EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Animals

L’erugueta goluda

3
Publicat el 8 d'abril de 2015

Fa poques setmanes que hem entrat a la primavera i un dels recursos per poder treballar a l’aula és el conte L’erugueta goluda (Autor Eric Carle, editorial kokinos).

Sabeu de que va? Dins d’un ou va sortir una eruga que no parava de menjar, menjar, menjar i menjar! Fins que finalment pateix una transformació…I què li pot passar?

Per veure el conte cliqueu aquí: https://www.youtube.com/watch?v=eVtKl4dJYi8

image

 Presentació feta per Noemí Aluja Llort

És un conte ideal per treballar els colors, els nombres, els dies de la setmana, el vocabulari i inclús la metamorfosis que pateix l’erugueta!

 Un cop explicat el conte podem utilitzar diversos recursos, des de una classe de psicomotricitat, passant per la logicomatemàtica fins fer un treball plàstic.

Hi han fitxes que podem utilitzar perquè els nens i nenes pintin o facin un collage enganxant diversos papers i textures de diferents colors dins del dibuix de l’erugueta. D’aquesta manera treballarem la motricitat fina, els colors, les formes… activitat destinada a partir de P2.

image

La fotogràfia de sota pertany al treball de 2n del grau d’Educació Infantil  “Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica” de Rosa Jornet, Esther Martí, Raquel Cherta, Cinta Ferrer, Arantxa Espuny i Rosa Gaseni.

image

Com podem comprovar a la fotogràfia, en aquesta activitat treballariem les mesures, identificar els nombres matemàtics, entendre el concepte de mesurar, establir comparacions…activitat per fer partir de P5

O amb la plastilina especial Jumping Cley fer una eruga, comenaçant fent boletes treballariem també la motricitat fina i la manipulació.

image

També podem fer una classe de psicomotricitat a partir del conte. Ambientar l’aula en un bosc (prèviament els nens mateixos podrien ser els que han fet lámines, murals referent al centre d’interès del bosc).

Tindriem a disposició una màrfega per a cada infant perquè s’estirin i comencin a imitar a l’erugueta. L’educador donaria indicacions de que s’haurien d’arrosegar per terra i fer moviments suaus,balancejos… Fins que es converteixen en papallones i ja poden posar-se de peu, còrrer , saltar, fer girs, alçar els braços en alt i fer veure que volen… en aquesta activitat es treballa les diferentes marxes, desplaçaments naturals, la noció d’espacialitat lligat amb l’esqema corporal, lateralitat i temporalitat.

Com veieu, un conte, no només és un mitjà per entretenir i distreure. També és necessari pel desenvolupament integral dels infants en els diferents aspectes (cognitiu, moral, afectiu, motriu…) i despertarem l’interès dels més petits per el gust a la lectura.

 

ML.

Peix, peixet

5

Una de les metodologies a emprar són els projectes. Es treballa a partir dels 2 anys i sobretot en el segon cicle (3-6 anys) sobre centres temàtics.

Els projectes permet treballar la globalització, l’aprenentatge significatiu, la cooperació amb els companys, la cerca de dades, l’observació, la descoberta, l’experimentació etc. La va dissenyar Kilpatric -pedagog nord-americà- en considerar la necessitat de globalitzar, de partir dels interessos dels infants.

En aquesta metodologia se segueixen una sèrie de fases:

1. Elecció del tema de treball: és triat pels infants d’una manera consensuada, cal que l’educador/mestre escolti les propostes dels nens i nenes. Suposem que a partir d’una sortida al Aquarium els nens i nenes s’han interessat pel món marí, seria una bona oportunitat de treballar-ho a través d’un projecte.

2. Investigar què sabem del tema: Quins coneixements previs tenen i què volem saber (recollida de qüestions). L’educador/mestre provoca que sorgeixin alguns dubtes sobre el tema. En les converses de grup els nens i nenes comuniquen el que saben, expliquen les vivències. Es pot derivar el tema i treballar sobre el món marí en general -les estrelles de mar, les algues, petxines…-.

-Es pot fer un mural amb diferents fotografies de peixos

-Es pot fer un petit diccionari amb el nom i fotografia dels diferents peixos

3. Recerca de fonts i recursos d’informació: Els infants proposen opcions de les quals traurem informació: contes, cançons, pel·lícules…

4. Procés d’organització del treball: L’educador/mestre dissenya i organitza el projecte, la seqüència en el temps, les diferents activitats que realitzarem.

