mrphrasalverb

easy approach to phrasal verbs

PHRASAL VERBS WITH THE BEATLES:WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

Publicat el 25 d'abril de 2014 per ealonso
En aquest apunt, comentarem els phrasal verbs presents en la cançó dels Beatles:

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

Aqui teniu la lletra d´aquest cançó, els phrasal verbs apareixen en negreta

(bold). Al final de la lletra de la cancó, trobareu la llista dels phrasal verbs amb

el seu significat i traducció en català. També, incluïm l’adreça on podeu veure el

video i omplir els espais en blanc dels phrasal verbs que falten.

DOS PASSOS A SEGUIR 

Per  tal de facilitar un primer contacte amb els phrasal verbs, proposem realitzar els dos passos següents:

Observar la direcció de la fletxa (the arrow) , cap amunt, cap avall, de dins enfora, etc.
Observar què o quina energia viatja amb la fletxa (the arrow).
Exemple: “Prices went up last week” 

What would you think if I sang out of tune

Would you stand up and walk out on me

Lend me your ears and I’ll sing you a song

And I’ll try not to sing out of key 

Oh, get by with a little help from my friends

Mn, get high with a little help from my friends

Mn, gonna try with a little friend with my friends

What do I do when my love is away

Does it worry you you to be alone?

How do I feel by the end of the day

Are you sad because you’re on your own

Do you need anybody

I need somebody to love

Could it be anybody

I want somebody to love

Would you believe in a love at first sight

Yes, I’m certain that it happens all the time

What do you see when you turn out the light

I can’t tell but I know it’s mine

Sing out of tune : 

Desafinar, estar amb desacord,tocar una cosa diferent a la dels altres.
1r pas. Aquí la fletxa va de l´interior del cos del cantant cap a l´exterior.
2n pas. Què és el que surt? El cant literal o figurat que desafina o desentona i no està en harmonia amb la melodia.

Stand up :

“Stand up if you want to see the sunrise”,

Aixecar.se, posar.se dret
1r pas.  Fletxa cap amunt.
2n pas. La persona es posa dempeus , també plantar cara davant la dificultat.

Get by :

Pass an obstacle, pass scrutiny, inspection, be accepted

Poder passar, anar més enllà, sobreviure
Nota: “By” no té fletxa de direcció. No és una partícula lingüística. Vol dir prop de , al costat de

Turn out: 

Extinguish .Apagar  el llum

1r pas. Fletxa de l´interior a l´exterior.
2n pas. “turn” vol dir girar, aquí és l´interruptor de la llum que va d´un lloc a un altre totalment oposat i ens diu que allò que surt és la llum.  

Believe in: 

Favour, support the idea of 

Afavorir, donar suport a

1r pas. Aquí la fletxa va de l´exterior a l´interior.
2n pas. Què és el que entra? El nostre suport a algú o alguna cosa.

Walk out on: 

(informal) Leave, abandon (especially: when one is in difficulties and expecting

help.

Walk out on! És una locució adverbial altament idiomàtica.

1r pas. La fletxa (the arrow) va de dins enfora.
2n pas.Aquí el que surt és la persona amb la qual comptaves i les expectatives per afrontar una situació difícil

http://skypelearner.com/grammar-2/phrasal-verbs-with-the-beatles/ 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

ANSWER TOTAXI-DRIVERS’ PHRASAL VERBS RIDDLE

Publicat el 18 d'abril de 2014 per ealonso
Endevinalla dels taxistes

Why do taxi-drivers always go bankrupt?

 >Because  they  DRIVE…customers away.

Per què els taxistes sempre fan fallida?

 >Perquè S´EMPORTEN els seus clients lluny 
 

Aquí la metàfora rau  en els dos significats de DRIVE AWAY.Els taxistes porten els

seus clients allunyant-se del lloc on va recollir-los. Un segon ús de DRIVE AWAY
 

és el de repel.lir,  rebutjar
Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

OPEN UP YOUR HEART / OBRE EL TEU COR PER SANT JORDI

Publicat el 16 d'abril de 2014 per ealonso
L´Ajuntament de Barcelona utilitza aquest phrasal verb per promoure el Sant Jordi.

Ho fa mitjançant banderoles publicitàries amb una cara en Anglès i l´altra en

català.

“OPEN UP” significa obrir-se parlant ((to talk freely and openly). Té dos dels usos

de la partícula UP: completar i emfàsis. També suggereix, com va comentar Josep

Blesa un enlairar-se cap amunt. 
 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS LAST RIDDLE:” STEP ON IT”

Publicat el 13 d'abril de 2014 per ealonso
La solució al Riddle del darrer apunt es: STEP ON IT/ THE GAS

Waiter, I asked you to bring my order quickly but why is the food on my plate all 

squashed?

>Well sir, when you ordered your food, you did tell me to STEP ON IT. 

Significat de STEP ON IT :Press down the accelerator of a car to increase speed.

Hurry, go faster.

“Tell the driver to step on it. We don´t want to be late”

Traducció: prémer, trepitjar (normalment amb el peu)

Comentari: Step vol dir ” fer un pas” i “on” sobre , amb contacte.  El sentit 

metafòric ve donat  pel “trepitjar” “step on the food” i prémer  l´accelerador per  

anar més ràpid
 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

VOLUNTARIS PER PRACTICAR “THE ARROW WAY” I ELS PHRASALS

Publicat el 11 d'abril de 2014 per ealonso
Amables lectors:

No sé ben bé com adreçar-nos a vosaltres,  si us sembla bé, us anomenarem 

AMABLES LECTORS 

Necessitem voluntaris per veure  com funciona “THE ARROW WAY” en la pràctica:

The Arrow Way és un enfocament empíric i visual dels English Phrasal Verbs.

