Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Mars i oceans (pesca, tonyina, controls, Estratègia marina,...)

La Reforma de la Política Pesquera entra en la fase decisiva

0
Les discussions sobre la Reforma de la Política Pesquera Comuna entren en una de les fases més determinants: el debat i votació sobre la Regulació Bàsica (informe Rodust), al qual ha de seguir el debat sobre la qüestió financera (Informe Cadec). Passat el període de presentar esmenes, ara toca negociar els compromisos i veure quines majories tenim per aconseguir incloure en el marc de la reforma alguns dels principis que, des dels Verds, entenem com a prioritaris. Un d’aquests principis, ho recordo, és mantenir l’objectiu de recuperar els estocs per sobre del Rendiment Màxim Sostenible .

Vegeu les Deu demandes verdes per encarar la reforma, així com el següent vídeo:

 

Vull destacar també la gran tasca de sensibilització i lobby responsable que estan fent diversos grups, entre els quals hi ha la xarxa Oceans 2012, que just acaba de presentar la seva nova web (en espanyol, i en anglès), a través de la qual fan un seguiment exhaustiu de la feina que fem els Diputats i Diputades en relació a aquesta qüestió.

El vídeo en el qual expliquen perquè és tan important això de la Reforma, i que n’esperen del Parlament Europeu, és prou il.lustratiu del moment que estem vivint:

 
VÍDEO d’OCEAN2012: Acabem amb la Sobrepesca: El peix és la principal font proteica diària per a 1.200 milions de persones. Però cada vegada amb més freqüència, els pescadors tornen amb les xarxes buides … Tot i el major nivell de sensibilització existent sobre el problema de la sobrepesca, la majoria de la gent segueix sabent molt poc sobre la magnitud de la destrucció que s’està provocant en els oceans. Aquesta pel · lícula presenta un cas indiscutible que il · lustra per què cal acabar amb la sobrepesca i mostra que encara és possible canviar les coses. A través de la reforma de la Política Pesquera Comuna de la UE els ministres de pesca i els membres del Parlament Europeu tenen l’oportunitat de posar punt i final a la sobrepesca, però només si vostè contribueix a pressionar perquè ho facin.

Poesia submarina: Pipín Ferreras i Umberto Pelizzari, ‘the Ocean men’

1
Els qui ens vàrem enamorar del mar gràcies a Jacques Cousteau, i vàrem somniar amb viure-hi, a través del gran duel entre Jacques Mayol i Enzo Maiorca, no podem sinó admirar aquestes imatges amb un nus a l’estómac. Pipín Ferreras i Umberto Pelizzari ens permeten reviure aquesta inquietant relació home/mar.

Passió? Bogeria? Amor? Irresponsabilitat? De tot una mica.

Però, per sobre de tot, poesia submarina.

Font: hpowerp / IMAX

Taurons: la votació! / Tiburones: la votación! / Sharks: the vote!

0

CATALÀ

Pesca / aleteig de tauró

La UE es dota d’una prohibició de l’aleteig complerta i sense llacunes
 

Els Verds saluden la votació d’avui al Parlament Europeu en suport d’una legislació que prohibeixi de manera total, i sense excepcions l’aleteig. Els Verds fa temps que reclamen aquest pas. És per això que agraeixen als seus col.legues que hagin votat a favor d’eliminar les llacunes en la legislació europea existent. Després de la votació, el diputat d’ICV i ponent a l’ombra de la regulació, Raül Romeva i Rueda, ha declarat:

Finalment la UE elimina les llacunes en el reglament que prohibeix l’aleteig. Els europarlamentaris han votat a favor de prohibir que es tallin les aletes a bord, fent així obligatori que es desembarquin els taurons amb les aletes adherides al cos de manera natural, sense excepcions. Aquesta modificació permetrà a la UE controlar molt millor que no es practiqui l’aleteig. Malgrat que la legislació comunitària sobre l’aleteig de taurons existeix des de l’any 2003, les llacunes existents permetien malauradament que pogués tenir lloc aquesta pràctica cruel. Afortunadament, la majoria dels diputats al Parlament Europeu ha votat a favor de clarificar la legislació i han rebutjat els intents de preservar aquestes llacunes.

“Cada any, milions de taurons són capturats, les seves aletes tallades i els cossos rebutjats, simplement amb l?objectiu de satisfer la demanda de sopa d’aleta de tauró a Àsia. Això no és només un malbaratament absurd, també exerceix una gran pressió sobre les espècies de taurons amenaçades. Amb aquest canvi en la norma europea, ara la UE ha de treballar per tal que aquesta prohibició total esdevingui universal “.

