SALVADOR BALCELLS

El bloc del Doctor Livingston

VISCA LA TERRA Manual de l’ecologista català

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 4.

Edicions Lluita (Sant Boi de Llobregat, 1989)  – 125 pàgines –

PRÒLEG DE JORDI MONERS I SINYOL:

Si reculem més enllà del naixement de la història, i potser de la prehistòria i tot, si entrem de ple en el món misteriós i poètic de la llegenda i la mitologia que embolcalla la foscor dels temps més remots i obrim el gran llibre que ens ofereixen els savis de l’antigor, veurem com la primera pàgina que dediquen als Països Catalans és marcada amb el senyal del foc. Es tracta d’un cataclisme ecològic grandiós que devia espaordir els contemporanis i del qual els grecs encara en parlen impressionats: l’incendi dels Pirineus, una immensa foguerada que s’estengué de cap a cap de la serralada, i que, per la seva magnitud, arribà fins i tot a sonar-li el nom, Pirineu. Pyr, en grec, vol dir foc. Fou un fet real o una simple rondalla per a ser contada pels joglars a la plaça? Tampoc no podrem arribar mai al fons d’aquesta pregunta. Però el fet alarmant és que fossin els grecs, la primera superpotència que ens vingué a colonitzar, els que ho fessin públic. Fou i no fou? I si fou, fou qüestió de plusvàlua o bé un accident fortuït?…

En aquest llibre que tens a les mans, amic lector, l’autor ens presenta la seva visió ecologista, que proposa la transformació de soca-rel de la nostra societat present, abocada avui a un consumisme totalment insostenible. Tal com en l’economia, en la cultura o en la política, cal que en el gaudi i l’usdefruit de la natura no hi hagi ni privilegis ni monopolis. Tant el paisatge, com les fonts energètiques, com tota l’àmplia gamma de benifets que ens ofereix la natura han de posar-se al servei de tota la societat, i no pas d’una classe dominadora i minoritària. Les propostes que ens fa i les solucions que dóna no són particulars, sinó globals; no són reformistes, sinó revolucionàries; no es limiten a idees i paraules abstractes, sinó que les superen per fer-nos tocar els fets i les realitats…

No et limitis a llegir. Discuteix mentalment amb l’autor, i critica’l, si cal. I, sobretot, a partir d’aquesta lectura, engatja’t, si no ho has fet ja, en la lluita ecologista. Aquesta és una altra de les propostes del llibre. Només el nostre treball pot salvar-nos. Nostre: plural i primera persona.

BARCELONA ’92. COM DESFER CATALUNYA

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 3.

ISBN: 84-86175-1986

Edicions Lluita (Sant Boi de Llobregat, 1986)  – 127 pàgines –

…L’oposició a la Barcelona olímpica la formen persones i col·lectius de procedències molt diverses i amb diferents graus de compromís. Des d’aquells que no veuen clar per què s’han d’esmerçar tants diners en un projecte com aquest, fins als que s’hi oposen més obertament per raons ecològiques, urbanístiques, nacionalistes, etcètera…

…A hores d’ara qui més qui menys ja ha pogut llegir força opinions que es manifesten en contra de les Olimpíades que Espanya vol celebrar a Catalunya…

…Només amb la plena llibertat i la plena capitalitat podrà Barcelona aconseguir desenvolupar tota la riquesa creativa que conté i que, tímidament, ha sobresortit en determinats moments de la història recent. Això no serà possible, però, mentre hi hagi barcelonins i barcelonines que pensin que la solució als nostres mals consisteix a espanyolitzar Catalunya o, en el millor dels casos, a catalanitzar Espanya. Postures ambdues demostratives d’un derrotisme freqüent en els pobles sotmesos: renunciar a ser un mateix per tal d’adaptar-se a la manera de ser de l’opressor. Jocs Olímpics i recuperació nacional són, en les actuals circumstàncies, objectius incompatibles…

ENERGIA I SOCIETAT una perspectiva catalana

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 2.

Premi Xavier Romeu de Monografies per a l’Ensenyament.

ISBN: 84-86247-41.1

Edicions de la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià (València, 1986)  – 92 pàgines –

INTRODUCCIÓ:

La necessitat de considerar seriosament els problemes energètics catalans no escapa a ningú amb un mínim de preocupació pel nostre futur com a societat lliure i viable,

Les bucòliques imatges literàries d’una vida natural en la qual els fruits que la terra dona generosament permeten una activitat tranquil·la i creativa als habitants de petites comunitats rurals autosuficients, per molt atractives que ens resultin, no tenen gaire a veure amb el present ni amb el futur previsible.

No creguem, però, que l’esdevenidor està ja dissenyat, com si fos una fatalitat inamovible. L’estem fent dia a dia; però si no parem atenció algú el farà per nosaltres. I el farà d’acord amb uns interessos que no són els nostres.

Potser us preguntareu què té a veure tot això amb els problemes energètics. Molt més del que ens imaginem!

L’energia és la font de tota activitat; no hi ha treball sense energia disponible. Per tant, qualsevol opció de futur es veurà condicionada per les formes i les disponibilitats de les fonts d’energia que utilitzi.

En aquest sentit, existeixen dues qüestions bàsiques: quines formes d’energia i qui les controla. Són dos aspectes íntimament relacionats, perquè el segon depèn en gran manera del primer; una producció energètica fortament concentrada en grans instal·lacions (una central nuclear, per exemple) vol dir control en poques mans i tecnologia inabastable per a la majoria.

Una producció energètica basada en fonts diversificades, disperses i renovables, en petites i mitjanes instal·lacions, permet un major control de la tecnologia i de les decisions.

Traduït a termes polítics, la primera seria la dictadura i la segona la democràcia energètica.

VISCA LA TERRA

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 1.

ISBN: 83-300-6740-X

Xarxa Edicions (El Prat de Llobregat, 1982) – 160 pàgines –

PRESENTACIÓ:

Aquest llibre conté la transcripció fidel de les converses que vaig mantenir setmanalment, davant dels micròfons de Ràdio Sant Boi, amb els locutors i amics Miquel Murga i Maite Sadurní, del març al juliol de 1981, sobre els problemes i les alternatives que aleshores es plantejava l’ecologisme arreu del món, però molt especialment al Baix Llobregat i als Països Catalans.

Vaig decidir publicar aquelles converses radiofòniques tant per la bona acollida que van tenir en el seu moment, com per omplir un buit en la bibliografia ecologista en català, enriquida aleshores amb excel·lents textos teòrics però mancada d’obres divulgatives i de caràcter didàctic.

Considerava fonamental que la lluita ecologista fos assumida per les classes populars catalanes, i perquè això fos possible calia una constant tasca pedagògica i clarificadora, així com el plantejament d’alternatives engrescadores de canvi.

L’objectiu d’aquest llibre fou de contribuir a l’esmentada tasca, facilitant elements d’informació i discussió per a tots, però especialment per a aquells que s’incorporaven al moviment independentista i nacional-popular a través de la lluita ecologista.