tempus fugit

de tot i de res

memòria: barri de porta

barri de porta (5), escoles en lluita (13 de 16)

11 d'agost de 2017

Del Col•lectiu “caps de Setmana” Mientras no se cubrían por concurso restringido las plazas para suburbios (algunas de la cuales nunca se llegan a cubrir), el director del centro podía nombrar interinamente a maestros, lo que facilitaba recoger propuestas de padres. Posteriormente era el MEC quien efectuaba el nombramiento a propuesta del Patronato. Las primera

Llegir més

barri de porta (5), escoles en lluita (9 de 16)

1 d'agost de 2017

Del  Col·lectiu “caps de Setmana” LAS ESCUELAS EN LUCHA Las tres escuelas (Ferrer i Guàrdia, Sóller y Pegaso) que en un principio se agruparon bajo el lema “Escuelas en Lucha” partían de una misma problemática: la falta de escuelas gratuitas en los barrios obreros de Barcelona. Si bien el factor “gratuidad” constituye un objetivo fundamental

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (7 de 16)

28 de juliol de 2017

Tris-tras, Tris-tras…Com a resultat de les persistents i fermes reivindicacions que propiciaren que institucions tipus MEC o Ajuntament moguessin fitxa per sortir-se’n de la desídia on estaven encasellades, obligant-les així a dotar al barri de Porta amb el centre escolar exigit, des del primer dia, a l’hora del pati, ja podia oir-se l’harmonia de veuetes

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (6 de 16)

27 de juliol de 2017

Finalment, en aquella estructura mig enllestida que anava essent l’Escola Sóller, criatures i mestres, fent ús de la zona destinada a l’esbarjo encerclada amb tela metàl•lica tipus galliner, ja podien imaginar que sortien a un pati de debò, malgrat fora sense cap tipus de mobiliari infantil que no fossin quatre deixalles arraconades, dels paletes que

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (5 de 16)

26 de juliol de 2017

Dels locals ocupats fins l’encara a mig bastir construcció de la flamant Escola Sóller, un cop autoritzat l’ús de les aules, el trasllat del mobiliari va ser tot un esdeveniment on criatures, mestres, familiars, veïns i tot déu col•laboraren entre somriures i alegries malgrat que, tàcitament per salut mental, la gent més implicada representant de

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (3 de 16)

24 de juliol de 2017

La gestió feta per l’Ajuntament central amb la propietat dels locals reivindicats pels veïns, va possibilitar-ne la utilització de forma “legal” per continuar impartint les classes. D’aquesta manera quedaren en el record aquells dies posteriors a l’ocupació on les criatures, sempre xiroies, des del primer dia ja havien normalitzat el fet quotidià d’estar escolaritzades i

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (2 de 16)

21 de juliol de 2017

No hi faltà la mainada a l’”insurrecte” acte d’okupar uns locals comercials en desús des de sempre, a fi i efecte d’utilitzar-los com aules escolars per acollir l’alarmant necessitat que també tenia el barri en aquest sentit. Dins la gresca de l’acció, innocents les criatures acompanyades pel determinisme i radicalitat dels majors, semblaven del tot

Llegir més

barri de porta (5) escola sóller (1 de 16)

20 de juliol de 2017

INTRODUCCIÓ: El 1978, amb el títol ESCUELAS EN LUCHA signat pel col•lectiu “caps de setmana” va distribuir-se un llibre informatiu d’ EDICIONES PADEIA, i dins la “nota editorial” entre altres coses fan saber que: “Desde nuestro punto de vista, una editorial militante debe intentar cubrir el espacio teórico de profundización en la práctica que la

Llegir més