****

CASTELLANO

Pesca / aleteo de tiburón

La UE se dota de una prohibición del aleteo completa y sin lagunas
 

Los Verdes saludan la votación de hoy en el Parlamento Europeo en apoyo de una legislación que prohíba de manera total y sin excepciones el aleteo. Los Verdes hace tiempo que reclaman este paso. Es por ello que agradecen a sus colegas que hayan votado a favor de eliminar las lagunas en la legislación europea existente. Tras la votación, el diputado de ICV y ponente en la sombra de la regulación, Raül Romeva y Rueda, ha declarado:

Finalmente la UE elimina las lagunas en el reglamento que prohíbe el aleteo. Los europarlamentarios han votado a favor de prohibir que se corten las aletas a bordo, haciendo así obligatorio que se desembarquen los tiburones con las aletas adheridas al cuerpo de manera natural, sin excepciones. Esta modificación permitirá a la UE controlar mucho mejor que no se practique el aleteo. Aunque la legislación comunitaria sobre el aleteo de tiburones existe desde el año 2003, las lagunas existentes permitían desgraciadamente que pudiera tener lugar esta práctica cruel. Afortunadamente, la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo ha votado a favor de clarificar la legislación y han rechazado los intentos de preservar estas lagunas.

“Cada año, millones de tiburones son capturados, sus aletas cortadas y los cuerpos rechazados, simplemente con el objetivo de satisfacer la demanda de sopa de aleta de tiburón en Asia. Esto no es sólo un despilfarro absurdo, también ejerce una gran presión sobre las especies de tiburones amenazadas. Con este cambio en la norma europea, ahora la UE debe trabajar para que esta prohibición total sea universal “.

***

ENGLISH

PECH / Sharks Finning

EU ban on shark finning to become reality after EP vote

The Greens welcomed a vote by the European Parliament today supporting proposed legislation to ban shark finning in principle. The Greens have long supported the outlawing of this odious and wasteful fishing practise and welcomed the support of MEPs.  After the vote, Green fisheries spokesperson Raül Romeva i Rueda stated:

“An unequivocal EU ban on the odious and wasteful practise of shark finning will finally become reality after today‘s vote. MEPs have voted to prohibit the removal of shark’s fins on board, making it mandatory to land sharks with the fins naturally attached. This will allow the EU ban to finally be implemented without exceptions. Despite EU legislation on shark finning existing since 2003, loopholes made possible this barbaric and wasteful practise to continue. Thankfully, a majority of MEPs has voted for an outright ban, and rejected attempts to preserve these loopholes.

“Every year millions of sharks are caught, their fins hacked off and the bodies simply discarded to meet the demand for shark fin soup in Asia. This is not only a senseless waste, it also puts pressure on threatened shark species. Banning shark finning, without excpections, in European fisheries is an important step but the EU should also advocate for the practise to be outlawed at international level.” 

Foto: Raül Romeva, Àlex Bartolí i Roman Grädel, al Palma Aquarium, durant campanya en favor de protegir millor els taurons.

Taurons: la meva intervenció en el debat del PE / Tiburones: mi intervención en el debate del PE

0

CAT

Benvolguts i benvolgudes col.legues,

Els Taurons porten als nostres mars i oceans des de fa més de 400 milions d’anys. Hi ha més de 375 espècies de tauró. Més de 100 milions de taurons són massacrats cada any, per les seves aletes. Però la part més fosca d’aquesta història és l’aleteig, o finning. Una pràctica cruel com poques, i que per això està prohibida en gairebé tot el món, també a la UE. Però el reglament europeu vigent conté algunes llacunes que havíem de corregir. Es tractava d’un procés necessari, raonable i, a priori, senzill. Consisteix a exigir que totes les captures de taurons es desembarquin amb les aletes adherides de forma natural al cos.

Però ens ha costat molt, massa, arribar fins aquí. I, sincerament, no entenc perquè. Ni jo, ni milers de ciutadans.

Quan la Comissió Europea va fer l’única cosa sensata que es podia fer, és a dir: eliminar les excepcions i els permisos especials dels quals es beneficien sobretot les flotes espanyola i portuguesa, el nostre paper com a Parlament havia de ser, simplement, donar suport i ratificar aquesta proposta. I no obstant això portem mesos debatent i, conseqüentment, allargant l’agonia dels taurons.

