EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Rutines

Renta’t les mans

7

Un dels puntals de l’educació infantil són els hàbits i les rutines.

Els hàbits són pautes de comportament que ajuden als infants a estructurar-se i a orientar-se. L’aprenentatge dels diferents hàbits els permet ser més autònoms i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. Per ensenyar un hàbit determinat cal haver assolit uns requisits previs. L’infant ha d’estar en el moment de desenvolupament idoni per adquirir l’hàbit i ser capaç de dur a terme les habilitats que implica efectuar-lo.

Els hàbits no són innats, s’adquireixen per l’experiència i l’aprenantge, amb una progressió de petits avenços i es treballa des de ben menuts. Per això es recorre a les rutines, aquestes es repeteixen diàriament a l’aula amb un ordre i temps aproximat. A través de la repetició, ajudem a l’infant a comprendre-les, experimentar nous comportaments i, a poc, a poc assolir amb més destresa les conductes.

A les escoles infantils, els hàbits a l’escola és objecte d’una planificació i programació prèvies. L’escola elabora un programa que se suposa explicitar els objectius o les capacitats generals que volem ajudar a desenvolupar els infants, els continguts d’aprenentatge, el tipus i el grau en què han de ser assimilats pels infants, les activitats que proposem per aconseguir-ho, amb el material, l’espai, el temps, i l’avaluació. Hem de tenir en compte, que la seva programació serà tant important com qualsevol altra activitat didàctica.

Durant l’etapa d’educació infantil, posar els infants a rentar les mans és d’allò més habitual ja que durant la jornada escolar, pinten, esmorzen, experimenten i toquen farina, sorra…en aquest article em centrare en aquest hàbit higiènic.

A continuació exposaré tres activitats que es poden portar a terme per treballar l’hàbit de rentar les mans seguint les metodologies següents:

 • Atendre les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, descans, higiene…)
 • Crear unes rutines entorn aquestes necessitats bàsiques per afavorir que els infants vagin adquirint poc a poc els hàbits
 • Fomentar el descobriment del propi cos per iniciar-se en l’autonomia personal
 • Motivar els infants a participar a les activitats entorn als hàbits
 • Atendre de forma individualizada al ritme de cada infant
 • Afavorir un bon clima a l’aula per tal de tenir bona relació entre tots els companys
 • Establir una bona comunicación amb les famílies de forma diària per estar al dia dels progressos, problemes o activitats de l’infant.

ACTIVITAT 1: ANEM A RENTAR-NOS LES MANS (1-2 anys)

Desenvolupament: 

Primer de tot, anirem al lavabo i per petits grups cada infant es posarà davant de la pica, s’apujaran les mànigues per no mullar-se, obrirem l’aixeta perquè corri l’aigua, es mullaran les mans, els posarem sabó i els anirem a fregar una mà contra l’altra. Haurem de vigilar de no estar-se molta estona ja que l’aigua corrent per l’aixeta té molt d’atractiu pels infants. Un cop nets, aniran a buscar la seva tovallola que estarà en el seu penjador. Aquesta activitat es dura a terme de forma diària.

Objectius: 

 • Aprendre a rentar-se les mans, posar-se sabó sols, fregar-se les mans i obrir i tancar l’aixeta
 • Utilitzar correctament l’ús de l’aigua
 • Reconèixer la seva tovallola
 • Penjar i despenjar la tovallola sense ajuda

Recursos: Aigua, sabó i una tovallola. Tindrem cartolines al lavabo amb aquestes imatges representatives de nens rentant-se les mans perquè reconeguin la situació.

labarseIMATGE NENS RENTAN MANSAvaluació:

 • Es renta les mans sol?
 • Sap utilitzar de forma adequada el sabó?
 • Es frega les mans?
 • Utilitza l’aigua correctament?
 • Reconeix la seva tovallola?
 • Agafa la tovallola per la beta quan intenta penjar-la?

ACTIVITAT 2: ABANS O DESPRÉS? (2-3 anys)

Desenvolupament: L’educador/a presentarà vàries situacions a través d’unes cartolines on l’infant haurà de decidir si toca rentar-se les mans abans o després.

abansodespres

Objectius:

 •  Identificar el moment per rentar-se les mans

Recursos: Cartolines amb dibuixos 

Avaluació:

 • Identifica el moment per rentar-se les mans segons la imatge establerta?
 • Participa a l’activitat?

 

ACTIVITAT 3: RENTA’T LES MANS (1-2 anys)

Desenvolupament: Farem un mural amb pintura i posarem les empremtes de les mans i titularem el mural amb la frase: “Renta’t les mans”. Al finalitzar el mural, ens anirem a rentar les mans i després posarem el mural en un lloc visible de l’aula o en una zona comuna com a recordatori.

pinturarentarmans

Objectius:

 • Concienciar els nens de la importància de rentar-se les mans i de comprovar que al tenir-les brutes se’ls han de rentar.
 • Diferenciar el estar brut del estar net

Recursos: Cartolina, pintura, aigua, sabó i tovallola.

Avaluació:

 • Ha participat en l’elaboració del mural?
 • Diferencia estar net d’estar brut?
 • Té necessitat de rentar-se les mans?

 

ML.

Publicat dins de Higiene i etiquetada amb , | Deixa un comentari