FINESTRA FOTOGRÀFICA

El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i encara millor si alhora pot transmetre algun missatge o ajuda a expressar una opinió.

Finestra oberta a la Gran Bretanya

Gibraltar: una roca i molts conflictes

20 de març de 2016

20 de Març 2016 Les enciclopèdies, aquells llibres de text multidisciplinaris de la postguerra que allargaren la seva presència fins a mitjans del segle XX, van començar a fragmentar-se en volums especialitzats per matèries, que engreixaven les carteres escolars dels anys 60, però que donàven a l’ensenyament un aire més modern i culte. Però aleshores

Llegir més