EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Colònies

Un estiu de lleure

5
El curs ha finalitzat però podem comptar amb un grapat d’ofertes educatives pels infants. Es tracta del lleure que pertany a l’educació no formal

L’educació no formal és aquella que es caracteritza igual que la formal per uns objectius clarament intencionals i un procés sistèmatic, però a diferència de la formal els espais no es troben tant definits i institucionalitzats, la metodologia d’ensenyament aprenentatge més oberta i interactiva, amb tècniques i estratègies pròpies, el paper educant no queda tant definit en algunes ocasions i pot arribat a la població al llarg de tota la seva vida.

Forma part de l’educació no formal: Campaments, casals d’estiu, colònies, acadèmies, autoescoles etc.

Centrant-nos en el lleure, designa un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure dels infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar.

Té el seu propi decret, el 137/2003, de 10 juny, on regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, colònies, rutes i qualsevol altre activitat que participin menors de divuit anys sempre i quant les activitats no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin a Catalunya amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social.

La Direcció General de Joventut regula l’educació en el lleure i també la formació dels monitors i directors de lleure.

El monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’encarrega d’intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització aplicant les tècniques necessàries.

El director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil intervé en tasques de coordinació d’equips d’activitats de lleure infantil i juvenil i capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure dedicats a la infància i la joventut. La seva figura serà necessària a partir dels 25 participants d’una activitat.

Durant l’estiu podem trobar un ampli ventall d’activitats que poden fer els infants un cop acabada l’escola, a continuació exposare els més habituals:

-Campaments: Tipus de servei que ofereix una estada en un entorn nadural en tendes de campanya. El campament és un recurs idoni per educar el caràcter, l’esforç i la superació personal dels infants.

-Casals de vacances: Ofereix la possibilitat que els infants desenvolupin activitats lúdiques i manuals en el seu entorn habitual de dilluns a divendres en èpoques de vacances. Podem trobar casal d’estiu, de nadal i de setmana santa. Són útils a les famílies que no poden tenir cura dels fills per motius laborals.

Alguns dels objectius dels casals són:

-Permetre el coneixement de l’entorn a partir del treball d’aspectes cívics.

-Oferir els infants la possibilitat de jugar i aprendre amb altres infants de característiques diferents com pot ser la cultura, situació familiar, procedència, etc 

-Desenvolupar la convivència, el respecte i la tolerància de cadascuna dels infants participants a partir de la relació amb altres membres del grup.

-Colònies: Podem trobar-ne de dos tipus, escolars i d’estiu. Les colònies són activitats educatives que es fan en una casa de colònies o en una altra instal·lació autoritzada, ja preparada i habilitada per a aquesta funció. Aquestes cases disposen de diversos espais, com menjador, cuina, dormitoris, lavabos i varies sales, espais exteriors per fer activitats.

Les activitats més habituals són els jocs, les excursions, les sortides i les descobertes, les vetllades, els tallers i els muntatges segons el centre d’interès que hi hagi.

Les colònies ajuden a potenciar l’autonomia personal, l’ordre, la neteja, el contacte amb la natura, la convivència amb els companys etc. 

El lleure, no només serveix per deixar els infants en un espai mentre els pares treballen o tenen altres obligacions.

També ajuda a relacionar-se amb altres companys, aprendre valors, treballar en equip, a ser més autonom i gaudir de totes les activitats proposades per l’equip de monitors.

ML.