Per exemple, aquesta setmana passada, la ICCAT es va reunir a Agadir. La Comissió Europea es va inhibir del debat sobre aquest tema. Lògic. Com podia donar lliçons a ningú si el nostre reglament està a la cua en responsabilitat? Confio que demà corregirem això.

Col·legues, nombroses organitzacions, entre les quals Shark Alliance, Oceana i International Human Society, i milions de ciutadans i ciutadanes, europees i no europees, esperen d’aquest Parlament una actitud coherent, valenta i responsable. No les defraudem. Ni a elles, ni als Taurons. Protegir els Taurons significa també protegir-nos a nosaltres, com a espècie, com Humanitat.

*******

ESP

Estimados y estimadas colegas,

Los Tiburones llevan en nuestros mares y océanos desde hace más de 400 millones de años. Hay más de 375 especies de tiburón. Más de 100 millones de tiburones son masacrados cada año, por sus aletas. Pero la parte más oscura de esta historia es el aleteo, o finning. Una práctica cruel donde las haya, y que por ello está prohibida en casi todo el mundo, también en la UE. Pero el reglamento europeo vigente contiene algunas lagunas que debíamos corregir. Se trataba de un proceso necesario, razonable y a priori sencillo. Consiste en exigir que todas las capturas de tiburones se desembarquen con las aletas adheridas de forma natural al cuerpo.

Pero nos ha costado mucho, demasiado, llegar hasta aquí. Y, sinceramente, no entiendo porque. Ni yo, ni miles de ciudadanos.

Cuando la Comisión Europea hizo lo único sensato que se podía hacer, esto es: eliminar las excepciones y los permisos especiales de los que se benefician sobretodo las flotas española y portuguesa, nuestro papel como Parlamento debía ser, simplemente, apoyar y ratificar dicha propuesta. Y sin embargo llevamos meses debatiendo y, consecuentemente, alargando la agonía de los tiburones.

Por ejemplo, esta semana pasada, la ICCAT se reunió en Agadir. La Comisión Europea se inhibió del debate sobre este tema. Lógico. Cómo podía dar lecciones a nadie si nuestro reglamento está a la cola en responsabilidad? Confío que mañana corrijamos esto.

Colegas, numerosas organizaciones, entre las cuales Shark Alliance, Oceana e International Human Society, y millones de ciudadanos y ciudadanas, europeas y no europeas, esperan de este Parlamento una actitud coherente, valiente y responsable. No las defraudemos. Ni a ellas, ni a los Tiburones. Proteger a los Tiburones significa también proteger-nos a nosotros, como especie, como Humanidad.

ICCAT 2012: Un respir per a la Tonyina Vermella, cap per als taurons / Un respiro para el Atún Rojo, ninguno para los tiburones

0

CAT

Ahir va acabar a la ciutat marroquina d’Agadir la plenària de 2012 de la Comissió per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT).

Un any més vaig poder-hi participar, i vaig poder veure en directe com es prenen les mesures de gestió i conservació que s’han d’aplicar a les pesqueries de túnids a l’Atlàntic i la Mediterrània.

Una de les espècies a les que els Verds hem atorgat més atenció en els últims anys és la tonyina vermella. La sobrepesca que ha patit al llarg de l’última dècada aquest singular animal (són desenes de milers les tones capturades il·legalment), el va situar al llindar del col·lapse.

Tot i la resistència de part de la indústria i d’alguns països, les quotes de pesca van ser retallades substancialment a partir de 2010 i el nombre de vaixells a la pesquera va haver de disminuir.

Els científics ens diuen ara que hi ha indicis que l’espècie s’està recuperant. No obstant, insisteixen que per tal de no posar en perill la recuperació de la tonyina vermella també ens diuen que necessiten temps per comprovar que això és així.

Alguns països, entre ells Japó i Espanya, semblaven disposats a plantar cara en favor d’un augment significatiu de les quotes.

Per sort, sembla que aquesta vegada la raó i el sentit comú s’han imposat i les quotes han estat pràcticament inalterades (han passat de 12.900 a 13.500 tones, tal i com suggerien els científics). La quota no es modificarà fins que el Comitè Científic de ICCAT proporcioni informació que indiqui que es pot augmentar sense comprometre la millora de l’estoc. És un respir per a la tonyina, efectivament, però caldrà vigilar, ja que al llarg de la reunió es va fer evident que alguns països aprofitaran qualsevol oportunitat per reclamar un increment de les captures.

