EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Plàstica

El cistell de la caputxeta vermella

6

La descoberta del color és un dels objectius que es planteja a l’etapa de l’educació infantil. Serà important disposar d’un bon grapat d’activitats dirigides per a aconseguir els objectius proposats. Els infants han de experimentar, manipular amb pintures, treballar amb barreges, utilitzar diferents recursos pictòriques…

Al primer cicle, és molt habitual celebrar les festes de colors on el protagonista només és un color i els nens i nenes van vestits únicament del color triat. En aquest cas, com a mode d’exemple, exposaré una activitat per treballar el color vermell.

EL CISTELL DE LA CAPUTXETA VERMELLA

Desenvolupament:

Introduirem l’activitat uns dies abans per treballar el color vermell. Explicarem als infants que ens portin fotogràfies i retalls de revistes d’aliments i objectes de color vermell. Repartirem una circular demanant col·laboració amb les famílies que deixarem a l’agenda o bé a la motxila de cada infant.

Els nens i nenes estaran en rotllana a la zona de la catifa, recordarem normes de convivència i de relació (fer silenci, aixecar la mà si volem parlar…) l’activitat començarà explicant el conte, variant lleugerament la versió i explicant que el color preferit de la caputxeta era el vermell i que anava recopilant tots els objectes i aliments que veia d’aquest color i els anava guardant dins del seu cistell. Però, un dia anant pel bosc es va trobar al llop ferotge i li va prendre tot el que duia dins del cistell. Tot seguit, l’educador/a treurà un gran cistell i preguntarem als nens i nens; Ajudem a la caputxeta a omplir el cistell?

Cada infant mostrarà les fotogràfies i els retalls que ha portat de casa i anomenarem què és i si coneixen aquell aliment/objecte.

L’educador, també pot aportar fotogràfies pròpies amb altres colors, per tal d’afavorir la discriminació amb altres colors.

Tot seguit, farem un mural amb tot el material que tinguem i amb el titol següent “El cistell de la caputxeta”.

Objectius:

 • Preparar l’activitat conjuntament amb la família
 • Escoltar antentament el conte
 • Ampliar vocabulari amb els diferents aliments i objectes
 • Discriminar el color vermell de la resta de colors
 • Utilitzar divesos llenguatges: verbal i plàstic

Recursos:

 • Conte Caputxeta vermella amb imatges
 • Cistell
 • Retalls i fotogràfies
 • Paper d’embalar
 • Pintura vermella

Avaluació:

 • Mostra interès en l’activitat?
 • Ha participat conjuntament amb la família?
 • Ha escoltat el conte atentament?
 • Participa a la conversa?
 • Respecta el torn de paraula?
 • Escolta els seus companys?
 • Reconeix el color vermell?
 • Aprèn noms nous?
 • Discrimina el vermell d’altres colors?

 

ML.

Publicat dins de Plàstica i etiquetada amb | Deixa un comentari

Gargots, capgrossos, dibuixos i altres

9

Segurament moltes vegades heu viscut l’escena de donar-li a un nen/a un paper i un boligraf perquè es distregui. Bé, doncs encara que no ho pugui semblar és un principi de mètode de preescripturaEs basa en el desenvolupament d’un procés grafomotor.

S’entèn la grafomotricitat com un procés de maduració personal de l’infant en qual les vivències internes, les imatges mentals i la construcció d’estructures significatives ajuden a expressar-se

Hi ha diverses etapes evolutives on l’infant va adquirint cada cop més habilitat manual per arribar a dominar el traç de l’escriptura, aquesta habilitat va lligada al desenvolupament psicomotor.

L’ETAPA DEL GARGOT

Comença aproximadament a partir dels 18 mesos i acaba als 4 anys. Dins d’aquesta etapa distingim: gargot incontrolat, gargot controlat i gargot amb nom.

-Gargot incontrolat:

Gargot incontrolatL’infant fa els primers traços o gargots cap els 18 mesos a partir del moviment de flexió (esquerra) i extensió (dreta) anomenades “vaivé” o “escombrada”. Fa línies movent tot el braç cap endavant i cap endarrere sense relació amb la direcció visual (no mira el que fa) i produeix traços impulsius i incontrolats. El nen/a ho fa simplement per plaer, sense cap intenció. Sovint sobresurten dels límits del paper.

-Gargot controlat:

gargotcontrolat

S’inicia cap als 30 mesos comença la coordinación visuomanual, l’infant controla o dirigeix el moviment manual, mira i guia allò que dibuixa. L’infant ja tanca les línies i dirigeix el test amb línies que tenen un principi i un final. Comença a respectar els límits del paper.

