Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

Article d’August Monzon arran de l’article d’Enric Esteve, publicat a Las Provincias el dia 21 de juliol

31 de juliol de 2016

El sr. Enric Esteve i el Missal valencià August Monzon, prevere L’article del sr. Enric Esteve, President de Lo Rat Penat, sobre la carta que 152 sacerdots de la diòcesi hem dirigit al cardenal-arquebisbe demanant l’aprovació dels textos litúrgics valencians, es desqualifica per ell mateix. Ja el títol de l’article, “Srs. retors, mentides no”, resulta

Llegir més

152 preveres demanen al cardenal Cañizares l’aprovació dels textos litúrgics en valencià Redacció de SAÓ

31 de juliol de 2016

El passat 29 de juny es va presentar a l’arquebisbat de València una petició de 152 preveres que insta el cardenal Cañizares l’elaboració i l’aprovació oficial de la versió valenciana dels textos litúrgics, com a exigència de justícia, d’inculturació de la fe i d’una acció autènticament evangelitzadora. No és la primera vegada que se li

Llegir més

RESPECTAR

31 de juliol de 2016

Respectar significa “MIRAR L’ALTRE EN IGUALTAT”, sense superioritat ni imposicions, mitjançant el diàleg assosegat i comprensiu, deixant que l’altre siga “altre” diferent a mi, encara que siga menor d’edat: iguals i diferents a la vegada i sense eliminar ni la igualtat ni la diferència.

Llegir més

CONÈIXER

30 de juliol de 2016

Conèixer els seus dons i talents, els que ells mateixos manifesten i no els que jo voldria que tingueren. Per a la qual cosa em cal desprendre’m dels meus propis esquemes, gustos o expectatives i observar amb molta proximitat i empatia com són i es manifesten els meus fills/es.

Llegir més

Què és educar?

29 de juliol de 2016

La paraula “EDUCAR” significa “col.laborar per tal que una persona traga el millor de si mateixa”. Ja que tots naixem amb dons i talents que estan gravats en el nostre ésser, bon pare/mare seria qui, com a bon jardiner o llaurador, ajuda que aquestes llavors innates cresquen i arriben a madurar i donar fruits. Per

Llegir més

Els xiquets del miracle

23 de juliol de 2016

Si algú hauria de ser beneficiari de la ciència moderna, aqueixos haurien de ser els xiquets, els més indefensos. Deixar d’investigar per manca de fons sobre les malalties que afecten els xiquets és, literalment, una iniquitat. Els governs, inclús els locals, haurien de consignar explícitament ajudes econòmiques a programes d’investigació sobre malalties rares, ja que

Llegir més

Fa un mes

22 de juliol de 2016

Avui fa un mes que la nostra tia Teresa ens deixava després d’haver passat per un procés de violència de gènere, denunciat en el seu moment i amb sentència ferma i no recorrible. Com solament mor allò que s’oblida, la nostra tia Teresa no ha mort. Nosaltres, els seus nebots, i l’ avui encara seua

Llegir més

Els xiquets i la vida moderna

21 de juliol de 2016

La vida moderna exigeix als xiquets i adolescents un ensenyament prolongat. Des de molt primerenca edat rep un cúmul d’informacions per vida digital: tele, pissarrtes,… ocupen el seu temps i acaparen la seua atenció. Desenvolupen ben prompte una desmesurada afició pels videojocs. Algú diria que, en molts casos, són els tirans de la llar familiar.

Llegir més

SAÓ ANY XL NÚM. 416 JUNY 2016

18 de juliol de 2016

Pel que fa al número corresponent al mes de juny d’enguany de la revista SAÓ, destaquem: La Universitat Catòlica no és suficientmnt catòlica… I la dòcesi?, de Josep A. Comes, L’Ares del Maestrat dels bisbes, de Josep Miquel Bausset, Borja i Xàtiva, de Vicent Josep Escartí, Sant Joan: el zenit del cicle solar, de Daniel

Llegir més

Los beneficios de que los niños jueguen al aire libre La luz solar aporta múltiples beneficios para el organismo que ayudan a superar trastornos mentales, de N. Monrabal (LEVANTE-EMV)

17 de juliol de 2016

La depressió és un dels trastorns més freqüents entre nens i adolescents. Els símptomes que presenta aquest col·lectiu són semblants als que pateixen els adults, encara que, de vegades, “presenten símptomes més específics i diferents segons l’edat”, segons afirma la doctora María Luisa Mompó, especialista en salut mental infantil del Servei de Pediatria de l’

Llegir més

Oh home! Recorda

13 de juliol de 2016

Recorda el que has fet bé per tal que te n’alegres. Recorda el que et féu felç per tal que avui somrigues. Recorda el que t’han fet altres i t’alegrà. Recorda el que has fet malament i gaudeix perquè ja està perdonat. (traduït de Matías Salazar Terreros)

Llegir més

Oh home! RESA

11 de juliol de 2016

Resa amb Déu o amb el teu ideal més sublim. Resa per tal que sigues més agraït. Resa per tal que sigues més honrat i pacífic. Resa per tal que trobes tendresa. Resa per tal que et sentes acompanyat. Resa per tal que trobes respostes i camins. Resa per tal que sigues bon company o

Llegir més