A l’altra cara de la moneda hi trobem els taurons. Cap respir per a ells. Malgrat les nombroses propostes que es van presentar a la ICCAT per protegir diverses espècies, cap no va ser aprovada. Això deixa les poblacions més vulnerables sense cap mena de protecció enfront de la pesca abusiva.

Tot plegat suposa, crec, una raó més per tal que les tres propostes que s’han presentat a la Comissió sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades (CITES) segons les quals es demana introduir controls estrictes en el comerç internacional de diverses espècies de taurons, rebin un ampli suport en la propera reunió de CITES, el proper mes de març a Bangkok.

Si els països amb interessos pesquers no compleixen amb les seves obligacions de protegir les espècies més vulnerables a les organitzacions regionals de pesca, llavors la comunitat internacional té l’obligació de protegir el nostre patrimoni biològic comú i una oportunitat per fer-ho és la propera reunió CITES.

 

ESP

Ayer terminó en Agadir (Marruecos) una nueva sesión plenaria de la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico. Un año más tuve ocasió de assistir y seguir de primera mano los debates sobre nuevas medidas de gestión y conservación que han de aplicarse a las pesquerías de túnidos en el Atlántico y el Mediterráneo.

Una de las especies a las que Los Verdes hemos prestado más atención en los últimos años es el atún rojo. La sobrepesca a la que se ha sometido este singular animal a lo largo de la última dècada (son decenas de miles de toneladas las que se han capturado il·legalment), puso a la especie al borde del colapso. Pese a la resistencia ejercida de gran parte de la industria y de algunos países, las cuotas de pesca fueron recortadas substancialmente a partir de 2010 y el número de barcos en la pesquería disminuyó.

Los científicos nos dicen ahora que hay indicios de la que la especie se está recuperando. No obstante, a fin de no poner en peligro la recuperación del atún rojo también nos dicen que necesitan tiempo para comprobar que eso es así.

Algunos países, entre ellos Japón y España, parecían dispuestos a dar la batalla en Agadir en favor de un aumento significativo de las cuotas. Por suerte esta vez parece que la razón y el sentido común se ha impuesto y las cuotas han permanecido prácticamente inalteradas (han pasado de 12.900 a 13.500 toneladas, tal y como sugerían los científicos). Además, la cuota no se modificará hasta que el Comité Científico de ICCAT proporcione información que indique que se puede aumentar sin comprometer la mejora del stock.

Se trata, efectivamente, de un respiro para el atún rojo, aunque deberemos estar vigilantes puesto que a lo largo de la reunión se hizo evidente que algunos países aprovecharán cualquier oportunidad para incrementar las capturas.

En el otro lado de la moneda se encuentran los tiburones. Para ellos no hay respiro. Pese a las numerosas propuestas presentadas a ICCAT para proteger varias especies, ninguna fue aprovada. Ello deja a poblaciones especialmente vulnerables sin protección frente a la pesca abusiva.  

Ello supone un nuevo argumento a favor de que las tres propuestas que se han presentado en la Comisión sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) para introducir controles estrictos en el comercio internacional de varias especies de tiburones, reciban un amplio apoyo en la próxima reunión de CITES, el próximo mes de marzo en Bangkok.  

Si los países con intereses pesqueros no cumplen con sus obligaciones de proteger a las especies más vulnerables en las organizaciones regionales de pesca, entonces la comunidad internacional tiene la obligación de proteger nuestro patrimonio biológico común y una oportunidad para hacerlo es la próxima reunión CITES.

Font foto: econoticias

Taurons al Parlament Europeu: de què va la cosa?

0
Tal i com vinc enunciant desde fa setmanes (de fet mesos), un dels temes estrella de la plenària de Novembre en la qual estem immersos és la votació sobre taurons. Un cop més, és un assumpte estandard, relatiu a una espècie icònica, emblemàtic, que va molt més enllà de la mesura concreta que s’adopti. Estableix un precedent i marca una manera de gestionar els recursos marins amb un criteri de sostenibilitat. Per això és tan important.

El cas és que existeix un reglament de la UE (de 2003), que estableix una prohibició general a la pràctica de l’aleteig (en anglès “finning”), segons el qual està explícitament prohibit tallar les aletes dels taurons, una vegada pescats, i llençar la resta (la carcassa) al mar. Cal dir que aquesta és una pràctica que malauradament ha passat i passa sovint, provocant imatge deplorables de taurons aletejats llençats per la borda encara vius, i agonitzant.

