Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

7 de desembre de 2012
0 comentaris

CENTRE PARE TOSCA (ORATORI DE SANT FELIP NERI)

     Em faig ressò del calendari trimestral de l’Oratori del Pare Tosca:

 Bon Nadal de Jesús, amics i amigues, i que l’any 2013 ens faça més pròxim el regnat de Déu i la seua justícia!

 

Com a complement de les reunions i celebracions litúrgiques anunciades en el calendari trimestral de l’Oratori, que adjuntem, volem informar-vos a propòsit de dos seminaris preparats pel Grup d’investigació sobre Personalisme i Cosmopolitisme de la Universitat de València, en el marc de l’Escola Europea de Cultura Política “Ex sapientia concordia”, i que compten amb la col·laboració del Centre Pare Tosca.
 

Dilluns 17 de desembre:Transició política, democracia i autogovern valencià”, a càrrec de l’Il·m Sr. En Vicent Miquel i Diego, membre fundador de la Unió Democràtica del Poble Valencià.
 

Dilluns 7 de gener:Església i política a Espanya: II República, franquisme, democràcia constitucional”, a càrrec del P. Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat.
 

Tots dos seminaris tindran lloc, si Déu vol, a les 17.00 h., en la Sala d’Actes del Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política (Campus dels Tarongers, Facultat de Dret, 4ª planta).

 

Rebeu una abraçada cordial.

PD: Tot seguit trobareu el calendari de l’Oratori per als pròxims desembre, gener i febrer. 
 

ORATORI

DE SANT FELIP NERI

 

VALÈNCIA

 

 

CALENDARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Francesc de Sales (1567-1622)

fundador de la Congregació de l’Oratori de Thonon

bisbe de Ginebra i doctor de l’Església

 

 

 

 

 

desembre 2012 – febrer 2013

ORATORI DE SANT FELIP NERI  –  VALÈNCIA

Calendari de celebracions litúrgiques i de reunions

 

desembre 2012 – febrer 2013

 

 

 

LLOCS DE REUNIÓ

 

Asil                             Residència de les Germanetes dels Ancians Desemparats, 

C/ Mare Teresa Jornet, 1.

 

Congregació             Església de la Congregació (Parròquia de Sant Tomàs Apòstol i Sant Felip Neri), sala núm. 7,

                                    Plaça de Sant Vicent Ferrer.

 

oratori                       Oratori de la Mare de Déu de la Llum i Sant Felip Neri,

Plaça de Sant Felip Neri, 11.

 

CEIV                          Centre Ecumènic Interconfessional de València,

                                    Convent de Predicadors, C/ Ciril Amorós, 54

 

 

 

 

LLIBRES PER A LES REUNIONS MENSUALS EN LA CONGREGACIÓ

(ORATORI GRAN)

 

CPC    John Henry Newman, El cor parla al cor (Centre Newman de València ed.), Barcelona, 2010 (2ª edició).

 

Credo Símbol dels Apòstols

 

LB       Lectura bíblica

 

LH      Litúrgia de les Hores (Laudes – Hores d’entre dia – Vespres – Completes),

Pere Farnés ed., Barcelona, 1984 —.

 

M                    Giovanni Marciano, de la Congregació de Nàpols, Memorias históricas de la Congregación del Oratorio, Madrid, 1854.

 

VS       Vides dels Sants

 

 

 

 

EXERCICIS DE CARITAT DE L’ORATORI PARVO

 

Els dimecres i dissabtes, durant tot l’any, els Germans de l’Oratori Parvo acudixen a l’Asil de València, a partir de les 9 del matí, per a atendre els ancians. Les Germanes visiten els Asils de València, Burjassot, Massarrojos i Sagunt. Tots els qui vullguen poden col.laborar-hi.

DESEMBRE

 

 

 

2  diu.            Diumenge 1 d’Advent

 

oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           benedicció de la corona d’Advent

                                                           lectors: David, Antoni

 

 

 

4  dmt.           Primer dimarts de mes:

 

                        Congregació

 

                                      19,00 h.      VESPRES

                                                           himne: Conditor alme siderum

                                                           salmòdia (dmt. setmana 1): 19, 20, Ap 4-5

                                                                       (LH p. 696)

                                                           la resta, LH pp. 28

 

                                      19,30 h.      ORATORI GRAN

                                                           M:  p. 17

                                                           LB:  Jn 1, 6-15

Credo: arts. I-II

VS:  Sant Ignasi d’Antioquia

lletanies bíbliques de la Mare de Déu

ant. Mare de Déu:  Alma Redemptoris mater

 

 

 

8  dis.             Solemnitat de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Emili, Carmen Sarmiento

 

 

 

9  diu.             Diumenge 2 d’Advent

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA,

                                                           lectors: Mapi, Agustí

 

 

 

16  diu.           Diumenge 3 d’Advent (Gaudete)

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA,

                                                           lectors: Àngels, Paco

 

 

 

 

17  dill.           Ant. O Sapientia

                        Visita a les Set Esglésies: La Seu

 

 

 

18  dmt.         Ant. O Adonai

                        Visita a les Set Esglésies: Basílica sepulcral de Sant Vicent màrtir

 

 

 

19  dmc.         Ant. O Radix Iesse

                        Visita a les Set Esglésies: Basílica de Sant Vicent Ferrer

 

