulats de Frank Lloyd Wright. Los propietaris, tanmateix, acabaren optant pel neobarroc  regionalista que encara preval en l’edifici que actualment ocupa el xamflà del carrer del pintor Sorolla amb Don Joan d’Àustria.

LA SUPER ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

Tot i que després d’acabar la Guerra d’Espanya l’arquitectura moderna continuà dominant els principals projectes de la ciutat. Com ara, per exemple, el d’una gran estació central de autobusos planejada en el Pla del Remei, en l’actual avinguda de Navarro Reverter, que fou aprovada per l’Ajuntament en 1939 i dissenyada pel mateix Xavier Goerlich. S’hi tractava d’una ambiciosa iniciativa que comptava amb tot els serveis necessaris, un hotel, vivendes per als empleats, oficines i baixos comercials destinats a “l’exposició permanent de productes valencians“. Tanmateix, el totpoderós exèrcit de la nova dictadura franquista avortà el projecte en reclamar la titularitat dels terrenys sobre els que havia d’erigir-se l’estació.

EL PALAU DE LA GENERALITAT

De fet, el canvi polític va anar influint en el moviment modern i racionalista que l’ associava al període republicà.  Endemés, segons apunta el mateix David Sànchez, un sector important dels dirigents de la ciutat tractà d’imposar un monumentalisme arquitectònic de tall classicista, “per una necessitat d’autoafirmació“.

Així, per exemple, l’antic Palau de la Generalitat, ocupat llavors per la Diputació de València, fou reformat i ampliat sota la direcció de l’esmentat Lluís Albert, que continuava al seu lloc d’arquitecte provincial.

Per sorprenent que parega, la part del cos central i la torre recaients a l’ actual plaça de Manises no formen part de l’edifici històric i apenes tenen sis dècades d’existència, car foren construïts en els anys 40. Però, encara més, en acabar dit ampliació en 1952 el mateix Albert presentà el “Projecte de La Gran Generalitat“, que pretenia unir l’edifici amb el també històric Palau de la Batlia, que acabava de ser adquirit per la mateixa Diputació Provincial. Amb tot, preveia un cos de pas de dos pisos d’altura, cinc metres d’ample i cinc arcs inferiors per al trànsit de vehicles i vianants, tot imitant l’estil històric original del segle XV.  Malgrat les negociacions administratives que es portaren cap per a la seua execució, el projecte quedà finalment als calaixos.

ELS TRETS TOTALITARIS DE L’EDIFICI D’HISENDA

Per aquell temps les línies més rectes, simètriques i seriades del nou moviment modern d’influència madrilenya començaren a imposar-s’hi.

Àdhuc l’arquitectura d’inspiració totalitària procedents d’Alemanya i Itàlia deixaren la seua petjada a València a través de l’edifici de la Delegació d’ Hisenda, que inicialment va ser dissenyat el mateix any de 1952 per en Lluís Gay i Josep-Antoni Pastor, segons un avantprojecte que mostrava encara més rotundament les dites referències que finalment fóra construït al carrer de Guillem de Castro.

Altrament, el concurs convocat a nivell estatal l’any anterior per a la reforma i urbanització de la plaça de la Reina fou guanyat pel suecà Vicent Figuerola amb un projecte de línies molt tradicionals, que recordava les clàssiques places porxades del regne de Castella.  Tanmateix, mai no fou portat  a la pràctica, com tampoc un altre disseny darrer de reminiscències castellanes esbossat en 1954 per en Xavier Goerlich, que continuava essent l’arquitecte municipal.

UN PALAU PER A FRANCO I EL JARDÍ DEL TÚRIA COM A AUTOPISTA

Es tractava, concretament, d’un “Projecte de residència per a Sa Excel·lència el Cap de l’Estat espanyol en els Jardins del Reial de València“, és a dir, un palau per al dictador Franco en l’edifici històric del Col·legi Seminari Sant Pius V. El disseny preveia la duplicació mimètica de les torres i els pavellons, tot tenint com a referència l’Escorial i l’arquitectura de caràcter castrense. No obstant, mai no arribà a executar-se, i l’edifici es consolidà com a seu del Museu de Belles Arts, mantenint-se fins l’actualitat amb diverses ampliacions i reformes, com ara,  la reconstrucció de la cúpula històrica de teules vidrades blaves, que hi havia estat enderrocada uns anys abans.

Posteriorment encara vingueren d’altres molts projectes inacabats per a la ciutat, alguns afortunadament inacabats, com el que pretenia ocupar i usar l’antic llit del riu Túria com a autopista de 12 carrils, impulsat pel “Ministerio de Obras Públicas” espanyol dels anys 70. També els tres grans projectes que els governants municipals han proposat en la darrera dècada per a canviar la cara de la ciutat, és a dir, la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez, el front marítim projectat per Jean Nouvel i el Parc Central dissenyat per Kathryn Gustafson, han estat abandonats o romanen paralitzats.

Davant les perspectives econòmiques i polítiques de futur, sembla difícil que siguen executats algun dia tal i com foren dissenyats. Passaran, si més no, a la llarga llista de projectes inacabats que, potser, en una altra realitat — en una altra dimensió– configuren una altra ciutat de València. La València que pogué ser i no va ser.