El reglament en qüestió, però, autoritza als Estats membres que puguin expedir permisos de pesca especials que permeten el ‘processament a bord’. Així doncs, es poden tallar les aletes les aletes als taurons, completament, i emmagatzemar-les de manera separada als cossos.

Per tal d’assegurar la correspondència entre el pes de les aletes i el dels cossos, s’ha establert un mètode de càlcul (una ratio) que permet estimar si hi ha hagut ‘finning’ a partir de calcular el pes de les aletes amb el dels cossos. No obstant això, atès que aquest tractament es fa a bord de vaixells, les aletes i els cossos poden ser desembarcats en ports diferents.

Per diverses raons, aquesta separació d’aletes i cossos fa que el control i l’execució d’aquesta estimació sigui extremadament complexa, i obre la porta a que existeix ‘finnig’ encobert.

Se sap que el ‘finning’ pot passar, i que de fet passa, però sovint és difícil de detectar. La manca de proves dificulta, per tant, les denúncies i els procediments judicials.

En conseqüència, la mateixa Comissió Europea ha proposat esmenar a la regulació de manera que s’elimini l’esmentada excepció. Així, segons aquesta proposta, les flotes que pesquen tauró estarien obligades a desembarcar els taurons amb les aletes adherides al cos de manera natural. És a dir, es poden tallar parcialment, la qual cosa és important per la seguretat de la tripulació de la flota congeladora, i per a l’emmagatzematge, per exemple, i doblegar-se, però les aletes han de quedar fixades al cos. És l’única, repeteixo, l’única manera d’estar segurs que no es practica ‘finning’.

De bon principi que he donat suport a aquesta proposta de la Comissió, i l’he defensada en tant que ponent a l’ombra del meu grup. Ja és hora de posar fi a aquesta pràctica. De fet, molts altres països ja ho han, alguns dels quals, com Costa Rica, amb un llarg historial en finning. Al Consell, tots els Estats membres també van acordar donar suport a la proposta de revisió amb l’excepció dels governs espanyol i portuguès, que són els únics països de la UE que emeten permisos especials permetent així les seves flotes separar aletes i cossos.

Ara és l’hora del Parlament. El dossier va caure en mans de la diputada portuguesa del PPE, Patrao Neves, la qual va construir des de bon inici una aliança amb el PP espanyol i amb bona part dels socialistes espanyols i portuguesos. La seva estratègia ha estat dilatar tant com ha pogut el procés, demanant informes innecessaris, estudis, complicant la votació, etcètera.

Finalment, però, no ha aconseguit que cap grup, de manera global (ni tan sols el seu) li doni suport. He de reconèixer que l’energia que ha invertit en aquesta història ha estat immensa, i ha obligat als ponents a l’ombra, així com les ONG que porten anys insistint en la necessitat de canviar la norma, ha activar tots els mecanismes de mobilització possibles per contrarestar l’ofensiva de la ponent.

Així, la comissió ENVI va emetre un dictamen ferm també en suport a la proposta COM, però les coses se’ns van complicar durant la votació a PECH. La part positiva és que es van adoptar diverses de les nostres esmenes de conservació (signades conjuntament pels Verds, ALDE, ECR i S&D), així com algunes de les modificacions procedents d’ENVI. Així, hem aconseguit posar l’èmfasi en la necessitat de la prohibició i enfortit les mesures de control. Malauradament (sí, sempre hi ha d’haver un però, carai), també es van adoptar algunes de les esmenes del ponent degut a que alguns col·legues van votar de manera certament incoherent.

En concret, la modificació fonamental de la proposta COM era suprimir l’article 4 del Reglament original, l’article que permet les excepcions. La ponent va intentar canviar aquesta modificació per permetre continuar amb les excepcions, però va ser derrotada en FISH, per un marge de sis vots a favor i 14 en contra. El problema, però, és que també es van adoptar les esmenes de la ponent que fan referència a l’article 4 original (tot i que per un marge ben estret, 12 a favor, 10 en contra). Així, el resultat és que hi ha modificacions que fan referència a un article que s’ha eliminat. Tothom es va adonar d’aquesta contradicció i vam tenir un descans abans de la votació final per decidir què fer. Al final, l’informe, amb les seves contradiccions internes, es va aprovar per un marge de 11 favor-10 contra-3 abstencions i 12 favor -9 contra- 2 abstencions en els dos vots finals.