-Gargot amb nom:

gargotambnom

Cap els 3 anys i mig el nen/a dibuixa amb intenció, no per simple plaer motor, comença a donar-li nom als gargots. Els traços no varien gaire de l’anterior etapa però presenten una elaboració i destresa d’execusió molt millor. Es recomanable esperar a que el nen/a ens digui què és el que ha dibuixat.

ETAPA PREESQUEMÀTICA

Comprèn aproximadament dels 4 als 7 anys. L’adult comença a reconèixer les expressions gràfiques de l’infant. Els traços i els gargots són controlats i es refereixen a objectes visuals ja que l’infant ja ha adquirit una bona habilitat per moure el canell i el polze.

etapa_preesquem_tica

Els primers dibuixos solen ser persones, cases i arbres. Al principi, al representar persones humanes solen dibuixar “capgrossos” que més endavant es tornaran més elaborades amb la incorporació de braços i de cames que surten del tronc. Als 6 anys la figura humana està totalment detallada.

98

 

 

ML.

Publicat dins de Grafomotricitat, Plàstica i etiquetada amb , | Deixa un comentari

Petits artistes

6
Publicat el 12 de maig de 2014
L’expressió plàstica infantil és una de les manifestacions més esponànies per als infants, es converteix en un mitjà essencial de comunicació amb l’entorn quan encara no són capaços d’expressar-se per mitjà del llenguatge verbal.

Esdevenen una activitat fonamentalment lúdica en què l’infant se submergeix amb totes les seves vivències i emocions.

Des de l’escola bressol es treballa la plàstica des d’un plantejament creatiu, en què l’infant pot experimentar lliurement amb materials i tècniques molt diverses fins a trobar les més adequades per comunicar allò que vol expressar. 

Dedicarem a parlar sobre les tècniques pictòriques, els diferents recursos permeten explorar el món de la pintura i els colors de manera molt diverses.

Haurem de fer diverses propostes perquè els infants experimentin i assimilin els colors per moltes vies. Es poden pintar amb infinits materials com pigments, colorants o aliments. Quan els infants aprenen a parlar molt aviat comencen anomenar i saber-se tots els colors, però aquest no és l’objectiu de l’expressió plàstica, sinó que descobreixin totes les possibilitats de joc que tenen.

Recordem que podem classificar en:

Colors primaris (groc,blau,cian i magenta) 
Colors secundaris; barreja dels colors primaris (groc + cian = verd)
Colors terciaris; barreja dels secundaris i els primaris (groc + vermell = taronja)

A continuació exposaré alguns recursos per treballar els colors amb diverses tècniques pictòriques.

OBJECTIUS: 

Descobrir els colors
Experimentar, poder aprendre dels colors i amb els colors 
Valorar la feina de l’infant
Mostrar interès pel seu treball i compartir-ho amb la família

EINES I SUPORTS EN LA PINTURA 

Per aquesta franja d’edat (0-3 anys) són els tremps, ja que tenen base d’aigua i es netegen fàcilment. Aquest tipus de pintura es pot barrejar per obtenir nous colors i afegint aigua podem aconseguir diferents brillantors.

El suport procurarem que siguin diferents, papers de diferents formes i gruixos, cartrons, roba, fusta, pedres, envasos de plàstic, altres elements…

Pel que fa a les eines podem comptar amb esponges, raspalls, canyetes, pinzells, pintes i elements quotidians (desodorants de bola, verdures, ampolles d’aigua foradades, recicpients foradats, cordills, boles, teixits, taps de suro…).
Per edats primerenques, una eina fonamental és el propi cos dels infants: mans, dits, peus…la manipulació directa de la pintura amb el cos del infant és una experiència fonamental que s’ha de potenciar i motivar.

Els infants poden presentar dificultats per manipular directament les pintures, en aquests casos no obligarem a cap infant a fer aquestes activitats però sí buscarem la manera de potenciar de mica en mica l’acostament.

PLANIFICACIÓ ACTIVITAT PLÀSTICA

Abans de portar a terme una activitat plàstica (o qualsevol altre) hem de tenir en compte diversos factors.

Hem de procurar crear un espai agradable, que estigui adaptat a les necessitats dels infants, que puguem comptar amb elements de seguretat i dedicar un racó a l’exposisció de treballs que els infants hauran fet.

