EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

La mort i el dol a la infància

4

A diferencia de l’any passat que vaig parlar de com treballar la castanyada a l’aula a l’article “Fem Panallets” aquest any em vull centrar en un altre aspecte típic d’aquesta època de l’any, tot sants i la mort.

Com podem fer aquest tractament dins de l’etapa de l’Educació Infantil? Sempre ha sigut un tema tabú pels infants, però crec, des de la meva opinió personal, que és un tema que s’hauria de tractar amb total normalitat, amb un llenguatge clar i entenedor. Sense mentides com per exemple dir que la persona que ha mort està de viatge o ha marxat a viure a un altre lloc ja que podem crear falses il·lusions en els infants.

Quan mor l’avi, l’àvia o una persona propera els infants es fan moltes preguntes, preguntes que a vegades costen de contestar, d’explicar…i que no sempre tindrem les respostes a tot el que ens pregunten.

Des de l’escola, es podria fer unes sessions dedicades a la mort, al dol, a tot el procés. A continuació exposo uns quants contes que ens poden servir com a recurs per poder educar per a la mort amb nens i nenes de P5.

S’HA MORT L’AVI – DOMINIQUE DE SAINT MARS 

És a través d’aquest conte en forma de cómic, es relata la dura experiencia del dolor i el consol d’un nen i una nena amb la seva família, davant la mort de l’avi, des de que s’assaventen, fins a quan en poden parlar amb el consol del records.

Un bon recours per pensar en com donar suport als altres que passen per aquest tràngol i  aprendre a disfrutar dels moments bons i per acompanyar en els dolents.

shamortaavi

LA MARIA NO SE N’OBLIDARÀ – ROSER RIUS

Llibre il·lustrat per treballar a classe el tema del dol. La família es reuneix i, a partir de preguntes que fan els nens als més grans, intenten recordar als avis que ja no hi son. Tots junts acorden plantar arbres a un jardí per poder recordar a l’avi.

mariaoblidara

NO ÉS FÀCIL PETIT ESQUIROL – ELISA RAMÓN

Explica la història d’un petit esquirol que està molt trist perquè se li ha mort la mare i que pensa que mai tornarà a ser feliç, però el seu pare li fa entendre que la seva mare sempre estarà amb ell i que mai l’abandonarà.

Relat que ajuda els infants a entendre la pèrdua d’un èsser proper.

Sin t’tulo-2Després de la lectura del conte es podrà fer una assamblea en petit grup per parlar sobre la història que hem acabat de llegir. Serà important crear un clima acollidor on els infants es sentin còmodes a l’hora de parlar i arribar aquests objectius:

 • Preparar l’infant per a la mort
 • Propiciar la reflexió sobre la mort i el seu procés
 • Manifestar la curiositat i les inquietuds respecte a la mort
 • Expressar els sentiments i les emocions
 • Adquirir destreses i habilitats de pensament que els puguin ajudar davant d’un succés traumàtic

 

Per ampliar més sobre el tema, visita la pàgina: http://conxitalarrull.com on ens facilita més recursos per educar per a la mort.

ML.

Publicat dins de Contes, Educació Emocional i etiquetada amb | Deixa un comentari

Petits negociadors

4

Tal i com comentava fa setmanes en l’article “Matemàtiques per a petits” a l’etapa de l’educació infantil podem començar a iniciar els infants en uns primers càlculs matemàtics per treballar-ho seria adequat portar a terme un racó d’una botiga d’un mercat o qualsevol establiment que afavoreixi el joc simbòlic.

L’activitat que a continuació exposo està dirigida per infants de 5 i 6 anys (P5).

Títol activitat: 

 • Petits negociadors

Objectius:

 • Aplicar diferents estratègies de càlcul en operacions matemàtiques com sumar i restar
 • Potenciar el llenguatge logicomatemàtic següent: afegir, treure, repartir i agrupar

Desenvolupament:

L’activitat es portarà a terme en un racó que tindrem a l’aula simulant un mercat, amb una prestatgeria amb diferents productes i organitzat segons la categoria de cada producte (productes de neteja, fruites i verdures, begudes…) L’educador estarà present durant l’activitat  per si els infants necessiten ajuda, però no dirigirà l’activitat. Es farà en petit grup (5 infants) dels quals dos faran de venedors i els altres de compradors. Al cap d’una estona es canviaran els papers per tal de que tots els infants puguin passar pels mateixos rols.

