Solcades

Eduard Solà Agudo

La Miliana

De noms i cognoms

1 d'octubre de 2017

Curiosament, amb la Miliana, que és un municipi dependent d’Ulldecona, passa el mateix que amb l’Arion, que és una partida agrària també d’Ulldecona, situada just davant de la Miliana. Tant el topònim de la Miliana com el de l’Arion tenen els seus origens en l’onomàstica d’uns antics propietaris. En el cas de la Miliana, d’una

Llegir més