mrphrasalverb

easy approach to phrasal verbs

PHRASAL VERBS I LA METÀFORA

Què és una metàfora? Segurament tots sabem què és una metàfora. El que

no sabem, potsser,   és com  definir-la. Segons Jorge Luis Borges, una metàfora

és la unió de dues coses distintes.

I ara ens preguntarem que tenen a veure la metàfora i els phrasal verbs?

Doncs, tenen molt a veure segons el lloc Web:  phrasalverbdemon.com

Diu aquest lloc Web que totes les partícules dels phrasal verbs  tenen un 

significat literal i també un significat  metafòric

Per exemple, a la frase:

“Please put out your cigarette” La partícula “OUT” no s´empra amb un significat

literal de fora,  sinó el sigificat metafòric d´acabar, finalitzar.
 

Allò que dóna vida al cigarret, el foc, s´acaba, surt enfora i desapareix.

La metàfora apareix com un camí a seguir per familiaritzar-nos amb els phrasal 

verbs i la trama lògica que comparteixen molts verbs. 

ENDEVINALLA (Riddle)

What training do you need to become a rubbish collector?

   > None, you …….it up as you go along.

 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

RESPOSTA ENDEVINALLA (RIDDLE) :DOCTOR, DOCTOR …

Resposta del Doctor al pacient que no pot dormir:

Sleep on the edge of the bed and you´ll soon FALL + OFF ..

Dorm a la vora del llit i aviat cauràs adormit.

Aquí el joc està en els dos significats  de FALL OFF:

Caure del llit perquè estàs al caire del mateix i caure adormit.

La partícula OFF Significa que alguna cosa deixar d´estar en contacte amb una altra o en el cas d´adormirse deixes d´estar despert, estàs desconnectat. 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PER QUÈ LES VAQUES SURTEN DE NIT?

Resposta a l´endevinalla del darrer apunt.

Why do cows go out at night?

Because they go  to the mooovies .

EXEMPLES DE LES SIS COSES QUE PROPOSO QUE APREGUEM PER SABER ELS PHRASAL VERBS:

1r. El phrasal verb és una unitat.

Comencem amb “get up”. l´hem de llegir així tot junt: “getup”
Un del significats de to get és “” causar el moviment de…”” + la partícula UP
que indica direcció cap amunt.
Partint d´això, get up s´ha especialitzat en: llevar-se del llit i és un dels primers verbs que aprenen els infants natius.

 

2n. Moviment i direcció.

Run, go, climb, come, jump, etc.  són simples verbs de MOVIMENT. Les partícules
afegides a ells indiquen DIRECCIO : up, down, in, out, on, off, etc.

Endevinalla phrasal verb. 

Doctor, Doctor, I can´t sleep at night

> Sleep on the edge of the bed and you´ll soon……..off. 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS: SIS COSES QUE HEM DE SABER

Les sis coses que hem de saber són :

1a. Els phrasal verbs són unitat. Hem de tractar-les com mots sols o conjunts.

2n. Bàsicament, indiquen moviment i direcció 

3r. La major part dels phrasal verbs transitius són separables; és a dir, l´objecte pot col.locar-se entre el verb i la partícula.

4t. Quan l´objecte és un pronom, va davant de la partícula .

5e. Els phrasal verbs es poden formar sovint ometent mots en frases preposicionals.  OBSERVEU: in(to), out(of), on(to).

6e. La norma per col.locar adverbs depén si el phrasal és transitiu o intransitiu.

Al proper apunt, desevoluparem punt per punt amb exemples.

Endevinalla  : Why do cows go out at night?

Resposta al proper apunt 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

WHY DO BIRDS IN A NEST ALWAYS AGREE?

La resposta a l´endevinalla de darrer  post es:

Because they don´t want to FALL OUT.

FALL = CAURE ; OUT = FORA .

Caure des de l´interior de niu a l´exterior del niu 

L´endevinalla d´avui és la següent:

Why are ghosts bad at telling lies?