Els hi explicarem que tindran un pressupost màxim de 10 euros -repartides en monedes de 1,2,3,4 i 5 euros) i amb aquests diners hauran de comprar el màxim de possible de productes passant per totes les seccions del mercat. Entre ells hauran de restar i sumar les diferents operacions matemàtiques. Els productes estaran ben etiquetats amb el preu corresponent.

Avaluació:

Indicadors:

   • Mostra interès per l’activitat
   • Participa amb iniciativa
   • Li agrada fer de comprador
   • Li agrada fer de venedor
   • Sap fer càlculs per poder realitzar la compra
   • Compra el màxim de productes possibles amb els diners que té
   • Sap fer calculs per poder realitzar la venda
   • Compra variat
   • Ha tingut dificultats per realitzar l’activitat
   • Ha gaudit amb l’activitat proposada

MOLT / BASTANT / POC

ML

Publicat dins de Logicomatemàtica i etiquetada amb | Deixa un comentari

El cistell de la caputxeta vermella

6

La descoberta del color és un dels objectius que es planteja a l’etapa de l’educació infantil. Serà important disposar d’un bon grapat d’activitats dirigides per a aconseguir els objectius proposats. Els infants han de experimentar, manipular amb pintures, treballar amb barreges, utilitzar diferents recursos pictòriques…

Al primer cicle, és molt habitual celebrar les festes de colors on el protagonista només és un color i els nens i nenes van vestits únicament del color triat. En aquest cas, com a mode d’exemple, exposaré una activitat per treballar el color vermell.

EL CISTELL DE LA CAPUTXETA VERMELLA

Desenvolupament:

Introduirem l’activitat uns dies abans per treballar el color vermell. Explicarem als infants que ens portin fotogràfies i retalls de revistes d’aliments i objectes de color vermell. Repartirem una circular demanant col·laboració amb les famílies que deixarem a l’agenda o bé a la motxila de cada infant.

Els nens i nenes estaran en rotllana a la zona de la catifa, recordarem normes de convivència i de relació (fer silenci, aixecar la mà si volem parlar…) l’activitat començarà explicant el conte, variant lleugerament la versió i explicant que el color preferit de la caputxeta era el vermell i que anava recopilant tots els objectes i aliments que veia d’aquest color i els anava guardant dins del seu cistell. Però, un dia anant pel bosc es va trobar al llop ferotge i li va prendre tot el que duia dins del cistell. Tot seguit, l’educador/a treurà un gran cistell i preguntarem als nens i nens; Ajudem a la caputxeta a omplir el cistell?

Cada infant mostrarà les fotogràfies i els retalls que ha portat de casa i anomenarem què és i si coneixen aquell aliment/objecte.

L’educador, també pot aportar fotogràfies pròpies amb altres colors, per tal d’afavorir la discriminació amb altres colors.

Tot seguit, farem un mural amb tot el material que tinguem i amb el titol següent “El cistell de la caputxeta”.

Objectius:

 • Preparar l’activitat conjuntament amb la família
 • Escoltar antentament el conte
 • Ampliar vocabulari amb els diferents aliments i objectes
 • Discriminar el color vermell de la resta de colors
 • Utilitzar divesos llenguatges: verbal i plàstic

Recursos:

 • Conte Caputxeta vermella amb imatges
 • Cistell
 • Retalls i fotogràfies
 • Paper d’embalar
 • Pintura vermella

Avaluació:

 • Mostra interès en l’activitat?
 • Ha participat conjuntament amb la família?
 • Ha escoltat el conte atentament?
 • Participa a la conversa?
 • Respecta el torn de paraula?
 • Escolta els seus companys?
 • Reconeix el color vermell?
 • Aprèn noms nous?
 • Discrimina el vermell d’altres colors?

 

ML.

Publicat dins de Plàstica i etiquetada amb | Deixa un comentari

Renta’t les mans

7

Un dels puntals de l’educació infantil són els hàbits i les rutines.

Els hàbits són pautes de comportament que ajuden als infants a estructurar-se i a orientar-se. L’aprenentatge dels diferents hàbits els permet ser més autònoms i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. Per ensenyar un hàbit determinat cal haver assolit uns requisits previs. L’infant ha d’estar en el moment de desenvolupament idoni per adquirir l’hàbit i ser capaç de dur a terme les habilitats que implica efectuar-lo.

Els hàbits no són innats, s’adquireixen per l’experiència i l’aprenantge, amb una progressió de petits avenços i es treballa des de ben menuts. Per això es recorre a les rutines, aquestes es repeteixen diàriament a l’aula amb un ordre i temps aproximat. A través de la repetició, ajudem a l’infant a comprendre-les, experimentar nous comportaments i, a poc, a poc assolir amb més destresa les conductes.

