EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Bon profit!

8
És bastant habitual que en les llars i les escoles els nens i nenes es quedin a dinar al centre però darrerament aquesta estona del menjador també s’ha mirat de que sigui un temps educatiu pels infants. Durant la década dels vuitanta, era una cosa que se’n ocupaven les própies mares dels alumnes que volien ajudar a l’escola preparant el dinar i estar amb els nens, però va ser a partir dels anys 90′ que la cosa va canviar i van començar a sortir empreses especialitzades en l’ensenyament, alimentació, el lleure i la cultura procurant que els infants tinguin una alimentació equilibrada i variada sota la supervisió d’uns educadors o bé monitors de lleure. 

Normalment, a les escoles bressol l’hora del menjador és competència exclusiva dels educadors/mestres. 

A continuació plantejaré una activitat que es pot portar a terme dins del segon cicle d’Educació Infantil.

ANEM A DINAR 


OBJECTIUS: 

– Controlar la quantitat d’aliment que es posa a la boca
– Separar els obstacles que es troben en el menjar: ossos, espines, etc
– Mantenir ritmes adequats entre cada mos
– Col·locar plats i gots a taula
– Mantenir una conversa durant la menjada
– Utilitzar forquilla i ganivet
– Pelar fruita amb el ganivet
– Servir els altres
– Parar i desparar taula
– Rentar-se les mans abans i després de menjar
– Utilitzar el tovalló
– Diferenciar els sabors dels diferents aliments-DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Hi haurà 3 grups de 6 infants, primerament aniran passant al lavabo per rentar-se les mans i fer les seves necessitats. Cada grup s’ocuparà d’una tasca diferent. El primer grup s’encarregarà de parar taula, el segon grup visitarà la cuina i s’informarà de que hi haurà per dinar i després davant dels seus companys explicaran quin menú hi ha i quins aliments tastaran. El tercer grup ens explicarà quins hàbits hem de tenir a l’hora de dinar (seure bé, utilitzar bé els coberts, saber quin cobert utilitzar per cada aliment) Cada setmana els grups aniran canviant a l’hora de fer les tasques. Quan estiguin tots asseguts a taula, cantarem la següent cançó:

Anem tots al menjador,
ens agrada menjar de tot:
La sopeta amb cullereta,
mandonguilles amb forquilla
i el bistec amb ganivet!

No podem deixar res al plat, per què?
Perquè els “monis” s’enfadaran!
La sopeta amb cullereta,
mandonguilles amb forquilla
i el bistec amb ganivet!

i el bisteeeeeeeeec aaaaaamb gaaaaaaniiiveeeeeeeet!


TEMPORALITZACIÓ:

La durada serà d’1h. Els primers 20 minuts estaran dedicats a rentar-se les mans i fer l’activitat programa a cada grup. La resta de temps estarà dedicada a cantar la cançó i l’estona del dinar. A mida que els nens vagin acabant, recolliran el seu cobert i sortiran al pati on estaran sota la responsabilitat d’una educadora i/o monitora de lleure. L’activitat es farà cada dia a la mateixa hora.


RECURSOS ESPACIALS:

Lavabo, cuina, menjador i pati.


MATERIAL:

-Sabó, tovallola individual, coberts, gots, plats, estovalles, tovallons, gerra de l’aigua, escombraries per deixar la brossa, mobiliari adequat per la seva edat (cadires,taules…)


AVALUACIÓ:

1. Té l’hàbit de rentar-se les mans?
2- Participa a l’activitat encomanada?
3. Presta atenció a la feina dels seus companys?
4. Utilitza els diferents coberts durant el dinar?
5- Utilitza el vocabulari de forma adequada?
6- Diferencia els sabors dels diferents menjars?
7- Utilitza el tovalló? 
8- Manté un comportament adequat a l’hora de dinar?
9- Manté ritmes adequats a cada mos?
10- Participa activament en parar i desparar taula? 


ML.