DELS AMETLERS

Serà dolça

la llum sobre el tebi cos

dels ametlers i la diadema d’aire.

Serà una remor

creixent,

adormida als replecs

del temps viscuts.

Serà el bagatge

dels teus llavis:

foc impossible

del record que s’obstina a pedre’s.