Una vesprada al zoo

Sembla ser que en els nous plans d’estudi d’arquitectura l’aprenentage del dibuix tant d’anàlisi de formes com el tècnic ha caigut en picat. aquest apunts ràpids del natural els vaig prendre durant un parell de vesprades al zoo de València quan encara estava dins del jardí dels Vivers. En el primer curs de carrera. Semblen trets de la prehistòria. Durant l’època dels vuitantes ens van bombardar amb els precedents de John Ruskin (THE ELEMENTS OF DRAWINGS) hi ha traducció catalana (Les tèniques del dibuix. Ed. Laertes. Sèrie de Glauco. 1983.) Els apunts dibuixats nombrosos de Viollet-Le-Duc. Els gargots-ideograma de Le Corbusier, els esbossos subtils d’Alvaro Siza Viera, i tots els dibuixos del segle XIX inclosos els dels dos Garnier. Charles amb la seua Òpera parisina neo-barroca i Tony i la seua ciutat industrial.  Fins i tot Marinetti que dibuixava el futurisme feixista. A mitjan segle XX aparegueren els teòrics anglos enamorats de la  Mechanization Takes Command, 1948 com Sigfried Giedion, N. Pevsner o Reyner Banham amb la seua  A Concrete Atlantis: US Industrial Building and European Modern Architecture. MIT Press. 1989.

Ara, ja, quasi ningú dibuixa. Ni tan sols quan té una idea per a materialitzar-la amb quatre traces maldestres per a que no s’oblide l’espurna fruit de la inspiració.

 L’habilitat mental del llapis, de l’estilògraf, de la goma, difuminador, l’escala, la proporció clàssica o la desproporció anhelada ha passat al terreny de l’ordinador conduït per photoshop, l’Illustrator, etc i qualsevol altre programa dominat amb més o menys traça.

Aquells antics apunts ràpids -a volaploma- serien avui presos amb el mòbil i, després, tractada la imatge amb qualsevol programa ad hoc. Alguns semblem avui que hem estudiat en el paleolític.   

Apunt ràpid de lleó, papagai i mofetaApunt ràpid jirafa, mico, zebra i pumaApunt ràpid de papagai al zoo.ANECS DEL ZOO

GAZA (per Eduardo Galeano)

Per a justificar-se, el terrorisme d’Estat fabrica terroristes: sembra odi i cull coartades. Tot indica que aquesta carnisseria de Gaza, que segons llurs autors vol acabar amb els terroristes, aconseguirà multiplicar-los.

Des de 1948, els palestins viuen condemnats a humiliació perpètua. No poden ni respirar sense permís. Han perdut la seu pàtria, ses terres, la seua aigua, llur llibertat, tot el seu. Ni tan sols tenen dret a elegir els seus governants. Quan voten a qui no han de votar, són castigats. Gaza està sent castigada. Esdevingué una ratera sens eixida, des que Hamàs guanyà netament les eleccions en l’any 2006. Quelcom paregut havia esdevingut en 1932, quan el Partit Comunista triomfà en les eleccions d’El Salvador. Banyats en sang, els salvadorencs expiaren llur mala conducta i des d’aleshores visqueren sotmesos a dictadures militars. La democràcia és un luxe que no tothom mereix.

Són els fills de la impotència dels coets casolans que els militants de Hamàs, acorralats a Gaza, disparen amb incerta punteria sobre les tierras que havien estat palestines i que l’ocupació israeliana usurpà. I la desesperació, a la ribera de la follia suïcida, és la mare de les bravocunades que neguen el dret a l’ existència d’Israel, crits sense gens d’eficàcia, mentre la molt eficaç guerra d’extermini està negant, des de fa anys, el dret a l’existència de Palestina. Ja, poca Palestina en queda. Pas a pas, Israel l’està esborrant del mapa.

Els colons invadeixen, i darrere d’ells els soldats van corregint la frontera. Les bales sacralitzen la despulla, en legítima defensa. No hi ha guerra agressiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadí Polònia per a evitar que Polònia invadira Alemanya. Bush invadí Irac per a evitar que Irac invadís el món. En cadascuna de llurs guerres defensives, Israel s’ha engolit un altre altre tros de Palestina, i les mossegades continuen. La devoració s’hi justifica pels títols de propietat que la Bíblia atorgà, pels dos mil anys de persecució que el poble jueu va sofrir, i per la paura que generen els palestins a l’encalç.

Israel és el país que jamai compleix les recomanacions ni les resolucions de las Nacions Unides, qui mai acata les sentències dels tribunals internacionals, el que es burla de les lleis internacionals, i és també l’únic país que ha legalitzat la
tortura als presoners. ¿Qui li va regalar el dret de negar tots els drets? ¿D’on li ve la impunitat amb que Israel està executant la matansa de Gaza? El govern espanyol no haguera pogut bombardar impunement al País Basc per a acabar amb ETA i l’esquerra abertzale, ni el govern britànic haguera pogut arrassar Irlanda per a liquidar l’IRA. ¿Per ventura la tragèdia de l’Holocaust implica una pólissa d’eterna impunitat? ¿O eixa llum verd prové de la potència de set-hòmens que té en Israel el més incondicional dels seus vassalls?