Cada pràctica constaria de tres sessions de una hora . Total tres hores.

Grups de dues o tres persones.

Lloc: Barcelona centre 

Publicarem un resum de les pràctiques en aquest bloc per informar-vos

respecte.

Les tres sessions són gratuïtes.
 

PER APUNTAR-VOS:

Envieu un correu a:  ealonso@mesvilaweb.cat

 
Moltes gràcies per la vostra atenció.
 
JOIN UP THE ARROW WAY TRAINING!!! 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS IN THE BEATLES´LYRICS

Publicat el 10 d'abril de 2014 per ealonso
Ahir amb l´Enric vam fer pràctiques amb els phrasal verbs de les cançons dels

Beatles. Amb aquestes pràctiques hem provat The Arrow Way per identificar de 

forma ràpida i senzilla phrasal verbs presents a les cançons dels Beatles.

Un d´aquestes melodies és YESTERDAY . 

La tercera estrofa diu: 

Yesterday, love was such an easy game to,

Now I need a place to HIDE AWAY 

HIDE vol dir amargar-se i la partícula AWAY vol dir  lluny, amagar-se lluny.

La fletxa de la partícula AWAY  indica un moviment des d´un punt determinat: 

marxar i amagar-se 

En propers apunts, parlarem dels phrasal verbs d´altres dues cançons del Beatles:

“Help” i  “With a litle help from my friends”

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS I QUART D´ESO

Publicat el 7 d'abril de 2014 per ealonso
El divendres passat vam fer classe d´Anglès amb L´Oscar. L´Oscar estudia Quart 
d´Eso en uns institut de Barcelona.i havia de repasar tots els temes del trimestre:
Modals verbs, frases de relatiu, sufixos, phrasal verbs. Un dels phrasal verbs era:
HELP OUT

L´Oscar m´explica que tenen una llista de 60 phrasal verbs per aprendre. 
A classe no han rebut cap explicació i en l´enunciat del llibre només diu el següent:
Els phrasal verbs tenen dos o tres mots. s tracta d´un verb més un o dos 
adverbis, preposicions.

 Per tal d´aprendre i comprendre aquest verbs de forma més pràctica, proposem

l´ús del metòde: THE ARROW WAY. Aquest metòde consisteix en emprar imatges 
mentals i dibuixos que ens facilitin la seva comprensió.
Les imatges mentals i els dibuixos són fletxes que ens indiquen el moviment i la direcció de la partícula associada al phrasal.

CAS PRÀCTIC:   HELP OUT (helpout)

Exemple: Oscar´s sister HELP him OUT, to pass the final exam.

L´ús de HELP OUT va més lluny de l´ús  bàsic de moviment i direcció afegint 
la REALITZACIÓ D´UN FI DETERMINAT al de l´ajuda.
EN RESUM:
OUT és una partícula que indica moviment i direcció de l´interior a l´exterior. 
HELP OUT té aquí un significat metafòric: ajudar a algú a vèncer una dificultat i 
a assoli un  objectiu determinat.
Veiem  aquí que l´ús bàsic i el metafòric són idèntics. L´ajuda surt de la germana de l´Oscar i es dirigeix  cap a ell  pertal que passi l´examen. Per tant, les imatges mentals i els dibuixos ens guien a la comprensió i aprenentatge dels
phrasal verbs.

 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

Phrasal verbs & Time Out BcnGuide 1714

Publicat el 4 d'abril de 2014 per ealonso

A partir d´avui, inclourem exemples de phrasal trobats a les notícies, diaris, 

revistes, etc. Avui hem triat una frase que surt a la pàg. 4/Time Out BCN Guide

April 2014, sota el titular “Monthly Planner” :

GET OUT  your diaries! We present just a handful of the cultural highlights of the 

month ahead.

Aquí Get out té el significat de treure “Extract”  

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

CHEERING UP MISHELL AND MICHAEL

Publicat el 3 d'abril de 2014 per ealonso
Aquest bloc està dedicat a Mishell i Michael, antics alumnes de les classes de

repàs,  nascuts en un país dels Andes, acollits en terra catalana des de la seva

infantesa. Esperem que aquest bloc pugui ser útil perquè estimin la llengua 

anglesa i els seus phrasal verbs .

CHEER SOMEBODY UP   :  Animar algú

 

Resposta a la darrera  endevinallla (riddle)

Wife: Did you PUT the cat OUT, dear.

Sarcastic Husband: No. Was it on fire? 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PICKING PHRASAL VERBS UP

Publicat el 2 d'abril de 2014 per ealonso
Resposta de l´endevinalla del darrer apunt. 

What training do you need to become a rubbish collector?

None, you PICK it UP as you go alongAquí trobem un joc entre dos significats de PICK UP :

Un és el de recollir (picked up all the pieces), l´altra és ” to acquire by study or

experience”

3r. “Must” que hem de saber per  aprendre a usar Phrasal Verbs.

La major part dels verbs  transitius són separables, és a dir, podem col.locar

l´objecte directe  entre el verb i la partícula.

Pick up the rubbish . Pick the rubbish up.

Què vol dir transitiu? 

A banda del seu  significat filosòfic de transcendent, transitiu  vol dir que passa

de l´un a l´altre .

 

4t.” Must” que hem de saber per aprendre a usar el Phrasal Verbs

Quan l´objecte  és un pronom , es col.loca davant de la partícula:

Pick it up. ( the rubbish)

Endevinalla (riddle)

Wife: Did you ……. the cat OUT,  dear?

Sarcastic Husband: No. Was it on fire?

 

Publicat dins de UP | Deixa un comentari