Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

ARTICLES

Ausiàs March

3 de març de 2022

Ausiàs March, també escrit Ausiàs Marc (Regne de València, 1400 – València, 3 de març del 1459), va ser un poeta i cavaller valencià medieval, originari d’una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d’Or valencià. La seua poesia, en llengua catalana, tingué una repercussió

Llegir més

El rural té eixides (I)

21 de febrer de 2022

Sabem que el món rural retrocedeix davant els modes de vida urbans. Que l’Espanya buidada no s’ompli amb més turisme rural ni amb atraure més població immigrant. Que els joves preferesquen qualsevol cosa abans que treballar al camp. Que els preus dels productes agrícoles en origen no compensen les despeses invertides. Que xicotets i mitjans

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (i II)

19 de febrer de 2022

Hi ha representants polítics que defensen que per tal que no hi haja desocupació cal concedir als empresaris el que demanen, encara que supose l’existència de treballs precaris, condicions de treball indgnes. Una altra generadora de llocs de treball són les administracions públiques: estatals, autonòmiques, locals. Els llocs de treballs són molt diversos: sanitat, educació,

Llegir més

TREBALL DIGNE PER A TOTS (I)

5 de febrer de 2022

Les persones necessitem treballar per dues raons fonamentals. Per a realitzar-nos com a persones; sentir-nos útils, col.laborar a la construcció de la societat en què vivim, contribuir econòmicament amb el pagament d’impostos i cotitzacions socials. I per a obtindre uns ingressos amb què comprar béns (aliments, aigua, habitatge) i serveis (electricitat, transport) que necessitem per

Llegir més

SAÓ ANY XLV NÚM. 475, Desembre, 2021

29 de gener de 2022

Aquest número va dedicat a la iinovació a casa nostra. Comptem amb les aportacions de: Innovació agrolalimentària en el CIAGRO-UMH (Ricardo Suay Cortés), Plàstics i economia circular: la millor aposta per la sostenibilitat (Sergio Giménez), Entrevista A Maria Jesús Vicent (Vicent Boscà) i La innovació en el sector de l’aigua (Domingo Zarzo Martínez). Pel que

Llegir més

SAÓ ANY XLV, NÚM. 473, Octubre, 2021

29 de gener de 2022

Aquest número de la revista SAÓ ve dedicat a La Formació Professional al PV. I a més conté els articles següents: Església sinodal (Vicent Cardona Puig), Una Església de l’Amazones en conflicte amb el latifundi i la margonació social (Josep Miquel Bausset), El sopar dels erudits (Rafael Roca), La importància religiosa del número quatre (II).

Llegir més

Internet Rural

30 de desembre de 2021

Per tal que les persones puguen assegurar el seu projecte de vida i viure amb dignitat en un territori concret, cal que tinga a la seua disposició una sèrie d’infraestructures, des de disposar de mitjans de transport, serveis sanitaris i mèdics, accés a subministres… fins accés a l’educació, relacions socials i religioses. Un mitjà que

Llegir més

Àngel Canet Climent (+)

21 de desembre de 2021

Hui fa 16 anys que tingué lloc el soterrar de mon pare. Havia mort el dia 20 de desembre del 2005. Com he dit moltes vegades: sols mor allò que s’oblida, per això duc ací el record del seu soterrar. Soneto, Lope de Vega Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto,

Llegir més