BUGADATERÀPIA PER A TOTHOM

Diu la meva terapeuta que a ella li va molt bé, que li és un relax, estendre la roba…

Es veu que tot el procés de fer bugada aplega un fotimer de teràpies alternatives, que, com els manaments de la llei de Déu, es redueixen a tres: cromoteràpia, aromateràpia i acupuntura (des del punt de vista de qui clava les agulles). Contemplació, doncs, dels colors i les combinacions de colors de les peces de roba, ensumada de la barreja de detergent i suavitzant que fa la roba neta i, també, allò d’anar clavant les agulles a l’estenedor, aquell nyic, nyic, nyic. A tot això s’hi haurien d’afegir les virtuts curatives -per al cos i l’ànima- de l’exposició a l’aire lliure (encara que sigui poca estona i des d’una finestreta d’un celobert), el petit exercici d’estiraments que suposa l’anar penjant les peces cada cop una mica més enllà, i el sentit de purificació que ofereix tot plegat; tenir unes peces de roba brutes, posar-les a rentar i després, un cop netes, estendre-les al vent, no necessita gaires explicacions. La bugadateràpia és molt útil, doncs. Això diu la meva terapeuta. I em recomana que ho faci més sovint, que m’anirà bé, que em relaxarà. També ho recomana a les entitats, els partits, les famílies, els clubs, les colles. Hi ha dues coses, però, que cal tenir en compte. Una és que a cada bugada es pot perdre un llençol i l’altra és que la roba bruta s’hauria de rentar a casa.
(A la foto, titellaires de Roba estesa)

16 pensaments a “BUGADATERÀPIA PER A TOTHOM

  1. Acupuncture is an alternative medicine methodology originating in ancient China that treats patients by manipulating thin, solid needles that have been inserted into acupuncture points in the skin.
  2. Aromatherapy may have origins in antiquity with the use of infused aromatic oils, made by macerating dried plant material in fatty oil, heating and then filtering. Many such oils are described by Dioscorides, along with beliefs of the time regarding their healing properties, in his De Materia Medica, written in the first century.
  3. The acupuncturist decides which points to treat by observing and questioning the patient in order to make a diagnosis according to the tradition which he or she utilizes. In TCM, there are four diagnostic methods: inspection, auscultation and olfaction, inquiring, and palpation.
  4. Though poisonous, the plant is less so than hemlock. Poisoning from Fool’s Parsley showed symptoms of heat in the mouth and throat and a post-mortem examination showed redness of the lining membrane of the gullet and windpipe and slight congestion of the duodenum and stomach.
  5. Some individuals have a secondary mutation which activates in adulthood. For some mutants, several years of self-discipline are needed before they can control their powers, while others never gain full control of their powers.