Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

Janine Benyus (Biomimicry Institute) about energy form and climate changes

This is a good Jeanine Benyus’ interview from INHABITAT.

Biomimicry or biomimetics is the imitation of the models, systems, and elements of nature for the purpose of solving complex human problems.[1] The terms biomimicry and biomimetics come from the Greek words bios, meaning life, and mimesis, meaning to imitate. A closely related field is bionics.[2]
Over the last 3.6 billion years,[3] nature has gone through a process of trial and error to refine the living organisms, processes, and materials on Earth. The emerging field of biomimetics has given rise to new technologies created from biologically inspired engineering at both the macro scale and nanoscale levels. Biomimetics is not a new idea. Humans have been looking at nature for answers to both complex and simple problems throughout our existence. Nature has solved many of today’s engineering problems such as self-healing abilities, environmental exposure tolerance and resistance, hydrophobicity, self-assembly, and harnessing solar energy through the evolutionary mechanics of selective advantages.

And a lecture at Berkeley University (Biomimicry in the built world) 

Actualització i regal d’anniversari, diumenge 26 de gener de 2014:
Pura ens envia aquest regal, amb tota la documentació que la plataforma digital del sistema de VilaWeb impedeix. Per això, amb generositat immensa fruit de com és ella amb rigor i exhaustivitat vos ho penge:,

No em deixa afegir els enllaços al comentari que acabe de deixar a NOTICES FROM NOWHERE, així que te’ls passe per ací

Yes, we’d better choose to fully imitate biology and NATURE elements and systemic procedure than to keep on (not)living thinking we are gods who do not need Nature and are able to live apart from her, nurishing our solus with that stupid and egocentric thought:

http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html
http://www.biomimicrynews.com/research/Turkeys_inspire_smartphone-capable_early_warning_system_for_toxins.asp
http://www.greenbiz.com/blog/2014/01/08/best-2013-biomimicry-robots
http://www.biomimicry.eu/

BIOMIMETIC ARCHITECTURE:
http://inhabitat.com/tag/biomimicry-architecture/
http://www.biomimetic-architecture.com/what-is-biomimicry/
http://www.ted.com/talks/michael_pawlyn_using_nature_s_genius_in_architecture.html
http://www.biomimicryinstitute.org/case-studies/case-studies/architecture.html

(building up knowledge and searching-for-knowledge NETS among people, I mean SHARING BITS OF INFORMATION & KNOWLEDGE, thanks)

Esbòs de gratacel sostenible.

En això estem capficats:

1. Incloure una universitat com la de València-Estudi General + Universitat polítècnica de València + Col·legis majors + Hotel. Vaja, una bogeria..un cas poc comú..una manera de regirar el calcetí…fins ara les universitats s’han desenvolupat en extensió. Per això Xavier Mariscal va pegar-los la gran barrila als dirigents de la Politècnica de València quan, en donar-li el premi de reconeixement a la seua trajectòria professional, aprofità l’acte per a acusar-los de ser els grans destructors de l’Horta nord. 


2. Creació d’un híbrid on també incloga a més un centre cultural amb sales de concerts, teatres i centres esportius.

3. Aconseguir els mecanismes d’autogeneració energètica que cobrisquen un 80 % del consum.  Quins serien els condicionants tant exteriors com interns ? 

PS-1: de moment apareixen tres cossos amb una alçada de 230,60 m. I soterrat uns 30,00 m dins d’un cràter. I una superfíciee construïda de 1.017.878,40 m2

PS-2: El públic en general desconeix que Gaudí dissenyà l’Hotel Attraction  a Nova York. Ací teniu la comparança d’alçades amb els Empire State B., el Chrysler B. i la Torre d’Eiffel.  

Interessant vídeo sobre la construcció del Burj Al-Arab (Dubai)

Paga la pena de visionar la construcció d’aquesta mega-estructura.
Des de la solució de la creació de l’illa artificial a la realització dels fonaments que descendeixen uns vint-i-sis pisos de profunditat, el disseny de la protecció de l’acció al desgast del mar amb unes peces iteratives de formigó que elimina l’acció. Així com la construcció de l’estructura oberta en L i tancada amb un enorme “envelat” que impideix l’accés del vent i l’arena a l’interior  amb un pati de seixanta-sis nivells. La solució dels balcons amb visió obliqua que elimina el vertígen. Així com el restaurant com a biga de seixanta metres volada des del centre en els dos csentits amb un tancament de vidre estructural. Així com el càlcul de l’acció dinàmica dels vents sobre l’estructura en forma de vela, que han d’estar absorbides pels dos arcs travats per les enormes creus de Sant Andreu en gelosies. 

En una estructura d’aquestes característiques el procés constructiu del COM ? és tan important  com el QUÈ?

Durant sis mesos tancaren l’interior del pati per a poder projectar aire fred per a poder treballar i que no poduïra una atmosfera artificial que no es convertira en boira. Espere que el fruïu…cada nit a l’hotel val la mòdica quantitat de 5000 $ per a qui vulga exprimentar la sensació nova.

Gran exercici sobre sostenibilitat: So here nowadays does not exist anymore !

