Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

El rural té eixides (I)

21 de febrer de 2022

Sabem que el món rural retrocedeix davant els modes de vida urbans. Que l’Espanya buidada no s’ompli amb més turisme rural ni amb atraure més població immigrant. Que els joves preferesquen qualsevol cosa abans que treballar al camp. Que els preus dels productes agrícoles en origen no compensen les despeses invertides. Que xicotets i mitjans

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (i II)

19 de febrer de 2022

Hi ha representants polítics que defensen que per tal que no hi haja desocupació cal concedir als empresaris el que demanen, encara que supose l’existència de treballs precaris, condicions de treball indgnes. Una altra generadora de llocs de treball són les administracions públiques: estatals, autonòmiques, locals. Els llocs de treballs són molt diversos: sanitat, educació,

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (I)

5 de febrer de 2022

Les persones necessitem treballar per dues raons fonamentals. Per a realitzar-nos com a persones; sentir-nos útils, col.laborar a la construcció de la societat en què vivim, contribuir econòmicament amb el pagament d’impostos i cotitzacions socials. I per a obtindre uns ingressos amb què comprar béns (aliments, aigua, habitatge) i serveis (electricitat, transport) que necessitem per

Llegir més