El exèrcit israelià, és el més modern i sofisticat del món, sap qui mata. No en mata pas per error. Mata per horror. Les víctimes civils s’anomenen danys col·laterals, segons el diccionari d’altres guerres imperials. A Gaza, de cada deu danys col·laterals, tres en són infants. N’hi sumen milers de mutilats, víctimes de la tecnologia de l’esquarament humà, que la indústria militar està assajant exitosament en aquesta operació de neteja ètnica.
Y com sempre, sempre el mateix: a Gaza, cent per u. Per cada cent palestins morts, un israelià.
Gent perillosa, adverteix un altre bombardament, a càrrec dels mitjans massius de manipulació, que ens conviden a creure que una vida israeliana val tant com cent vides palestines. I eixos mitjans també ens conviden a creure que són humaniàries les dos-centes bombes atòmiques d’Israel, i que una potència nuclear anomenada Iran fou la que aniquilà Hiroshima i Nagasaki.

La crida de la comunitat internacional, existeix?

N’és quelcom més que un club de mercaders, banquers i guerrers? N’és quelcom més que el nom artístic que els EUA posen quan fan teatre?
Davant la tragèdia de Gaza, la hipocresia mundial lluu una vegada més. Com sempre, la indiferència, els discursos buits, les declaracions foradades, les declamacions alt-i-sonants, les postures calculadament ambigües, reten tribut a la sagrada impunitat.
Davant la tragèdia de Gaza, els països àrabs es llaven les mans. Com sempre. I com sempre, els països europeus es freguen les mans.
La vella Europa, tan capaç de bellesa i de perversitat, vessa alguna que una altra llàgrima mentri-mentres secretament celebra aquesta jugada mestra. Perquè la cacera de jueus va ésser sempre un costum europeu, però des de fa mig segle aqueix deute històric està sent cobrat als palestins, que també són semites i que no mai foren, ni en són, d’antisemites. Ells estan pagant, amb sang corrent i sadollant, un compte alié.

S’inicia un projecte per avançar cap a un nou model energètic

La UPC ha iniciat un procés de reflexió interna per impulsar, de forma coordinada, tecnologies i noves formes organitzatives i de gestió orientades al desenvolupament d’un nou model energètic i social, basat en l’ús d’energies renovables.

La Universitat aposta de forma decidida cap a una transició energètica donant suport, impulsant o liderant projectes que ajudin a superar el model energètic que ha imperat en els darrers 150 anys, basat en una proporció creixent de recursos no renovables. La iniciativa està orientada a fomentar de forma coordinada el desenvolupament de tecnologies i noves formes organitzatives i de gestió per a un nou model energètic i social.

Partint de la base que la UPC és un referent en aquest àmbit, tant per projectes com el Campus Energia (reconegut com a Campus d’Excel·lència Internacional) i el KIC InnoEnergy, com per la docència i la recerca reconeguda en aquest camp, ara es tracta de recollir aportacions en el canvi cap a la transició energètica.

D’aquesta manera, es preveu articular i liderar un gran projecte de recerca, per exemple en el marc de l’estratègia regional d’especialització intel·ligent impulsada per la Unió Europea per al període 2014-2020 (RISC3), fent de la pròpia Universitat una experiència pilot de la transició energètica. Per avançar en aquesta línia, s’establirà un grup de treball específic de la UPC per coordinar, impulsar i fer el seguiment de la iniciativa.

La mateixa comissió fomentarà que els grups de recerca de la UPC dissenyin tecnologies estratègiques per a la transició energètica, sigui conjuntament o en col·laboració amb entitats externes a la Universitat. D’altra banda, promourà un projecte de formació sobre aquest canvi de model, destinat tant a la comunitat universitària com a la ciutadania i les organitzacions que podrien involucrar-se amb noves tecnologies, serveis o models de negoci.

Una altra de les accions previstes és instituir una jornada anual sobre energia a la UPC per avaluar de forma col·lectiva els treballs realitzats. De fet, la llavor del projecte ha estat l’organització de la jornada titulada Transició vers un nou model energètic, el 12 de juny a la sala d’actes de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord. Oberta a tota la comunitat universitària i promoguda per Carles Riba, professor del Departament d’Enginyeria Mecànica i director del Centre de Disseny d’Equips Industrials, i Ramon Sans, membre del Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social sostenible (CMES), la jornada va comptar amb la participació del rector Enric Fossas i del vicerector de Política de Recerca, Fernando Orejas i hi van assistir un centenar de persones.

 

Why JK Rowling Just Gave £1 Million To Fight Against Scottish Independence?

Com per a continuar comprant-li llibres !


By Shannon Greenwood
June 12, 2014 at 10:30 am
Nestled in a graveyard in Edinburgh, Scotland is the tombstone of Thomas Riddell Esquire.

Though he died at the turn of the 19th century, his grave has brought a recent influx of 21st century visitors to Scotland — the fans of J.K. Rowling’s Harry Potter series.