Because you can always       through  them

.
Curiositat informativa sobre els phrasal verbs 

El terme “phrasal verb”  va ser utilitzat per primera vegada per Ligan Pearsel Smith a Words and Idioms,(1925),  on manifesta que l´Editor , Henry Bradley de l´Oxford English Dictionary, li va suggerir aquest terme.

A partir del proper post, inclouré al bloc un o dos comentaris sobre el phrasal verbs trobats a la Xarxa i  els miraré de  fer un comentari útil, curiós, etc.

A veure si me´n en sorto  

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS I IMATGES MENTALS

Tothom està d´acord que, bàsicament, els phrasal verbs indiquen moviment i direcció

 

Exemple: TO GO + UP = ANAR + DALT = PUJAR 

La pedagoga Glenys Hansen diu les paraules com UP evoquen una imatge mental específica que és compartida pels parlants natius comen el seu bloc “Position and movement and mental images”. Aquesta imatge permet el parlant natiu endevinar de forma espontània el significat de phrasal verbs que es trobin en un  context no familiar.
Aquest “endevinar” és el que molts aprenents d´Anglès no som capaços de fer.

Per tal de salvar aquest escull, proposem desenvolupar la idea de la senyora Hansen, però en dues  fases:

En la primera, emprarem els dibuixos/imatges mentals,  que denotan  moviment i direcció, corresponents a les quinze particles següents:
Up, down, in, out, on, off, about/around, over, away, back, apart, together, along,  through,past.

Per acabar, un acudit amb phrasal verbs.

Why do birds in a nest always agree?
> Because they don´t want to     out.

Quin phrasal verb posarem?
 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS ARE LOVELY, AREN´T THEY?

Poden els  “phrasal verbs” encantar, atreure els parlants no natius de la llengua anglesa?

Què poden dir a favor dels “phrasal verbs” per tal de canviar la percepció què en tenim d´ells?
Trobaríem molts arguments a favor d´ells, però, només en citaré tres per raó de la brevetat:
Trobem “phrasal verbs” a les obres de Shakespeare, a les cançons dels Beatles i formen part essencial de l´ànima de la llengua anglesa i per això és cabdal saber com es formen.

COM ES FORMEN ELS “PHRASAL VERBS” .

El “phrasal verb” es forma mitjançant la combinació d´un verb simple i una partícula. El resultat s´anomena “phrasal” perquè sembla més aviat una frase que una paraula sola.
Encara que sembla una frase,  funciona com una paraula sola. És una unitat. 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

SIS PUNTS A TENIR EN COMPTE AMB ELS PHRASAL VERBS

A l´hora d´estudiar els Phrasals Verbs, ens serà util tenir en compte els sis punts següents:

1.- Els Phrasal Verbs són unitats. Hem de tractar-los com una sola paraula, o conjunts.
2.- Bàsicament, indiquen moviment i direcció.
3.- La majòria dels Phrasal Verbs son separables; això vol dir que l´objecte es pot col.locar entre el verb i la partícula.
4.- Quan l´objecte és un pronom, es col.loca davant de la partícula.
5.- Els Phrasal Verbs poden formar-se ometent paraules en frases preposicionals.
      NOTEU: in(to), out(to), on(to)
6.- Les normes per col.locar adverbis depenen de si el Phrasal Verb és transitiu o intransitiu.

En els posts següents, desenvoluparé punt per punt amb exemples d´ús 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari

PHRASAL VERBS. THE ARROW WAY

Publicat el 2 de març de 2014 per ealonso
Estic preparant un nova manera d’ aprendre els PHRASAL VERBS  especialment pensada per a catalano-parlants.

Per tirar endavant aquest projecte necessitaré la vostra ajuda i col.laboració:
Envieu-me, sisplau, les vostres consultes, dubtes, preguntes, exercicis per corregir, com vau aprendre els PHRASAL VERBS, propostes d´estudi, comentaris, suggerències, etc.

Penso que el nom de   THE ARROW WAY podria anar bé per anomenar aquesta nova manera .

Em comprometo a respondre totes les consultes i comentaris que em feu arribar.

Gràcies

Eduard Alonso

ealonso@mesvilaweb.cat

 

Publicat dins de Sense categoria | Deixa un comentari