Solcades

Eduard Solà Agudo

Horta de Sant Joan

Dia mundial de l’aigua

22 de març de 2018

22 de març, Dia mundial de l’aigua. Això està bé. L’aigua que disposem avui -i la manera com la disposem- no serà la mateixa i de la mateixa manera en el futur més proper. Això ho dic jo arran d’alguns articles llegits, sobretot al National Geographic dels darres anys, que així ho posen de manifest.

Llegir més

La roda

20 de juny de 2017

La roda i la saviesa. La roda personal i la roda del conjunt de la Humanitat. La roda del temps i la roda de tot allò que desconeixem perquè mos és aliè. Si natros no existíssim, la informació romandria, car la realitat existeix.

Llegir més