Rowling has lived in Edinburgh for over two decades and accredits the grave as inspiration for the name of her character Tom Riddle, known more commonly as Lord Voldemort. Rowling wrote Harry Potter while living in Scotland, and the series shot her into worldwide notoriety and helped her become the first author to become a billionaire.

On Wednesday, Rowling, who still calls Edinburgh her home, announced that she’s donated £1 million to Better Together, an anti-independence campaign in Scotland.

“I came to the question of independence with an open mind and an awareness of the seriousness of what we are being asked to decide,” Rowling wrote on her blog. “I wanted to write this because I always prefer to explain in my own words why I am supporting a cause and it will be made public shortly that I’ve made a substantial donation to the Better Together Campaign, which advocates keeping Scotland part of the United Kingdom.”

Her move is bold in a nation where talks of independence are swirling and a referendum is being held on September 18th to decide if it will separate from the U.K. The movement is being led by the Scottish National Party who won a majority in the Scottish parliament in May 2011 running on the promise to hold a vote on separating. Scotland has been a part of the U.K. for over 300 years, and the referendum could mean independence again for its now 5.3 million citizens.

A majority of voters would have to vote yes in order for Scotland to secede, and currently polls suggest that number is close to 40 percent. Rowling is not one of them.

She cites having to navigate “the same twenty-first century pressures as the rest of the world” as a concern she has about Scotland’s sovereignty. “It must compete in the same global markets, defend itself from the same threats and navigate what still feels like a fragile economic recovery,” she writes. Competition in those global markets would include its neighbor, Britain, who some are predicting could become Europe’s largest economy by 2030.

Scotland would have also need its own army, a £2.3 billion investment according to SNP’s proposed budget. It would be kicked out of NATO with not much of a chance of getting back in according to former officials. And navigating the “fragile economic recovery” could include taking on all of its own debt, a near £92 billion figure.

All of these concerns would be tackled without help from the European Union, which currently boasts the world’s largest economy. Scottish independence would mean immediate withdrawal from the E.U. and its re-admittance would need to garner unanimous approval from all 28 member states. As long as the UK remains a part of that mix, renewed E.U. status for Scotland would be seemingly impossible.

Scotland joins other independence movements across Europe still vested in a future with the E.U. if their campaigns are successful. In Spain, Catalonia is holding its own independence referendum in November, a move unrecognized by the Spanish government who has vowed to block Catalonia from rejoining the union. The Veneto region of Italy including Venice’s picturesque canals and Shakespearean Verona held on unofficial online referendum in late March. Over 2.3 million of its registered voters participated and a whopping 89 percent favored independence from Italy. Veneto’s independence would be a striking blow to the EU as Italy is one of its founding member states and would reflect a new Europe increasingly skeptic of its role.

One of those critics happens to be the United Kingdom, who recently voted a Eurosceptic majority to the European Parliament and may hold its own referendum to withdraw from the E.U. as early as 2017. Scotland’s chances of rejoining the E.U. fare better if the U.K. withdraws, but even then the process, for both countries, would take years to complete.

“Whatever the outcome of the referendum on 18th September, it will be a historic moment for Scotland,” Rowling wrote. “I just hope with all my heart that we never have cause to look back and feel that we made a historically bad mistake.”

Shannon Greenwood is an intern at ThinkProgress.

Com per a continuar comprant-li llibres !

Les noves regles del món. (per John Pilger)

John Pilger, el gran periodista i activista australià ens explica les noves regles que regeixen el món. Una perspectiva de com funciona el comerç mundial globalitzat i al incidència en les nostres vides quotidianes. Afegint-ne la follia que suposa el malbaratament de recursos naturals en la sostenibilitat de cada entorn del planeta. I el greu esclavisme humà des d’infants fins a grans. També explica com es cuinen els grans negocis en determinats llocs del primer món. I com uns consells d’empreses decideixen sobre la vida de centenars de milers de persones per a extraure els productes del tercer món a costs ridículs i vendre’ls a preu del primer.
    

Desemparats vs Gràcia

Avui és la celebració de la Mare de Déu dels Desemparats i Sants Innocents, la patrona de València.  La patrona tradicional de la ciutat de València era la Mare de Déu de Gràcia, instal·lada al convent i església de sant Agustí.

Quan el fanatisme i intransigència inquisitorial començà a foradar la consciència popular instauraren de patrona una petita imatge que hi havia en una ermiteta que era la Mare de Déu dels Desemparats i Sants Innocents a instàncies de Fra Gilabert Jofré (el monjo dels folls i orats). Per causa de pregar col·lectivament per una epidèmia que es patia aleshores a la ciutat i regne.
La Contrareforma i l’obscurantisme dels segles XVI i XVII ja farien la resta. No debades els pintors com ara Palomino (portat ex professo des de Madrid), Escrig, Dionís Vidal, etc a instàncies de Juan de Ribera, del Pare Vitòria i d’en Tomàs de Rocabertí, alt noble nascut al Castell de Peralada  (Palau-Museu de Belles Arts) que arribaren a dominar tota la Santa Inquisició a Roma i Madrid, posarien tota l’escenografia terrible com passa a les voltes de la coberta de l’església-parròquia de Sant Nicolau, on sant Vicent Ferrer apareix convertit en l’Àngel Exterminador, brandant una gran espasa. Un barroquisme superestuctural epidèrmic. Alié a la resta tradicional de les arts que s’havien elaborat fins aleshores. De caràcter més sever i contingut.  
Si recordeu, igual que han fet recentment monsenyor Garcia-Gasco i els 17 bisbes i arquebisbes escampats per l’estat español, tots eixits d’eixa fàbrica d’ortodoxos ultramuntans que és el Seminari de Montcada de l’Horta.
La pesta que patim a hores d’ara ens ve de molt lluny.
Eixa València que es proclama atea i que sols creu en la Geperudeta.
Una missa laica. 
Una “missa laica” com qualsevol altra. Aquella que fa dir a molts valencians que no creuen en déu, però sí creu en la Geperudeta.

