L?Ajuntament de l?Alcúdia incorpora propostes de Compromís en les ordenances fiscals


 

Els comerços que s’establisquen en el nucli històric tindran una rebaixa del 50% en la taxa d’obertura

 

S’amplia notablement la bonificació per al vehicles menys contaminants

 

Compromís
critica l’Impost de Bens Immobles i la taxa de fem que, en la pràctica,
suposaran un augment de la tarifa dels contribuents

 

L’Ajuntament
de l’Alcúdia aprovà amb els vots favorables del PSOE, l’abstenció de
Compromís per l’Alcúdia i el vot en contra del PP les ordenances
fiscals per a 2010. Compromís per l’Alcúdia valorà positivament
l’acceptació per part del grup de govern de tres de les seues propostes
possibilitant la seua abstenció.

 

La primera de les propostes de Compromís suposa establir
una bonificació del 50% en la taxa d’obertura d’establiments per als
locals comercials i similars que s’ubiquen en els carrers del nucli
històric
. Aquesta mesura ajudarà a la necessària revitalització
d’aquesta zona amb la recuperació de comerços i altres activitats que
en els últims anys han anant desapareixent de manera preocupant.

 

Igualment, a proposta de Compromís,
s’amplia notablement la bonificació per als vehicles menys
contaminants, els que produeixen menys de 120 gr/km de CO2, que ja
contaven amb una bonificació del 90% en l’impost durant el primer any.
A partir de 2010 aquesta bonificació, a més de mantindre aquest
percentatge durant el primer any, serà del 50% en el segon any i del
20% en els successius.

 

Per últim l’Ajuntament ha acceptat la creació d’una nova taxa a les empreses de telefonia mòbil que disposen d’antenes en el municipi per l’aprofitament especial del domini públic local, el que suposarà una nova font de recaptació.

 

Malgrat l’aprovació d’aquestes propostes, Compromís
per l’Alcúdia s’abstingué en la votació final al no acceptar-se les
seues propostes relatives a l’IBI i a la taxa del fem.

 

Respecte a l’IBI,
que com a conseqüència de la revisió cadastral ha suposat una pujada
mitjana per al contribuent del 139 % en els darrers 6 anys, Compromís
va proposar que per minorar l’impacte d’aquesta pujada es rebaixara el
tipus impositiu en 3 centèsimes passat del 0’83 al 0’80. El grup de
govern va optar per reduir només en una centèsima aquest tipus, amb la
qual la pujada mitjana dels rebuts per a 2010 serà del 8’8 %.

 

També es va mostrar crític el grup de Compromís amb la
taxa de recollida del fem, que serà superior a la de l’any passat
segons els càlculs efectuats, i que junt al cobrament per part del
consorci comarcal del cost de la Planta de Guadassuar i de l’ecoparc
suposarà una important despesa per als veïns i veïnes en un any amb
especials dificultats econòmiques.