Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

El govern valencià (a través de la conselleria d’Educació) m’ha furtat…

31 de març de 2012

     Aquest mes l’estimadíssim govern valencià, presidit per N’Alberto Fabra, a través de la conselleria d’Educació -duta per la també estimadíssima consellera, Na Ma José Catalá Verdet -que no és família meua-, m’ha furtat l’estamadíssima xifra de 151,36€. Com podreu pensar estic contentíssim perquè sé que aquest sacrifici anirà a favor dels pobres, desocupats,

Llegir més

Sabies que…? (3)

28 de març de 2012

     9. Ja és un tòpic que el 20% de la població mundial gaudeix el 80% de la riquesa. Però és un tòpic antic. Més tard es va parlar que un 1% s’apropia de quasi el 75% de la riquesa. Et sembla que això mateix passa a l’estat espanyol?      10. Amb motiu

Llegir més

Família i educació, article de Marc Adell

27 de març de 2012

La consideració de l’àmbit familiar com a partenaireindefugible de l’escola, apareix com una constant en tots els estudis i investigacions . I no només en els ensenyaments d’infantil i primària —on podria semblar que és més “natural” per l’edat dels escolars—, sinó en secundària, on la condició de preadolescents i adolescents dels xicons i xicones que

Llegir més

“Yo me acuso”, per F. Javier Santos (EL PAÍS)

25 de març de 2012

“Sí, lo confieso, soy un empleado público. Antes de relatar todas las fechorías que gentes como yo hemos cometido, y que nos han llevado a la actual situación de emergencia nacional, quiero pedir perdón. En primer lugar, a la clase política, por su honradez, valentía, dedicación y espíritu de sacrificio. Al Gobierno, por su altura

Llegir més

Sabies que…? (2)

24 de març de 2012

     5. Saps la diferència entre el que paguen d’impostos els molt rics i de gran poder fàctic (Banca, gran patronal, etc) a Suècia i a l’estat espanyol, abans de la reforma del desembre passa? Moltíssima, molta, poca, cap? T’atreveixes a concretar-la en una xifra?      6. Aquesta reforma del desembre passat, el

Llegir més

Sabies que…?

23 de març de 2012

     Del fullet “Suplemento del Cuaderno núm. 178 de CJ, n’extrac aquesta informació:      1. La política d’austeritat del govern tendeix a retallar ocupacions en el sector públic, se suposa que perquè són massa. Saps quin percentatge de població té l’estat espanyol en aqueix sector? 40%?; 25%; 14%; 9%?I per tal de comparar

Llegir més