L’antídot:

Rennes-Nantes.

Fa 14 anys vaig estar donat d’alta en L’Ordre d’Arquitectes Francesos a causa d’un treball-comanda allà gràcies a un col·laborador mitjancer bretó, de nom André, que teníem en l’estudi. Realitzaríem uns quatre o cinc viatges entre presa de mesures i d’altres tràmits i direccions.

Hi calia treballar ràpid perquè el costos eren elevats i els honoraris escassos. Però eixir experimentar era més fort que els guanys materials. De fet fou un desastre en eixe aspecte. Ell, André, era d’una pedania prop de Rennes, però l’encàrrec i faena era a la ciutat de Nantes. I recorde que passejant per ciutats del país bretó -per a copsar el “genius loci“- li vaig amollar..”Nantes és terra bretona !.”…i ell m’ho negà. I intentà reblar-me el clau per a convèncer-me posant-me d’explicació -banal- que els rètols dels noms de carrers no estaven retolats en bilingüe bretó-francés, com sí ho eren a Rennes, Vannes, etc.

I li vaig respondre: “Tant s’hi val, l’arquitectura i l’urbanisme m’ho diu a crits…

En el desenvolupament del projecte vaig parar atenció en un parell de detalls imperceptibles però que, a mi, m’eren absolutament estranys: el desenvolupament d’un tipus de teulada plana i la recollida d’aigües pluvials d’una canal de recollida situada molt més amunt del ràfec, dita “nantesa” que també sovintejava a Rennes. Anomenada “Gouttière à la nantaise

Sovint em vénen a la memòria aquelles frases d’en Martí Domínguez i Barberà: “Quan els homes no poden parlar, parlen les pedres.” i d’en Constantí Llombart: “Pel fil, el cabdell

Sembla que estava encertat i que la faena dels estats supremacistes cala sobre la població que no investiga i s’esforça ni que siga en el seu àmbit de treball. No calia saber d’història sinó llegir l’arquitectura i la manera d’assentar-se sobre el territori. I ell havia estudiat arquitectura, ni més ni menys, que a la Sorbona-París.
Caram amb l’efectivitat ocultista de l’ensenyament jacobí !

Alternatives per a BCN World.

Entre 1976 fins a 1984 vaig acudir regularment a casinos, bingos i altres antres de joc. També partides de diner a joc de cartes, pòcker, de set-i-mig, de vint-i-un, de “mentider” amb daus,etc..i les innocents partides de truc del casal faller del divendres a la nit després de sopar enfaixat o la junta setmanal. Partides celebrades a casa, a un local especial del meu padrí Toni, que anomenàvem el Tony’s i als soterranis mítics de locals com el SAMI junt a la plaça Redona, el Centre Aragonés al què accedia -sense tindre l’edat permesa- pel mecanisme de pujar amb ascensor a l’ultima planta i baixar per l’escala com si vingués de les sales de dalt i d’altres situats a l’extraradi en alqueries de l’horta que feien la triple funció de sala de joc, casino amb ruleta i bordell.  Venia d’una família materna de jugadors emperdreïts. També vaig participar en “partides multilaterals” de mètodes “infal·libles” de travesses futbolístiques, etc. Havia vist fins aleshores cobriments de cor al Casino de Monte Picayo (Puçol), famílies arruïnades a causa de l’eclossió binguera, gent rica i/o acomodada esdevinguda pobre en una cursa infernal cap al no-res. Havia compartit taula amb jugadors de futbol del València CF, cantants de l’Star system espanyol que llavors eren al cim, artistes de l’espectacle, meretrius reials, etc.. En la meua família pujar a Perpinyà no era anar sols a veure pel·lícules porno, sinó anar al Casino de Canet Plage a Canet del Rosselló, on l’edifici era i és un vaixell encallat a la platja de sorra.

http://www.camping-calypso.com/wp-content/uploads/2012/01/casino-lydia.jpg
Què passà en l’estiu de 1984 per a deixar d’anar-hi i mai més tornar a cap partida de res.?

…Vaig començar a estudiar estadística, la teoria de probabilitats, etc…i vaig conèixer el perquè “la banca sempre guanya” amb càlcul i matemàtiques. I que conste en acta que -en general- sempre vaig guanyar-hi. Però aquest no és el camí que vull per a la meua societat ni per a la terra que ens suporta i sosté.