 

 

20  dij.           Ant. O Clavis David

                        Visita a les Set Esglésies: La Congregació

 

 

 

21  div.           11é aniversari del Centre Pare Tosca

 

Ant. O Oriens

                        Visita a les Set Esglésies: Sant Martí

 

 

 

22  dis.           Ant. O Rex gentium                                  

                        Visita a les Set Esglésies: El Salvador

 

 

 

23  diu.          Diumenge 4 d’Advent

 

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Agustí, Marco

 

Ant. O Emmanuel

                        Visita a les Set Esglésies: La Mare de Déu dels Desemparats

 

 

 

24  dill.          Vespra de Nadal

                        oratori, 18,45 h.      MATINES (Ofici de la Vetla)

 

 

 

25  dmt.         Nadal de N. S. JESUCRIST

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Marco Antonio, Emilia Bea

 

 

31  dill.           7é dia de l’octava de Nadal:

                        Vespra de la Mare de Déu

 

                        Seu, 17,30 h.             Cloenda de les XL Hores: VESPRES

                                                           I PROCESSÓ EUCARÍSTICA

 

 

 

 

GENER

 

 

 

6  diu.            Solemnitat de l’Epifania del Senyor

oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Emilia Ochoa, Ferran

 

 

 

8  dmt.           Segon dimarts de mes

                        Congregació

 

                                      19,00 h.      VESPRES

                                                           himne: Christe, redemptor omnium

                                                           salmòdia (dmt. setmana 2): 48, Ap 4-5

                                                                       (LH p. 811)

                                                           la resta, LH p. 209

 

                                      19,30 h.      ORATORI GRAN

                                                           M:  pp. 17-18

                                                           LB:  Lc 2, 41-50

Credo:  arts. III-IV

VS:  Sant Joan Crisòstom

lletanies del santíssim Nom de Jesús

ant. Mare de Déu:  Alma Redemptoris mater

 

 

 

13  diu.           Festa del Baptisme del Senyor

                        Assemblea general anual de l’Oratori Parvo

 

                        Asil, 11.oo h.             EUCARISTIA

 

 

 

18 div.                        Comença la Setmana de Pregària per la unitat dels cristians

                       

 

 

 

19  dis.           RUTA DE SANT VICENT. Peregrinació ecumènica

                        Església de Santa Mònica, 8,30 h.

 

                        LUX IN VIA. Ofici ecumènic de la Resurrecció

Convent de Santa Clara (Av. de Pérez Galdós, 119), 19,00 h.

 

 

 

20  diu.          Diumenge 2 de durant l’any

oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: David, Antoni

 

 

 

22  diu.          Solemnitat de sant Vicent, màrtir

 

                        Presó de Sant Vicent (del Pouet), 18.30 h.

            EUCARISTIA segons el ritu hispànic, a intenció de la Ciutat

 

 

 

24  dij.           Memòria de sant Francesc de Sales

 

Universitat de València (C/ de la Nau, 2), 19.30 h.

 

Presentació del llibre Soli Deo gloria. El llegat de Joan Calví (1509-1564) i la construcció de la modernitat

 

 

 

25  div.           Festa de la Conversió de sant Pau, Apòstol

 

Conclusió de la Setmana de Pregària per la unitat dels cristians

 

 

 

27  diu.          Diumenge 3 de durant l’any

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Emili, Carmen Sarmiento

 

 

 

FEBRER

                       

 

 

2  dis.             La Mare de Déu de la Llum

Patrona de l’Oratori de Sant Felip Neri de València

                       

                        oratori, 19.00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Asunción, Salvador

 

5   dmt.          Primer dimarts de mes: Memòria de santa Àgata

Congregació

 

                                      19,00 h.      VESPRES

                                                           himne: O lux beata Trinitas

                                                           salmòdia (dmt. setmana 1): 19, 20, Ap 4-5

                                                                       (LH p. 696)

                                                           la resta, LH p. 1578

 

                                      19,30 h.      ORATORI GRAN

                                                           M:  pp. 18-19

                                                           LB:  Mc 1, 9-15

Credo:  arts. V-VI

VS:  Sant Tomàs d’Aquino

lletanies dels sants

ant. Mare de Déu:  Ave, Regina caelorum

 

 

 

10  diu.          Diumenge 5 de durant l’any

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Mapi, Agustí

 

 

 

13  dmc.         Dimecres de Cendra

oratori, 19,00 h.      VESPRES I EUCARISTIA

                                                           lectors: Marco Antonio, Emilia Bea

 

 

 

17  diu.           Diumenge 1 de Quaresma

                        oratori, 12,00 h.      EUCARISTIA

                                                           lectors: Àngels, Paco

 

 

 

22  div.           Darrer divendres de mes:

Festa de la Càtedra de sant Pere, Apòstol

 

                        oratori, 18,30 h.      Reunió de l’Oratori Parvo

                                       19,30 h.      VESPRES I EUCARISTIA

 

 

 

24  diu.          Diumenge 2 de Quaresma

 

                        Ermitori del Santíssim Salvador a Onda, 12.30 h.                                                    EUCARISTIA i meditació del misteri de la Transfiguració  

 

26 dmt.          Darrer dimarts de mes

 

                        CEIV                          PREGÀRIA ECUMÈNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laus ? Deo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.