-Els nens i nenes han de portar informació sobre els peixos (imatges, DVD, contes…)

-Es posa el material en comú a l’aula, que hem portat i si ens falta alguna informació a completar.

-Es creen els diferents racons (contes, plàstica, música, psicomotricitat…) a l’aula totes amb el mateix centre d’interès: els peixos i el món marí.

5. Realització de les activitats: S’elaborarà un dossier on es recull la feina feta que servirà els infants i educadors per documentar l’experiència.

6.Avaluació: Tot i que anirem avaluant al llarg de tot el projecte ens plantejarem què hem après, quines preguntes han sorgit, etc. Serà el moment de posar un nom definitiu al nostre projecte de treball entre tots.

ML.

Els animals de la granja

4
Publicat el 2 de juny de 2014
Si volem treballar els animals de la granja a l’aula hauriem de programar una unitat didàctica que constaria de diferents activitats per assolir l’aprenentatge del que pretenem treballar.En edats primerenques es de vital importància la descoberta de l’entorn, de fet, una de les àrees d’experiència s’anomena així, l’infant ha de descobrir com és el món en que habita. En aquest cas facilitarem el coneixement dels animals de la granja i les seves característiques, aspectes, sons que emeten, com i on viuen…

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Reconèixer diferents elements d’una granja (animals que habiten, colors, sons, alimentació…) i tot allò que la defineix mitjançant la manipulació, observació directa i actuació en diferents activitats per tal de conèixer les característiques d’una granja.

CONTINGUTS D’APRENENTATGE:

ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

-Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

-Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies vivències establint relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives

-Observació i constatació d’alguns canvis i modificacions a què estan sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes)

-Interès pel medi físic i socials, explorant les característiques d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre alguns esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic

-Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració dels objectes materials, elements de l’entorn natural i de la comparació de les seves propietats.

ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

-Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres
-Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants o diferents
-Reconeixement, retenció i memoritzacio de cançons, dites senzilles, jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tornada i reproduint el gest.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

En aquesta unitat didàctica de programació els infants es basaran molt especialment en la observació directa, com l’experimentació i manipulació per aconseguir els objectius fixats a través d’activitats lúdiques i significatives. S’aprofitaran recursos per realitzar algunes de les activitats d’aquesta manera volem que la unitat sigui més atractiva pels infants, més motivadora fent la utilització de la imatge i d’alguns elements de suport a la diversitat.

SEQÜENCIA D’ACTIVITATS

ACTIVITAT INICIAL: 

ACTIVITAT 1: Conte “Els animals de la granja” Editorial “La Galera”. L’educador/a junt amb els infants explicarà el conte amb ajuda d’unes lámines amb dibuixos dels animals que habiten en aquest entorn. Parlarem de la seva existència, si els coneixien, i descriurem com són.

ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT:

ACTIVITAT 1: Visita a una granja-escola. Descobrirem com viuen els animals, com són, quins sons emeten, que mengen…

ACTIVITAT 2: En rotllana, l’educador/a treurà una titella que simularà un animal, cada cop que es tregui una titella en concret els alumnes faran el so característic. Es farà també a la inversa, l’educador/a dirà l’onomatopeia i els infants buscaran quin animal fa aquell so.

ACTIVITAT 3: Escoltarem i aprendrem cançons relacionades amb els animals “El gall i la gallina” “La granja d’en Joan” “El granjer i el seu prat” i interpretarem les cançons realitzant els moviments que acompanyen les cançons.

ACTIVITAT DE SÍNTESI:

ACTIVITAT 1: Muntarem el racó de la granja amb l’elaboració d’un mural amb fotografies, dibuixos i fulles i altres elements d’una granja.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

L’avaluació es farà a través de la observació directa durant les activitats i basant-nos en uns criteris establerts.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Tindrà un tractament globalitzat per la realització de les activitats d’ensenyament aprenentatge tenint present el desenvolupament individual de cada infant, així com les seves necessitats socio-afectives i educatives.


NOTA: Aquesta unitat didàctica s’ha fet d’una forma molt resumida, es farien moltes més activitats a través de l’expressió verbal, gestual, plàstica, musical, sensorial, el joc simbòlic…
Es treballaria durant les setmanes que els educadors creguin oportú, sempre girant el mateix centre d’interès, aquest cas, els animals de la granja i tindrem en compte el PEC (projecte educatiu del centre) i la PPC (proposta pedagògica del centre) per marcar la línia pedagògica de les activitats.

ML.

 

Publicat dins de Animals, Metodologies i etiquetada amb | Deixa un comentari