No crec que els ciutadans del Baix i Alt  Camp, del Tarragonés i altres comarques límitrofes hagen de seguir el mateix model fracassat que a València ha conduït al monoconreu del negoci de les tres 3P (pipes, platja i passeig) i que a hores d’ara és l’únic que manté una productivitat per a vergonya i parany nostre.
Un ministre socialista espanyol, un tal Solchaga, fa 20 anys ens sentencià que el futur dels valencians seria de paletes i cambrers. I fa 15, un altre ministre espanyol, un altre tal R. Rato, reblà el clau. I així estem. Amb el buidatge dels centres d’investigació i fugida dels investigadors i centres d’alta tecnologia emigrant cap a d’altres latituds. 

Que ho facen els dirigents espanyols es pot entendre, perquè al cap i la fi, ells són el nostre macarra i nosaltres som -sols- el seu tàlem i la bagassa que els reporta “pela” fàcil a canvi de protecció, però que ho facen gents i polítics de casa nostra és de molt mal pair.

Hom pot fer-hi grans centres d’inesgotables camps eòlics, fotovoltaics, reconversió de la indústria petroquímica en indústria basada en la pràctica del “Cradle to Cradle“…i mil i una iniciatives basades en opcions d’esdevenidor avançat i durador en el temps fonamentat en el coneixement.

Quan era menut una colla de nanos del centre de València, més o menys pobrets, teníem contactes amb les prostitutes del Barri Xino de València, a l’espera de clients estrangers, fonamentalment els “marines” que podrien ser bé italians, bé estadounidencs, etc. que -despistats- vagarejaven pel centre de la ciutat a la cerca de l’ambient del putiferi i nosaltres vius, els conduïem cap on volien anar.  Eixamplàrem el circuit, doncs, el Grau ja tenia els seus locals d’alterne  i llavors a les prostitutes del Xino no els arribava la clientela. Per tant, pactàrem reconduir la clientela des d’origen i estàvem a l’aguait esperant l’arribada d’algun vaixell o portavions endinsat en alta mar i que descarregara mariners de la V flota americana amb algun trasportador menor per a conduir “marines” des del port i el Grau per a dur-los al barri a canvi de cinc durets amb algun taxi d’aquells negres i ratlla groga, per alguna almoina afegida de les senyores amb qui conveníem el tracte.

Ferran Torrent ha explicat en les seues novel·les situades a València amb gran fidelitat humoro-festiva l’ambient que s’hi esdevenia en els anys setantes del segle passat. I el gran fotògraf Francesc Jarque immortalitzat amb les seues imatges.
No toquem, precisament, d’oïda. Roma, città aperta no era massa lluny.
Radicalment d’acord amb en David Fernàndez.

La Gigafoto és curta i no sap nadar. Sols xipolleja.

Diuen que no van poder rodar perquè la policia estatal s’havia apostat per a tallar el camí. Tanmateix, el vídeo que vos presente conté suficients fotogrames per a conformar el tros que correspon, si més no, doncs hi havia suficient gent, no per a baixar a Vinaròs sinó a Benicarló. I si Lluís Brunet i el seu equip tenen a bé caldria eixamplar la gigafoto amb el vídeo que vos presente i moltes fotografies que vam fer el dia 11 de setembre passat a les cinc en punt de la vesprada i afegir el mapa de la totalitat que es va estrafer a una plaça de Palma.  Com diu la cançó: “No barateu el somni…”

A banda de la gent que va pujar hem de dir que molts vam ocupar altres zones perquè, si recordeu, les terres de l’Ebre eren les que estaven menys guarnides. En el meu cas, el meu bon amic i ex-soci Manel Martí, em demanà que ocupàrem llocs propers al revolt de Les Cases que és on eixim:

Nosaltres érem al tram 5 d’Alcanar. Arnau, Andrea (enfundada en l’estelada), Pere Climent -amb samarreta negra- i un servidor -parlant pel mòbil- de València, Llorenç d’Alcanar, Jaume de Mollerussa, Bàrbara de Sa Pobla (Mallorca) i la seua parella, en Pau, de la ciutat d’Alacant. Una bona barreja de gent del país.

La situació filmada del final del vídeo amb Maiol Sanaüja i Alfons López-Tena, tot intentant penetrar-hi és boníssima. “From the margins to mainstream” mai millor dit. 
Cal recorda-vos que fora del Principat la jornada era de faena i no festiva?

We are from VALENCIA #HAPPYDAY

Un vídeo de Víctor Arroyo Melís.
El millor del vídeo ha estat la tria d’espais. Crec, Víctor, que eres un arquitecte jove, i això es nota. Ha quedat d’allò més fresc. No desmereix ni una polzada d’altres vídeos de ciutats d’arreu del món. Gràcies per la idea i a la col·laboració  dels amics que hi apareixen. València cada dia més global 😉

I only can add here: we are considering how diversity makes an ecosystem more resilient and able to respond successfully to change. During times of unexpected disruption a more complex system can adapt and survive.

