L’Observatori supera les 25.000 visites amb informació i anàlisi sobre el projecte de l’Estatut

13 de juny de 2006
General

L’Observatori de l’Estatut ha rebut un total de 25.145 visites en dos mesos i mig de funcionament, cosa que confirma la bona acollida d’aquesta iniciativa d’Òmnium Cultural que ha tingut com a objectiu aportar informació i sobretot elements d’anàlisi sobre el projecte del nou Estatut. A només cinc dies de la convocatòria de referèndum, l’Observatori

Llegir més

La unitat de la llengua catalana i les reformes estatutàries

6 de juny de 2006
General

Article publicat per Eva Pons a l’Observatori de l’Estatut Durant alguns mesos van coincidir a les Corts Generals dos estatuts: el valencià, aprovat finalment el 10 d’abril del 2006, i el català, que un mes després ha estat aprovat pel Senat i resta pendent del resultat del referèndum preceptiu. Sense comparar ambdós processos estatutaris, diferents

Llegir més

La desordenada interpretació del principi d’ordinalitat

1 de juny de 2006
General

Comentari de Guillem López Casasnovas publicat a l’Observatori de l’Estatut Fins fa molt poc s’ha donat com a tret més destacat del nou finançament previst a l’Estatut (ara a referèndum) respecte de l’anterior el fet que, en primer lloc, l’actual evitava l’autosubmissió explícita dels seus continguts als de la LOFCA, com feia en una disposició

Llegir més

La projecció exterior i el reconeixement del català per la UE

23 de maig de 2006
General

Article publicat per Eva Pons a l’Observatori de l’Estatut En una societat globalitzada la projecció exterior de les llengües i de les expressions culturals associades a aquestes té una importància cabdal. Fins avui aquesta tasca ha estat assumida per les institucions pròpies de Catalunya, sovint mancades de competències suficients i amb uns mitjans limitats. L’Estat

Llegir més

Camí inexorable, segona derivada: pactar la LOFCA

19 de maig de 2006
General

Comentari de Guillem López Casasnovas publicat a l’Observatori de l’Estatut Continua el camí inexorable del que ja és el nou projecte d’Estatut, que ara es sotmet a referèndum. Tots aquells prodigis que s’anunciaren no s’han complert; el temps corre, tenim el que tenim i prou. Més o menys això és el que recordo de memòria

Llegir més

Pèrdua de competències en seguretat [Héctor L. Bofill]

16 de maig de 2006
General

Comentari d’Héctor López Bofill publicat a l’Observatori de l’Estatut En l’àmbit de la seguretat privada la pèrdua de competències en relació al text del 30 de setembre és substancial. Mentre que el text del 30 de setembre reconeixia àmplies facultats normatives a la Generalitat en matèria de regulació de la seguretat privada i del règim

Llegir més

El deure de conèixer el català

12 de maig de 2006
General

Article publicat per Eva Pons a l’Observatori de l’Estatut La inclusió del “deure de conèixer les dues llengües oficials” en l’article 6.2 és una novetat destacada del text estatutari aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005. A partir de la posició garantida al castellà, com a única llengua respecte de la

Llegir més

El parer d’Òmnium [Jordi Porta]

11 de maig de 2006
General

[Article de Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural, publicat a El Periódico i a l’Observatori de l’Estatut] Òmnium Cultural ha decidit fer una consulta als seus 15.500 socis sobre la posició que hauria de prendre l’entitat respecte del referèndum de l’Estatut. Algunes persones podrien considerar que aquesta consulta interna és innecessària i, fins i tot, desaconsellable.

Llegir més

Efectes de l’Estatut en el futur de la llengua [Jordi Serra]

9 de maig de 2006
General

Article de Jordi Serra, prospectivista, publicat a l‘Observatori de l’Estatut Un dels principis fonamentals de la prospectiva (la disciplina que estudia el futur per comprendre’l i poder-lo influir) és que el demà és múltiple i alternatiu, un ventall d’opcions que se’ns presenten per intentar triar-ne la millor. Des d’aquest punt de vista, pot ser interessant

Llegir més

El català a la justícia en el nou Estatut [Eva Pons]

5 de maig de 2006
General

Article publicat per Eva Pons a l’Observatori de l’Estatut Mentre el text del’Estatutcontinua la seva tramitació a les Corts Generals, és interessant revisar alguns dels temes en els quals la reforma podia significar un avenç més clar. Un d’aquests aspectes és la justícia, sector que fins avui s’ha mostrat força impermeable a un ús normalitzat

Llegir més

El parany de la inversió pública [Ramon Tremosa]

2 de maig de 2006
General

Article de Ramon Tremosa publicat a l’Observatori de l’Estatut La inversió pública avui és fonamental per al creixement econòmic d’un territori, essent avui molt gran el pes del sector públic en l’economia. Fa anys, la Revista Econòmica de Catalunya va publicar un article relatiu a l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics de 1992 (n.18): una inversió

Llegir més

Universitats

24 d'abril de 2006
General

Comentari d’Héctor López Bofill publicat a l’Observatori de l’Estatut El nou text de l’Estatut elimina alguns aspectes que permetrien consolidar un sistema universitari català. Entre ells la plena potestat de la Generalitat, sens perjudici de l’autonomia universitària, per: Crear i suprimir universitats públiques. Reconèixer i revocar universitats privades que acompleixin majoritàriament la seva activitat a

Llegir més

Les segones derivades per vèncer el pessimisme [G.López i Casasnovas]

21 d'abril de 2006
General

Comentari de Guillem López i Casasnovas publicat a l’Observatori de l’Estatut A un observador de l’evolució que mostra el projecte d’Estatut d’autonomia de Catalunya en el seu iter parlamentari espanyol, la realitat li imposa que l’anàlisi s’hagi d’ajustar a cada moment vist el contingut que concreta el seu text. Assenyalàvem, així, en l’última observació feta,

Llegir més

Immigració [Héctor López Bofill]

19 d'abril de 2006
General

Comentari d’Héctor López Bofill publicat a l’Observatori de l’Estatut Mentre que el text del 30 de setembre preveia la competència de la Generalitat per executar la legislació estatal i europea en matèria de treball dels estrangers, el text aprovat pel Congrés condiciona l’exercici d’aquesta competència a la “necessària coordinació que correspon a l’Estat”. La incidència

Llegir més

L’Agència Tributària de Catalunya [finançament]

18 d'abril de 2006
General

Estatut vigent / 1979 [text complet] No es contempla l’Agència Tributària de Catalunya. Tota la gestió correspon a l’Administració Tributària de l’Estat. ARTICLE 46.3 ‘La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunya correspondrà a l’Administració Tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat pugui rebre d’aquest,

Llegir més