Els espais estan definits per uns elements metodològics fonamentals: els tallers i els racons. Però no només hem de tenir en compte l’espai on durem a terme l’activitat, també els materials que utilitzarem i vetllar per un bon ús i manteniment dels estris.

El control de la durada de l’activitat, ja que hem de procurar que sigui l’adequat. Un excès de temps farà cansar i avorrir els infants, la qual cosa es veura afectada en la seva atenció i creativitat. I si deixem poc temps, els resultats es presentaran inacabats o manca de dedicació i els infants es poden sentir frustrats.

Les activitats de dibuixar o donar color poden durar com a màxim trenta minuts. Però quan es portem a terme activiats pictòriques, de modelatge, collage…poden arribar a durar dues hores. En la planificació de la durada també tindrem en compte el temps dedicat a la nteja o l’odre del material plàstic.

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES 

Els educadors infantils i mestres hem de conèixer diverses tècniques per treballar-les amb els infants i oferir-los múltiples possibilitats d’expressar-se a través de la pintura. Les diferents tècniques permeten explorar el món de la pintura i el color de manera molt diversa. A continuació exposaré algunes tècniques que es poden portar a terme:

1. PINTURA DE DITS:  

A partir d’un any. L’educador/a o mestre pinta un dit o tota la mà de l’infant i ajudarà a estampar les seves empremtes. A partir dels 18 meses, es pot ajudar els infants a estampar altres parts del cos, com ara el puny tancat, els peus, etc. Es poden començar a barrejar colors senzills.

2.1 PINTURA AMB PINZELL:

A partir dels tres anys. Al principi s’haurà d’explicar com es fa servir un pinzell, com es neteja, on es desa, d’aquesta forma treballarem els hàbits d’ordre i neteja. Desenvolupen la coordinació oculomanual, exerciten habilitats motrius i potencien la creativitat deixant que experimentin lliurement la barreja de colors i la utilització de suports.
A partir de la tècnica amb pinzell, podem pràcticar tres tècniques diferents: el regalim, el degoteig i l’esquitxat.

2.2 REGALIM: Al afegir aigua podem treballar el regalim. Consisteix en posar a disposició dels infants un suport vertical però lleugerament inclinat en la part inferior. Posem pintures de diferents colors en pots i mostrem als infants com han de pressionar el pinzell per la que la pintura regalimi pel suport. L’infant observarà si la gota cau si va més depressa o més a poc a poc sobre el paper, si es fan barreges…

2.3 DEGOTEIG: Untarem el pinzell en la pintura i deixarem que llisqui fins a topar amb el paper o suport escollit. Es pot observar que passa quan cau la gota i s’estavella contre el paper, com canvia el colors si al damunt d’una gota d’un color n’hi cau una altre d’un altre color…
Es recomanable que l’educador posi un tros gran de paper a terra i l’infant assegut deixi anar les gotes amb el pinzell.
El degoteig permet exercitar el control muscular fent petits moviments amb el canell perquè el pinzell degoti. 

2.4 ESQUITXAT: Consisteix a moure amb un cop de canell enèrgetic un pinzell untat en pintura sobre un suport. Els moviments que es fan poder ser més o menys suaus i els resultats seran uns o altres. 

Avaluarem l’activitat tenint en compte els següents ítems:

1.-L’adequació de les realitzacions plàstiques de l’infant a les etapes característiques del desenvolupament gràfic infantil
2.- El progrés observable temporalment: utilització de material plàstic, distribució de l’espai, habilitat i precisió en el moviment de braços, mans i dits
3.- Aparició i maduració: sentit del color, equilibri cromàtic i lineal, sentit creatiu plàstic.
4. Capacitat de crítica i autocrítica de l’infant sobre les realitzacions plàstiques observades.

Un cop acabada l’activitat serà important exposar els treballs a l’aula, així els nens i nenes sentiran l’espai de treball com a seu i que col·laboren amb la seva decoració. A final de trimestre es pot fer un àlbum perquè cada infant el pugui mostrar a casa.

Els àlbums o reculls de treballs tenen un sentit força important ja que mostrar el treball d’un infant al llarg d’un trimestre fa que estableixin un diàleg amb el seu fill sobre el que ha fet i demostrar un interès pel treball dels infants.

Les exposicions haurien de ser temporals per mantenir un espai motivador i evitar que les produccions es facin malbé.

Important tenir en compte que no s’ha d’oblidar que és més important el procés de creació que el producte final.

ML. 

Publicat dins de Plàstica | Deixa un comentari