La síndrome de Stendhal

Crònica cultural barcelonina i altres reflexions