A les escoles infantils, els hàbits a l’escola és objecte d’una planificació i programació prèvies. L’escola elabora un programa que se suposa explicitar els objectius o les capacitats generals que volem ajudar a desenvolupar els infants, els continguts d’aprenentatge, el tipus i el grau en què han de ser assimilats pels infants, les activitats que proposem per aconseguir-ho, amb el material, l’espai, el temps, i l’avaluació. Hem de tenir en compte, que la seva programació serà tant important com qualsevol altra activitat didàctica.

Durant l’etapa d’educació infantil, posar els infants a rentar les mans és d’allò més habitual ja que durant la jornada escolar, pinten, esmorzen, experimenten i toquen farina, sorra…en aquest article em centrare en aquest hàbit higiènic.

A continuació exposaré tres activitats que es poden portar a terme per treballar l’hàbit de rentar les mans seguint les metodologies següents:

 • Atendre les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, descans, higiene…)
 • Crear unes rutines entorn aquestes necessitats bàsiques per afavorir que els infants vagin adquirint poc a poc els hàbits
 • Fomentar el descobriment del propi cos per iniciar-se en l’autonomia personal
 • Motivar els infants a participar a les activitats entorn als hàbits
 • Atendre de forma individualizada al ritme de cada infant
 • Afavorir un bon clima a l’aula per tal de tenir bona relació entre tots els companys
 • Establir una bona comunicación amb les famílies de forma diària per estar al dia dels progressos, problemes o activitats de l’infant.

ACTIVITAT 1: ANEM A RENTAR-NOS LES MANS (1-2 anys)

Desenvolupament: 

Primer de tot, anirem al lavabo i per petits grups cada infant es posarà davant de la pica, s’apujaran les mànigues per no mullar-se, obrirem l’aixeta perquè corri l’aigua, es mullaran les mans, els posarem sabó i els anirem a fregar una mà contra l’altra. Haurem de vigilar de no estar-se molta estona ja que l’aigua corrent per l’aixeta té molt d’atractiu pels infants. Un cop nets, aniran a buscar la seva tovallola que estarà en el seu penjador. Aquesta activitat es dura a terme de forma diària.

Objectius: 

 • Aprendre a rentar-se les mans, posar-se sabó sols, fregar-se les mans i obrir i tancar l’aixeta
 • Utilitzar correctament l’ús de l’aigua
 • Reconèixer la seva tovallola
 • Penjar i despenjar la tovallola sense ajuda

Recursos: Aigua, sabó i una tovallola. Tindrem cartolines al lavabo amb aquestes imatges representatives de nens rentant-se les mans perquè reconeguin la situació.

labarseIMATGE NENS RENTAN MANSAvaluació:

 • Es renta les mans sol?
 • Sap utilitzar de forma adequada el sabó?
 • Es frega les mans?
 • Utilitza l’aigua correctament?
 • Reconeix la seva tovallola?
 • Agafa la tovallola per la beta quan intenta penjar-la?

ACTIVITAT 2: ABANS O DESPRÉS? (2-3 anys)

Desenvolupament: L’educador/a presentarà vàries situacions a través d’unes cartolines on l’infant haurà de decidir si toca rentar-se les mans abans o després.

abansodespres

Objectius:

 •  Identificar el moment per rentar-se les mans

Recursos: Cartolines amb dibuixos 

Avaluació:

 • Identifica el moment per rentar-se les mans segons la imatge establerta?
 • Participa a l’activitat?

 

ACTIVITAT 3: RENTA’T LES MANS (1-2 anys)

Desenvolupament: Farem un mural amb pintura i posarem les empremtes de les mans i titularem el mural amb la frase: “Renta’t les mans”. Al finalitzar el mural, ens anirem a rentar les mans i després posarem el mural en un lloc visible de l’aula o en una zona comuna com a recordatori.

pinturarentarmans

Objectius:

 • Concienciar els nens de la importància de rentar-se les mans i de comprovar que al tenir-les brutes se’ls han de rentar.
 • Diferenciar el estar brut del estar net

Recursos: Cartolina, pintura, aigua, sabó i tovallola.

Avaluació:

 • Ha participat en l’elaboració del mural?
 • Diferencia estar net d’estar brut?
 • Té necessitat de rentar-se les mans?

 

ML.

Publicat dins de Higiene i etiquetada amb , | Deixa un comentari