EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Consultori Educatiu: La Gisela pregunta

2

Bon dia,

Fa uns mesos, la Gisela ens feia arribar la següent petició: Com adaptar amb nens amb ceguesa el conte peix irisat ? Alguna idea . Gràcies 

En aquesta ocasió, no tenim edat dels destinataris i ens pot ser ser una mica més difícil pensar en quina activitat fer. No obstant, ens centrarem en que aquests infants son d’una classe de P2 (els infants d’aquesta classe oscil.len entre els 21 mesos (els nascuts al desembre) fins als 30 mesos (els nascuts al gener).

En aquest cas, si en el grup incorporem nens amb necessitats educatives especials, amb certa deficiencia visual, haurem de potenciar els altres sentits com l’olfacte i el tacte.

El nen cec seguiré un camí diferent al nen vident per assolir els continguts. El seu ritme serà més lent i necessitarà més intervenció per arribar a un complet desenvolupament.

La seva metodologia, serà clau saber quins factors i estratègies poden dificultar o afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants.

En aquest cas, podem utilitzar metodologies que afavoreixin l’atenció a la diversitat com els projectes, els tallers, els racons, etc.

A l’hora de de seleccionar el material hem de tenir en compte que sigui adaptat a les seves necessitats o fer nosaltres mateixos l’adaptació.  Per fer-ho, haurem de tenir molt en compte les seves característiques, el que volem aconseguir i les seves peculiaritats i necessitats de l’infant.

Per l’espai, és important tenir en compte l’eliminació de les barreres arquitectòniques per facilitar l’accés i la mobilitat. Les adaptacions de l’espai pot ser tant senzill com reordenar l’espai o senyalitzar els espais.

La temporalització es clau  donar temps a aquells alumnes que ho necessitin. Haurem de ser molt flexibles i canviar l’activitat per una altra segons qui sigui l’estat d’atenció i motivació.

ACTIVITAT 1 LA CAPSA DEL PEIX IRISAT 

Objectius:

  • Escoltar atentament el conte
  • Mantenir l’atenció
  • Gaudir amb la història
  • Conèixer l’entorn marí
  • Discriminar les diferents textures i sons

Temporalització: 

20 minuts

Material:

  • Conte “El peix irisat” de Marcus Pfister, editorial Beascoa

Desenvolupament:

L’educador/a explicarà el conte juntament amb els nens. Un cop estiguin asseguts, en silenci, se’ls introduirà el conte. L’educador farà molt d’emfasi amb la veu, a cada personatge li farà un to de veu diferent perquè l’infant el pugui reconèixe’l.

Tot seguit es farà la presentació de la capsa del peix irisat. Aquesta capsa estarà composada per:

-Teles de diferents textures

-Mocadors

_Peluix del peix irisat

-Pipes per fer bombolles

-estrelles de mar

-conxes

-Cargols de mar

-una altra capseta que contingui sorra del mar

Els infants anirán passant un per un el material i podrán tocar, olorar, manipular, escoltar (en cas dels cargols de mar on se’l podrán posar a l’orella…)

Avaluació:

Per fer l’avaluació tindrem en compte les capacitats dels infants i el seu moment evolutiu, a partir d’aquí establirem uns objectius. Un cop que els haguem establert, es farà una avaluació formativa d’aquesta sessió que formarà part de les avaluacions que anirem acumulant al llarg del període educatiu i que serà sintetitzat a l’avaluació final.

Tindrem una pauta d’obervació. La funció de la graella és delimitar en quins moments l’infant és competent i en quins moments expressa les seves mancances.

Publicat dins de Contes | Deixa un comentari