Ara som a plenari. Demà, dimecres, tindrem el debat (juntament amb altres assumptes relatius a pesca), i dijous votarem. Hem presentat una esmena conjunta de tots els grups, excepte el GUE i el PPE, amb la intenció d’enfortir la proposta de la Comissió. Per la seva banda, la ponent ha presentat cinc esmenes (quatre als recitals i una a l’articulat) amb la intenció d’afeblir la proposta de la Comissió. Per exemple, pretén inserir novament l’article 4.

Així doncs, caldrà estar molt atents al debat i la votació, així com a les possibles iniciatives entre bambolines que puguin impulsar la ponent i el sector directament afectat.

Demà més.

Font foto: International Human Society, una de les ONG defensores de la reforma del Reglament amb qui hem treballat estretament els darrers mesos.

La llista negra, de la pesca il·legal

2

Just arribo a Agadir, Marroc, per assistir a la reunió anual de la ICCAT (la Comissió Internacional que gestiona els túnids de l?Atlàntic i el mediterrani), quan m?assabento que la Comissió Europea acaba d?adoptar la llista de països identificats com a no-cooperants en la lluita contra la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (IUU, per les seves sigles en anglès).

Aquesta llista negra és una eina crucial, una de les mesures necessàries que ens han de permetre acabar definitivament amb la pesca il·legal. Fa molt de temps que la venim demanant. Avui li donem la benvinguda.

La pesca il·legal, no declarada i no reglamentada és una gran amenaça per a les poblacions de peixos més vulnerables, de fet representa fins a un terç de les captures mundials.

Tot i que la UE va introduir normes més estrictes contra la pesca IUU, la pesca il·legal continua sent un problema important, també per a la indústria pesquera de la UE.

Tanmateix, si bé la publicació de la llista és un pas significatiu, i necessari, encara no és suficient. Ara cal garantir que la imposició de sancions als països còmplices de la pesca il·legal. Si els països a la llista no reverteixen la situació ràpidament, la Comissió ha d’imposar sancions de tot tipus, incloent les comercials.

La llista compta amb vuit països: Belize, el Regne de Cambodja, la República de Fiji, la República de Guinea, la República de Panamà, la República Democràtica Socialista de Sri Lanka, la República de Togo i la República de Vanuatu.

La indústria pesquera de la UE té vaixells que operen en alguns dels països que apareixen avui dins de la nova llista negra (i altres països amb un enfocament permissiu respecte a la pesca il·legal), i ho fan per què així evadeixen la regulació europea.

Així doncs, aquest no és de cap manera el final de la història. Hi ha encara molts països fora de la llista que directament són còmplices, o si més no permeten la pesca il·legal. Convidem doncs la Comissió a que ampliï la llista a molts d’altres països dels quals disposem de prou proves per constatar la seva responsabilitat en la pesca IUU. Així mateix, també hauria de publicar una llista d?aquells vaixells que es dediquen a la pesca il·legal.

PRESS NOTE:

Illegal fisheries

New blacklist an important tool for clamping down on illegal fishing

 

The European Commission today published a list of countries it has identified as non-cooperating in the fight against illegal, unregulated and unreported fishing (IUU) (1). The Greens have long campaigned for tougher measures to address illegal fishing and welcomed the list, with Green fisheries spokesperson Raül Romeva stating:

?This black-list provides a crucial tool for clamping down on illegal fishing. While long overdue, we warmly welcome today’s publication.

?Illegal, unreported and unregulated fishing remains a major threat to vulnerable fish stocks, accounting for up to one-third of global catches. While the EU has introduced tougher rules against IUU fishing, illegal fishing continues to be a major problem, also within the EU fishing industry. EU fisheries companies have vessels flagged in or operating out of some of the countries listed today (and other countries with a lax approach to illegal fishing), enabling them to evade EU regulations.

?This list, the first of its kind, must be seen as a significant step in EU efforts to tackle illegal fishing and the Commission must be congratulated for publishing the list and must now ensure sanctions follow for countries that are complicit in IUU fishing. However, it is by no means a finished project, with many other countries likely to be directly engaging in or complicit in IUU fishing. The Commission must therefore expand the list as soon as it has clear evidence from other countries, as well as a list of individual vessels engaged in IUU fishing.

?If countries on the list do not make swift improvements, the Commission must propose sanctions, including ? but not limited to ? trade sanctions.?