   

https://sites.google.com/site/ae390spring2012burjalarab/architectural-systems/1-drawings-diagrams

Figure 1. Line Diagram

Orientation

The orientation of the building minimizes the heat gain during the summer seasons, because of the high elevation of the sun path(shown with yellow lines). The calculations in table 1, numerically shows that the south elevation has the most exposed surface area. As a result, it has the maximum capacity for heat absorption of the building envelope.

 

Circulation

For people, there is access to the hotel through the roof via a helicopter. At the main entrance there is a grand stairway, an escalator and elevators(shown with red arrows). For air, the revolving door located at the main entrance acts as a locking mechanism to prevent a phenomenon known as the stack effect,which occurs when the hot air rises and the cool air falls in a tall building.

 

Location

The hotel is located approximately 300m offshore. This provides the illusion of a dhow boat right above sea level. The hotel experiences strong winds and tide loads that are alleviated by an exoskeleton and a honeycomb concrete barrier.

Figure 2. SITE PLAN


Figure 3. FLOOR PLAN


Figure 4. SOUTH WEST SECTION


Figure 5. ELEVATIONS


Figure 6. EAST ELEVATION (during construction)


Figure 7. PERSPECTIVE VIEW


Fiblades sobre El Cabanyal

D’avui a un mes han de començar els treballs de modificació i adaptació del PEPRI (Projecte Especial de Protecció i Reforma Interior) d’El Cabanyal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_20.pdf

En ell seran les mesures de revitalització i preservació les que hi haurien de marcar les línies de força del nou planejament. Consensuades amb les organitzacions veïnals.
Possiblement fóra el moment de replantejar les regles de joc urbanístic. Quan es tinguen tots els documents traslladats a LA MEMÒRIA i les anàlisis d’estructures històriques, evolucions pautades, xarxes viàries, catalogació individual d’edificis, relacions tipològiques. Caldria introduir-hi un apartat on les propostes a portar a terme no foren tancades en si mateixes sinó que pogueren acumular la possibilitat d’incidència ciutadana. 

Amb diversitat i poder d’elecció entre vàries opcions i llur adaptació mitjançant referèndums puntuals a l’estil helvètic.

En una quinzena d’anys han anat apareguent solucions de persones implicades en el mateix microespai. Cal ressaltar les iniciatives fetes pels meus companys i amics  David Estal, Tato Herrero, Carles Dolç, Vicent Gallart, Joan Olmos Llorens (enginyer), Ferran Gaja, etc. així com de tants i tants artistes plàstics assentat al Poble Nou de la Mar i del veïnat arrelat. 
 

Cal recordar també la notícia en Canal 9 explicada a la manera servei del partit únic valencià i el vídeo del dia que repartiren “estopa” els xics de Ricardo Peralta (PSOE), delegat del gobierno español a València. La “tenalla española” contra el poble valencià. Així ens ajuda a entendre com hem arribat al punt dolç on ens trobem. Un punt que ha anat travant la societat cabanyalera. Les lluites socials ajuden a establir nexes d’unió fundacionals d’allò nou.

Sense recança pels temps passats però ben bé paga la pena d’obrir nous camins de participació directa. Amb 15 anys de lluita han guanyat una batalla que dóna esperança per implementar regles no concebudes a l’àrea mediterrània on tot ens ve caigut des del despotisme, il·lustrat i sense il·lustrar.

Per això, creiem que caldria obrir l’oportunitat d’inaugurar una “manera” diferent de practicar l’urbanisme introduint la variable temporal de la “recerca de la felicitat” i del tipus de relació humana que hom desitja el ciutadà-usuari. Tim Jackson amb la seua proposta de PROSPERITAT SENSE CREIXEMENT.

“Qui ens ensenya que la sensació de felicitat ve donada per les relacions familiars, de parella i amistat (un 47%) per les de salurt ( 24 %), per l’hàbitat (un 8%) i les de finances econòmiques ( un 7%) perquè la relació directa entre més quantitat de coses i felicitat no existeixen a partir de cobrir-ne les bàsiques.

Llavors, és quan el BENESTAR REAL s’assoleix per la intensitat de les relacions i la nostra confiança en la comunitat humana dins la què vivim.”
 

Entrevista a Tim Jackson from agenda21bcn on Vimeo.

Humilment, una aportació personal a l’indret en aquest vídeo que he inserit manta vegades és, al meu parer, una actitud consensuada amb un jove promotor que des d’un petit habitatge situat al costat de l’Església dels Àngels d’El Cabanyal suposa una restauració ambiental correcta i una rehabilitació interior que situa la vivenda en uns nivells de confort material ben actuals. Amb una inserció de mesures de consum baix i de generació d’energia que reequilibra la petjada de CO2. I amb un preu total d’inversió bastant assequible amb un retorn i amortització global de quinze anys propi dels habitatges de protecció oficial actuals. Hom pot suposar quwe aquesta intervenció pot ser paradigmàtica i puntual de totes aquelles micro-intervencions que generen un nínxol de treball individual i col·lectiu amb rèditss inimaginables fa uns anys.

 

CABANYAL’S PARADIGM from Josep Blesa on Vimeo.