“Happy”

[Verse 1:]
It might seem crazy what I’m about to say
Sunshine she’s here, you can take a break
I’m a hot air balloon that could go to space
With the air, like I don’t care baby by the way

[Hook:]
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

[Verse 2:]
Here come bad news talking this and that, yeah,
Well, give me all you got, and don’t hold back, yeah,
Well, I should probably warn you I’ll be just fine, yeah,
No offense to you, don’t waste your time
Here’s why

[Hook]

Hey, come on

[Bridge:]
(happy)
Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing bring me down
I said (let me tell you now)
Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing bring me down
I said

[Hook 2x]

Hey, come on

(happy)
Bring me down… can’t nothing…
Bring me down… my level’s too high…
Bring me down… can’t nothing…
Bring me down, I said (let me tell you now)

[Hook 2x]

Come on

Vídeo original d’En Pharell Wiliams:

VALÈNCIA I LA 3ª CONSTANT UNIVERSAL

Diu humorísticament en Sala i Martín que hi dues constants universals:
1. La velocitat de la llum.
i 2. El dèficit fiscal dels territoris catalans.

Podríem afegir-hi una tercera:
3.
L’obsessió malaltissa de l’estat espanyol a tallar aquest camí terrestre bimil·lenari dit Via Augusta que uneix València amb Barcelona.
Des de Pedro el Cruel fins al Ferrmed, passant per la Batalla de l’Ebre ha estat una constant en les nostres vides si més no. La policia no és tonta. Però tot té una explicació racional si sabem posar-nos en el lloc de l’altre. I cal intentar explicar-ho des de diversos punts de vista fins a treure l’entrellat:
   
El paral·lel geogràfic marca la línia –més o menys– de Lisbona-Madrid-València-Ciutat de Mallorca, una manera comuna de capitalitats de l’espai peninsular. Això és història sincrònica entre els segles IX i el XV. La primera dissensió és de caràcter social. A partir d’ací l’alta noblesa es dedicà a crear un proto-estat castellà a sopluig del poder imperial. La gran noblesa catalana –de tots els nostres territoris- es dedica a bastir els fonaments de la corona imperial, ja, amb seu a Castella. La primera insubordinació amb l’estat i la deriva de la “Res Publica” són les Germanies de València i Mallorca, que volien fer sengles Repúbliques independents “a l’estil de la Venècia”. 60 120 anys abans que Cromwell tallàs el cap del rei Jordi Carles I d’Anglaterra. Involucrats transversalment des de la petitesa noblesa fins al darrer macip. Sufocades amb regiments de soldadesca principatins i aragonesos. Per tant ja tenim dos gens potentíssims poc interioritzats en els principatins: Republicanisme i no-pactisme. No és casual l’adhesió del poble pla valencià a la causa dels Angelets de la Terra, com les reiterades donacions de perpinyanesos al Monestir de St. Vicent de la Roqueta de València en aquest període. La gran noblesa instal·lada mentalment a Castella gestiona com a grans proto-cacics els afers interns dels regnes catalans. Vist el perill per a l’estabilitat institucional proto-espanyola es munta la gran operació que fou la Contrareforma a escala europea des de València amb connivència de Roma a causa de l’estreta relació històrica d’ambdues ciutats. Investigueu qui és Tomàs de Rocabertí, nascut al Castell de Peralada, els Cardona, Català de Valeriola, el pare Tomàs Vitòria, etc. L’acció persistent de la Inquisició Espanyola fins a 1826 on és ajusticiat Gaetà Ripoll i Pla –el mestre lliurepensador de Russafa- la darrera víctima. D’això fa 4 dies, ni tan sols 4 generacions. I sobre la Universitat de València amb centenars de perseguits i ajusticiats, quan no exiliats.

La diatriba republicana del general Basset a Barcelona i llurs nobles és la bestreta del que hem viscut en aquests 23 anys de pujolisme pactista. Sanchis Guarner qualificà la ciutat durant el segle XIX de convulsa i revoltada a tenor de les manifestacions de viatgers europeus. BCN fou bombardada per Espartero, però és que VLC i Sagunt també. I el canons espanyols assentats a la Ciutadella i la murada, no estaven dirigits cap enfora sinó cap endins. Igual que Vilafranca del Conflent, quan és presa per Vauban. Una economia de caràcter exportadora agrícola i d’alta gamma que rebutja els aranzels i viu al marge de l’estat. El lliurecanvisme seria el tercer gen d’aquest organisme. Un contacte directe i fluid amb Espanya que no s’esdevé a les Illes ni al Principat pel coixí físic d’Aragó.  Una Renaixença endolcida que arriba fins els nostres dies que assigna “papers” a les classes dirigents de BCN, Palma i VLC dins de l’Estat Espanyol. Ometent intencionadament tot allò seria tot el pensament federalista i social germen de la situació actual. L’atribució secundària d’un Constantí Llombart que diu el mateix que un Almirall o un Pasqual Maragall, però un segle abans però de manera intuïtiva. Sense un embalum intel·lectual com l’expresident, però. La creació d’arquetips immobilistes tant des del conservadorisme barracaire d’en Llorente com del republicanisme entreguista de Blasco Ibañez amb el seu “sangonereta” que explicita el “meninfot” que no serveix com a agent social de revifalla de l’esquerranisme espanyolista per dimissió d’objectius. Igual com podria ser-ho el Sr. Esteve, d’en Rusiñol. Arribats a la dècada dels 1980’ apareix un estudi d’una universitat estadounidenca on es planteja la qüestió de la independència del Principat (les 4 províncies espanyoles) i la síntesi de descobrir “la  peça” que desferma el procés. La conclusió d’aquells experts és sorprenent: que la ciutat de València “mire” Barcelona. El Pentàgon nordamericà coneix aquesta informació i li la remet al CESID (CNI d’aleshores), comandat precisament pel valencià E. Alonso Manglano, amb la qual cosa la “Batalla de València” estava  servida i orquestrada com a qüestió d’Estat. Aquest gran Reus que és el País València, incomprensible però amable per a Espanya o qualsevol altre estat del que depenen tantes qüestions d’estratègia occidental. I el Cap-i-Casal ha arribat al punt anunciat pel poeta, en el que “Quan no podrem més, podrem amb TOT”.    

