EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Farmaciola

Anem d’excursió

4
Publicat el 28 d'abril de 2014
Amb l’arribada del bon temps les escoles comencen a fer petites excursions, sortides, colònies…un dels aspectes ha tenir en compte és anar ben preparats i tenir un bona farmaciola.

El contingut de les farmacioles s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat.

Per programar una sortida amb infants cal tenir molta cura i fer la supervisió adequada de les activitats que hi faran perquè comporta riscos i perills importants. Sempre anirà bé comptar amb educadors de suport per tenir al grup ben controlat, poder atendre les seves necessitats i gaudir de la sortida sense còrrer riscos.

Els incidents més freqüents que es poden produir són:

-Insolació o cops de calor i cremades solars per excès d’hores al sol i manca de protecció solar adequada.

-Cops i caigudes que es poden produir per no portar un calçat adequat.

-Deshidratació

Les mesures pereventives que haurem de tenir en compte són:

-Protegir-los sempre amb cremes solars del factor més alt (nº40)
-Evitar caminar al sol en les hores centrals del dia (entre les 13h i les 16h de la tarda)
-Durant les hores de més calor, buscar zones fresques
-A l’hora de jugar, buscar zones on hi hagi ombres o portar para-sols.

Roba i calçat:

-Si tenen calor, mullar-los una mica la cara, els cabells i fins hi tot la roba i la gorra
-Protegir-se el cap del sol amb una gorra, barret o mocador per evitar insolacions
-Protegir els peus amb un calçat adequat per tal d’evitar picades o ferides
-Portar roba còmoda transpirable i de teixits naturals com el cotó o el lli, i preferiblement que la roba sigui amb colors clars.

Hidratació:

-Prendre líquids en abundància, especialment aigua, per evitar la deshidratació. Cal tenir una precaució especial amb els infants ja que es poden deshidratar més ràpidament.

Seguretat:

-No deixar els nens sols
-No permetre que els nens/es s’allunyin dins de les zones delimitades
-Vigilar que els nens/es no s’apartin del nostre camp de visió 

Farmaciola d’un centre d’educació infantil: 

Cures:

-Gases estèrils en bosses individuals
-Benes en diferents mides (de 5cm, 7cm i 10 cm)
-Esparadrap preferiblement antial·lèrgic
-Caixa de tiretes
-Apòsits impermeables
-Sabó líquid
-Sèrum fisiològic
-Cold pack fred i calor: bossa que incorpora substàncies químiques que a l’activar desprenen fred/calor
-Guants d’un sol ús

 Antisèpics:

-Aigua oxigenada
-Antisèptic d’ús extern: solució aquosa
-Alcohol 70º
-Termòmetre
-Tisores de punta rodona
-Pinces

Medicaments: 

-Paracetamol
-Ibuprofè (antiinflamatori)
-Broncodilatador (per l’asma i la dificultat respiratòria)
-Sucre , en sobres o comprimits
-Producte per a les picades
-Corticoides
-Pomada pels cops

Abans d’administrar qualsevol medicament d’aquests, cal disposar de la recepta amb el nom del medicament, la dosi, la pauta i temps d’administració, la signatura del metge, el número de col·legiat i el segell del centre mèdic. La conformitat per escrit dels pares i tutors legals del menor de que se li administri el medicament assenyalat pel facultatiu.

En cas de no disposar de qualsevol de les coses esmentades, el centre docent no ha d’administrar res al menor.

Es imprescindible que a cada centre hi hagi una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement fred i sec, a l’abast del personal, tancada peò no amb clau, que no estigui accesible als alumnes i pròxima a un punt d’aigua.

Per a més informació, consultar a:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis%20Territorials/Barcelona%20II-Comarques/Documents/Arxius/farmaciola.pdf 

ML.

Publicat dins de Salut i etiquetada amb | Deixa un comentari