SHANTI, SHANTI, SHANTI. CANTANT LA PAU EN PAU

Deixa un comentari
Es tracta d’una realitat empírica que – més enllà de teories i de creences – pot ser comprovada ara mateix pel lector d’aquest text: repetir lentament, tres vegades, amb plena consciència, ja sigui en veu alta o mentalment, la paraula “shanti”, omple el cor de pau i la ment de calma.

La paraula sànscrita shanti significa, en efecte, pau, però també tranquil·litat, serenor, calma, quietud i la resta de conceptes associats a aquests mots i la seva triple repetició té un origen antiquíssim ja que es troba recollit, per primera vegada, en les upanishads, els tractats filosòfics que, a partir del segle X aC, desenvolupen els vedes i examinen, amb màxima profunditat i des de tots els punts de vista, la unitat entre Brahman (l’Absolut) i Atman (l’Ésser).

Aquesta repetició és una pràctica que ha arribat ben viva fins a nosaltres i que – com molts saben – força adeptes al ioga i a la meditació reciten en l’actualitat, precedint-la o no de la síl·laba “om”, abans i/o després de les seves sessions.

Convertida així en mantra – és a dir, en la fòrmula sonora considerada capaç de produir efectes tangibles -, cap dels seus elements no hi és per atzar i, per tant, cada un dels tres mots de la repetició, malgrat ser idèntic a la resta, té com a intenció superar un àmbit específic dels obstacles que separen de la serenitat i de l’equilibri:

– El primer shanti ajuda a vèncer els fenòmens negatius que provenen de l’exterior, ja sigui humans (guerres, discussions i altres agressions ), naturals (tempestes, terratrèmols, ventades, inundacions, etc.) o animals.

– El segon allunya els danys pretesament sorgits en àrees sobrenaturals, com la mala sort, les malediccions, els mals esperits i altres manifestacions negatives amb aparença d’inexplicables.

– Finalment, el tercer shanti permet triomfar sobre les pròpies limitacions, ja siguin físiques, emocionals o mentals (malalties, mals hàbits, desequilibris…)

Així, una vegada pronunciat en la seva totalitat, el mantra pretén haver establert un nivell d’harmonia més profund i integral.

Sigui com sigui, aquest mantra, oportú en tot moment, és especialment adient en aquestes dates, quan els solstici d’hivern i les festes nadalenques són a tocar.

Per tant, més encara que en altres ocasions, ara és una excel·lent oportunitat per a dir-nos els uns als altres: shanti, shanti, shanti! 

Aquesta entrada s'ha publicat en Hinduisme el 19 de desembre de 2012 per toni-f