(OUR) UNION IS STRENGTH.

Era un dels lemes que presidia els incipients sindicats anglesos (Trade Union).
I aqueix és el mateix nexe que ha d’amerar el moment actual entre la gent catalana.  L’enòleg valencià en Joan C. Martín, ens explicà fa uns mesos que el País Valencià fou el darrer reducte de tot Europa a entrar la fil·loxera.  La fil·loxera com sabeu és un insecte americà que s’instal·la en la rel de la vinya li xupla la saba fins matar-la per desnutrició. La resta de plantacions vinícoles europees havia caigut sota la plaga que arrasava els camps de vinya. Explicava, endemés, que els vinyaters i rabassaires tenien un pacte públic de “CONJUGACIÓ” per tal d’evitar l’entrada de la plaga mentre no es comerciara amb l’exterior o introduïa plantes foranes. Per a que la qual cosa fos efectiva calia que tothom anàs en ajut d’aquell/s que ho necessitàs com a bloc de suplència. S’hi prestaven bèsties de càrrega, carros, estris agrícoles, trulls, etc. S’havia fet una mena de Comuna. Sols, a la fi, penetrà la plaga quan algú baixa la guàrdia i per cobdícia mercadejà amb l’exterior, amb la qual cosa acabà passant el mateix que a la resta d’Europa.

Aquesta societat estem fets de moltes pastes i fangs, i tothom portem un “peix a l’estòmac” com diem a València. La conjura té allò de tenebrós i secret. Quan resulta que tot el procés cap a la llibertat ha estat transparent, civilitzat, democràticament tortuós davant de les regles de joc –indecents- que ens han anat parant a cada revolt. Des d’avall cap amunt. I ara no hem de modificar les premisses sobre les quals hem anat construint aquest “monument” que és la “DEMOCRÀCIA PARTICIPACTIVA”. No per qüestions d’honor medievals, ni sentimentals dinovesques de base nacional(ista), sinó per com és avui en dia la nostra societat: plural, variada i interessada en crear un espai terrestre on es puga viure amb uns nivells de benestar millor que els que albirem en quedar-nos com estem. Sense mística ni grans capitans. L’inici d’una re-evolució mundial que ja fa xup-xup en molts d’altres llocs del planeta. Si hi ha un motiu que els encén és la pròpia tranquil·litat i pacifisme gandhià que condueix el procés. Per això mateix sols es dediquen a provocar. 

Com aquells vinyataires valencians, si ens mantenim “conjugats”, ho aconseguirem segur. De no fer-ho, el resultat fóra el mateix de la resta d’Europa: els camps arrasats i erms. Que és el que pretén la fil·loxera per a la seua i única supervivència. La “CONJUGACIÓ” és un PACTE SOCIAL ENTRE CIUTADANS.

La Iraila Latorre que no han volgut mostrar.

Ahir la premsa generalista de tot l’estat se’n feu ressó de la mort d’Iraila Latorre, la nena malalteta que impactà en un programa de Tele 5. Alumna de La Nostra Escola Comarcal de Picassent, havia ideat certes iniciatives que les escoles valencianes intenten implementar des de la creativitat. Sempre em va colpsar la trigança a aprendre de lletra a llegir i escriure d’aquestes escoles innovadores que després he comprés amb el pas de molts anys i amb la posada ex professo d’allò que diem creativitat. Xocava amb l’experiència personal doncs a casa estaven ben cofois d’haver-me ensenyat a llegir i escriure -en espanyol, l’idioma de casa- als tres anys.
Algú, amb els meus fills a l’Escola (Gavina) i alguna meua neboda (a La Masia), m’ho aclariria: Primer entendre el medi -el món proper on fer peu- on es viu i del què tu ets fas part indestriable, després, sent un infant la lletra i l’escriptura entren ràpidament i quasi de manera inconscient i sens esforç. La nina Iraila ens ha deixat aquest vídeo una bona explicació del que és l’ESCOLA VALENCIANA junt amb la resta d’escoles continentals i insulars d’aquesta societat:

  

Ahir els déus, de sobte, trobaren un angelet entre ells que canta i crea celestialment.