(1) The list comprises 8 countries: Belize, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Fiji, the Republic of Guinea, the Republic of Panama, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Togolese Republic and the Republic of Vanuatu.

Font foto: EC

Fish for the Future (Peix per a demà): Beginners’ Guide to the Common Fisheries Policy

0

La Política Europea de pesca pot semblar molt complicada. De fet, però, és ben senzilla: es tracta de pescar menys avui, per tal que demà hi pugui haver peix als mars. La infografia que adjunto ajuda a entendre el problema.

Actualment estan tenint lloc les discussions més importants en aquest sentit, al Parlament Europeu, i lògicament hi ha divisió d’opinions entre membres de diferents grups, i entre nacionalitats.

Alguns dels diputats més obertament partidaris de primar la preeminència del recurs, com a condició imprescindible per poder ajustar el sector, hem el·laborat una pàgina per explicar quins són els principals aspectes del debat, i de la reforma: Fish for the future: Beginners’ Guide to the Common Fisheries Policy

ENGL

The EU fisheries policy may seem complicated, but it is actually pretty simple: we must fish less now so we can fish more tomorrow. The infographic below explains the Common Fisheries Policy in five minutes.

Important discussions are taking place in the European Parliament right now and there are divisions between MEPs (Members of the European Parliament) across all national delegations and political groups.

Fish For the Future is a cross-party group of MEPs who want to end overfishing and rebuild fish stocks. We are fighting against those who prefer the short term benefit of allowing fishermen to catch the last remaining fish over ensuring European fishermen a long term future.

Short term kindness will kill the fishing industry. Make your voice heard. Share our guide (easy sharing below the image) – and tell your MEP to support Fish For the Future.

Aturant la sobrepesca (programa Latituds, TV3)

0
 

Emissió Dimarts 30 d’octubre a les 23.45 al 33 i a internet

 

i Diumenge 11 de novembre a les 15.30 al 3/24

Els mars i oceans estan a prop del col•lapse a causa de la sobrepesca. Per aturar-ho, diferents ONGs lluiten perquè les polítiques europees que fins ara han afavorit la pesca industrial afavoreixin la pesca artesanal i sostenible.

 

Aleteig de taurons: la prohibició total a la UE roman en l’agenda, però encara queden serrells

1

La Comissió de Pesca del Parlament Europeu vàrem donar suport ahir a la revisió de legislació proposada per la Comissió Europea que pretén prohibir totalment (sense excepcions) l’aleteig de tauró (conegut en anglès com el finning). La votació va ser molt ajustada entre els qui defensàvem aquesta mesura, i els qui, en canvi, defensaven els interessos de la gran indústria espanyola i portuguesa.

Cada any es capturen milions de taurons, se?ls tallen les aletes i els cossos són llençat per la borda, moltes vegades amb l?animal encara viu. I tot plegat per satisfer l?alta demanda de sopa d’aleta de tauró a Àsia. Aquesta és una pràctica cruel, sense sentit i que, de totes totes convé eliminar. Per altra banda, la situació de les poblacions de taurons és cada vegada més dramàtica, especialment en algunes espècies que es troben ja en risc de desaparèixer.

Ara fa uns anys es va prohibir a la legislació europea aquesta pràctica, l’aleteig. Tanmateix, algunes flotes (bàsicament flota espanyola i portuguesa) tenien permisos especials que els permetien tallar totalment les aletes i desembarcar-les de manera separada del cos. Això en fa molt difícil el control i obre la possibilitat a que es produeixi aleteig de manera il·legal.

L?objectiu que alguns perseguíem era fer total (és a dir, sense excepcions) l?obligació de desembarcar les captures amb les aletes adherides de manera natural al cos. Entenem que només així es pot controlar de manera efectiva que no es produeixi aleteig.

La bona noticia és que amb la votació d?ahir desapareix l?article (el 4) que preveia les excepcions en la reglamentació actual, i segueix endavant, per tant, la proposta d?eliminar els ?permisos especials? per a les flotes espanyola i portuguesa, segons els quals aquestes flotes podien tallar completament les aletes de taurons i desembarcar-les en ports diferents a les carcasses (els cossos).

No obstant, al final va prosperar, per només dos vots, una esmena de la ponent portuguesa del PPE, Patrao Neves, segons la qual es permet tallar totalment les aletes a alta mar. En aquest sentit, la inconsistència rau en què aquesta esmena fa referència a ?aquells casos previstos en l?article 4?, però en no existir ja l?esmentat article, aquesta esmena perd el sentit.

