Observar, llegir, escriure

Canvi climàtic, crítica literària, ciència, consciència social, des del Camp de Túria.

Idees

André Léo: una gran escriptora i activista del segle XIX. Una figura política incòmoda que cal recuperar.

10 d'octubre de 2022

“El poble sols podrà fer causa comuna si s’agrupa en grans famílies o petites comunitats locals, autogovernades fàcilment, associat en la feina, el coneixement i la justícia, i vinculat amb altres grups de la mateixa nació i d’altres nacions mitjançant el vaixell i el telègraf, desenvolupant-se en totes les seues capacitats, com a pensador i

Llegir més

Ser sense saber: pedagogies alienadores que degraden l’escola pública (i 2).

23 de setembre de 2022

“L’ ’Homo Sapiens’, fins i tot en plena creuada per la desertització i el buidat de les ments, es resisteix a reconvertir-se en l’ ’Homo Oeconomicus’, es resisteix a degradar-se a mer ‘Homo Faber’ alhora que té cura ―o hauria de tenir-ne― de sentir-se un ‘Homo Deus’.” (“Schola, delenda est?”, Pascual Gil, Apostroph, 2022, p.

Llegir més

Ser sense saber: pedagogies alienadores que degraden l’escola pública (1).

19 de setembre de 2022

“El que desvela aquest llibre és d’enorme interès civil. Gil aconsegueix demostrar que les pedagogies centrades en l’emocionalitat són focus de manipulació i de control social, i ho aconsegueix amb una evidència científica tal que faríem bé a tenir-lo en compte i començar a rectificar. No sols desgrana els orígens polítics i ideològics del procés

Llegir més

Assolir el poder polític real, l’apoderament de debò. El municipalisme llibertari.

29 d'agost de 2022

“Els membres d’un grup poden ‘sentir-se amb poder’. Els d’un grup espiritual, per exemple, poden dir que se ‘senten amb poder’ després de participar en una cerimònia religiosa. Les persones que s’apleguen en grups terapèutics, després de parlar de les seues addiccions, també se ‘senten amb poder’. Els membres d’un grup reivindicatiu poden ‘sentir-se amb

Llegir més

Sentir-se a prop de l’obra de Joan Fuster ‘malgrat’ ser dona.

18 de juliol de 2022

“Dones fusterianes… És, potser, un oxímoron? Trobe que al primer que li ho semblaria seria a Joan Fuster.” (“Nosaltres les fusterianes”, Tres i Quatre, 2017, p. 135, opinió d’Adela Costa). Llegir l’opinió de cent trenta-nou dones universitàries, escollides per la seua formació, professió i/o activisme destacat a favor de la llengua, la cultura i la

Llegir més

La cisheteronorma no és natural. Gaudim la diversitat sexoafectiva tot l’any!

27 de juny de 2022

[En primer lloc, pense que caldria aclarir una mica els termes que hom empra en aquests tipus de reflexions: “Sexualitat” fa referència a l’atracció sexoafectiva entre individus, “Sexe” a les característiques biològiques —genètiques, hormonals, anatòmiques i fisiològiques— a partir de les quals els individus són classificats com a mascles, femelles o intersexuals, i “Gènere” als

Llegir més

Cal despertar del somni tecnològic. Ens trobem perillosament desapoderats pel capitalisme digital (i II).

23 de maig de 2022

Continue amb la ressenya de l’assaig: “Despertar del sueño tecnológico. Crónica sobre la derrota de la democracia frente al capital” (Ekaitz Cancela, Akal, 2019), que vaig començar en un apunt anterior. En aquesta resumiré la visió de l’autor sobre l’evolució històrica del capitalisme i un final optimista, per les possibilitats que ara s’obren, de construcció

Llegir més

Cal despertar del somni tecnològic. Ens trobem perillosament desapoderats pel capitalisme digital (I).

16 de maig de 2022

“Sense intenció de descoratjar el lector, ni encara menys furtar-li la seua millor força —la imatge dels seus avantpassats oprimits—, cal afegir-hi que, si hom retarda l’acció política davant aquests fets que es creuen en el nostre camí, les generacions futures no sabran ni tan sols que alguna vegada van haver-hi alternatives. No es tracta

Llegir més

“En abril, cada gota en val mil”. De rebel·lió científica i l’oratge d’un altre abril singular, 2022, des del Camp de Túria.

2 de maig de 2022

Així com, “en abril, cada gota val per mil”, fent referència al gran valor de la pluja en un mes clau per a la desclosa primaveral, també les accions reivindicatives ben plantejades, per qui en sap més d’allò que reclama, podrien ser clau en l’aconseguiment d’un gir més favorable per part dels qui retenen el

Llegir més

Inspiracions fusterianes: Crític il·lustrat i independent: una de les PROFESSIONS més necessàries. El “Diari 1952-1960”.

25 d'abril de 2022

“Ben mirat, d’ençà que el món és món, les classes dominants de tot arreu han procurat fer creure a la gent que l’’obediència’ és el principi bàsic de la vida civil. Històricament, els homes esdevenen ‘animals polítics’ quan aprenen a ‘obeir’ en comú. […] Els pobles, així ensinistrats, acaben per no veure’s sinó ‘obeint’ o

Llegir més