Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Ifigènia

0
Publicat el 22 de maig de 2024

“Els qui en la desventura ho passen malament no són benèvols amb els més desventurats”, diu Ifigènia, des de la seva reclusió al temple d’Àrtemis, quan gairebé ja ha passat tot. Quan ja ha passat tot, dic, excepte el retrobament amb Orestes, el germà, que serà ben bé un renaixement.   (més…)

Poetes i músics per la República a Elna

0
Publicat el 5 de maig de 2024

Poc es devien pensar els espanyols que han impulsat l’onada de repressió que vivim d’uns anys ençà, que tindria l’efecte que està tenint: molts catalans del sud han descobert que, a l’altra banda d’una ratlla virtual politicoadministrativa que se sol anomenar frontera, hi ha més Catalunya, la del Nord. I que hi és, i hi és de debò, ho vam poder comprovar fa vuit dies, a la lectura que Poetes i músics per la República va organitzar a Elna.

(més…)