Solcades

Eduard Solà Agudo

Som pastors

13 de gener de 2021

Les ovelles xisquetes de ma filla Aran fan una important funció en benefici de la silvopastura, entesa aquesta com la pràctica encaminada a la conservació dels paisatges autòctons i les economies agrícoles respectuoses amb el medi ambient. Concretament, en lo cas que mos ocupa, de les àrees comunals de la Serra de Godall. Conta la

Llegir més