Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

La pobresa no és casual (I)

28 d'abril de 2022

L’abisme de la desigualtat és cada dia major, més profund i insalvable. La marginació social no és casual, sinó causada. No ens referim ara a les “bosses de pobresa”, o a determinats “col.lectius marginats” entre nosaltres, sinó a pobles i països sencers condemnats a “ser res” perquè no importen res a ningú. Han quedat fora

Llegir més

S’ha mort el pare Josep Massot i Muntaner, un referent erudit de la història i la cultura del país (de vilaweb.cat)

24 d'abril de 2022

S’ha mort el pare Josep Massot i Muntaner  (Palma, 3 de novembre de 1941), un dels intel·lectuals de referència de la cultura catalana de la segona meitat de segle XX i principis del XXI.  Historiador i assagista erudit, tenia vuitanta anys. Va publicar més d’una vuitantena de volums i centenars d’articles. Massot era monjo de Montserrat des del

Llegir més

El papa redueix sou a cardenals i alts funcionaris del Vaticà davant la crisi (i II)

10 d'abril de 2022

La reducció de sous tingué lloc des de l’1 d’abril de 2021. La remuneració pagada per la Sant Seu i l’Estat de la Ciutat del Vaticà als cardenals s’ha reduït un 10% respecte a la darrera retribució rebuda. La retribució de les persones classificades en els nivells C i C1 (superiors) s’ha reduït un 8%

Llegir més

El papa redueix sou a cardenals i alts funcionaris del Vaticà davant la crisi (I)

8 d'abril de 2022

El Papa Francesc ha decidit reduir sensiblement els sous dels Cardenals i alts funcionaris del Vaticà i de la Santa Seu com a mesura de contenció de despeses davant l’actual crisi econòmica amb l’objectiu de “salvaguardar els actuals llocs de feina” i garantir “un futur econòmicament sostenible”. En un “Motu Proprio” signat el 23 de

Llegir més

Ausiàs March

3 de març de 2022

Ausiàs March, també escrit Ausiàs Marc (Regne de València, 1400 – València, 3 de març del 1459), va ser un poeta i cavaller valencià medieval, originari d’una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d’Or valencià. La seua poesia, en llengua catalana, tingué una repercussió

Llegir més

El rural té eixides (I)

21 de febrer de 2022

Sabem que el món rural retrocedeix davant els modes de vida urbans. Que l’Espanya buidada no s’ompli amb més turisme rural ni amb atraure més població immigrant. Que els joves preferesquen qualsevol cosa abans que treballar al camp. Que els preus dels productes agrícoles en origen no compensen les despeses invertides. Que xicotets i mitjans

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (i II)

19 de febrer de 2022

Hi ha representants polítics que defensen que per tal que no hi haja desocupació cal concedir als empresaris el que demanen, encara que supose l’existència de treballs precaris, condicions de treball indgnes. Una altra generadora de llocs de treball són les administracions públiques: estatals, autonòmiques, locals. Els llocs de treballs són molt diversos: sanitat, educació,

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (I)

5 de febrer de 2022

Les persones necessitem treballar per dues raons fonamentals. Per a realitzar-nos com a persones; sentir-nos útils, col.laborar a la construcció de la societat en què vivim, contribuir econòmicament amb el pagament d’impostos i cotitzacions socials. I per a obtindre uns ingressos amb què comprar béns (aliments, aigua, habitatge) i serveis (electricitat, transport) que necessitem per

Llegir més

SAÓ ANY XLV NÚM. 475, Desembre, 2021

29 de gener de 2022

Aquest número va dedicat a la iinovació a casa nostra. Comptem amb les aportacions de: Innovació agrolalimentària en el CIAGRO-UMH (Ricardo Suay Cortés), Plàstics i economia circular: la millor aposta per la sostenibilitat (Sergio Giménez), Entrevista A Maria Jesús Vicent (Vicent Boscà) i La innovació en el sector de l’aigua (Domingo Zarzo Martínez). Pel que

Llegir més

SAÓ ANY XLV, NÚM. 473, Octubre, 2021

29 de gener de 2022

Aquest número de la revista SAÓ ve dedicat a La Formació Professional al PV. I a més conté els articles següents: Església sinodal (Vicent Cardona Puig), Una Església de l’Amazones en conflicte amb el latifundi i la margonació social (Josep Miquel Bausset), El sopar dels erudits (Rafael Roca), La importància religiosa del número quatre (II).

Llegir més