Ara toca treballar, juntament amb organitzacions com Shark Alliance, Human Society International o Oceana, per a acabar de polir el text de cara al ple, i assegurar-nos que no hi queden forats legals que permetin dur a terme aquesta odiosa pràctica.

 

ENG

Fisheries/shark finning

EU ban on shark finning remains on agenda after EP vote but loopholes must be removed

The Greens welcomed a vote by the European Parliament’s fisheries committee today supporting proposed legislation to ban shark finning in principle but regretted the introduction of loopholes (1). The Greens have long supported the outlawing of this odious and wasteful fishing practise and urged MEPs to support a definitive ban and remove the loopholes when the legislation is voted in plenary. After the vote, Green fisheries spokesperson Raül Romeva stated:

“An EU ban on this odious and wasteful fishing practise remains on the agenda after today’s vote but work still needs to be done. Regrettably, centre-right amendments were passed introducing potential loopholes to the legislation. The Greens will work to ensure these loopholes are removed when the EP plenary votes on the rules. Hopefully, the legislation can be swiftly finalised and implemented to ensure shark finning can be consigned to the past for Europe’s fisheries.

“Every year millions of sharks are caught, their fins hacked off and the bodies simply discarded to meet the demand for shark fin soup in Asia. This is not only a senseless waste, it also puts pressure on threatened shark species. Banning shark finning in European fisheries is an important step but the EU should also advocate for the practise to be outlawed at international level.”

(1) The EP’s fisheries committee supported the Commission’s proposal to ban the separate landing of shark bodies and fins, however it also supported amendments allowing fins to be removed. The Greens will push for these loopholes to be removed when the EP votes on the legislation as a whole in plenary, with a view to ensuring there is an unequivocal ban.

 

Font foto i video: SharkAlliance.

Les 10 demandes verdes per encarar la reforma de la Política Pesquera Comuna de la UE el 2012

1

Els recursos marins són un bé públic, no un recurs privat. Per tant, el dret a explotar aquest bé comú ha de ser assignat d’acord amb criteris que garanteixin que la pesca contribueix a l’interès públic. Els Verds proposem que l’assignació dels drets de pesca es basi en criteris ambientals i socials, deixant de banda el lliure mercat. Els pescadors haurien de demostrar que la seva activitat pesquera que no perjudica el medi ambient marí i que contribueix de manera significativa a les comunitats costaneres. Per això proposem:


1. Acabar amb la sobrepesca el 2015.

Hem d’actuar ara: el 75% de les poblacions de peixos europees de les que es disposa informació es troben en mal estat. La UE ha de posar fi a la sobrepesca el 2015 per tal de recuperar les poblacions i aconseguir que es situïn a uns nivells que puguin situar per sobre del rendiment màxim sostenible (RMS) el 2020. Aquesta és l’única manera de garantir una pesca rentable, independent de les donacions de diners públics. Si hi ha més peixos al mar, els pescadors poden pescar menys i guanyar més. En l’argot de la pesca: volem reduir la mortalitat per pesca per sota dels nivells del RMS pel 2015 amb la finalitat d’augmentar la biomassa per sobre del RMS el 2020.

2. Protegir el medi ambient com a prerequisit.

Hem de fer les coses en l’ordre correcte i prioritzar la protecció del medi ambient. Només amb més peixos al mar podem crear llocs de treball socialment i econòmicament rendibles per als pescadors. Els objectius de recuperació mediambiental han de primar sobre altres aspectes, com per exemple els beneficis econòmics a curt termini. Entre d’altres mesures, això exigeix establir una àmplia i ben connectada xarxa d’àrees marines protegides que hauria d’arribar fins al 40% de les aigües territorials europees.

3. Acabar amb els descarts – aturar l’abocament de peix mort.

 

Centenars de milers de tones de peixos i altres espècies són retornats morts al mar cada any. Cal acabar amb aquest terrible rebuig. Volem que es prohibeixi la pràctica de descarts a la UE, per tal que cap peix pugui ser abocat al mar i tot el peix desembarcat es dedueixi de la quota. No obstant, per tal que la mesura sigui efectiva, cal donar incentius als pescadors per evitar la captura de les espècies marines no desitjades, per exemple, mitjançant l’ús d’arts de pesca més selectives. Així mateix, calen mesures per evitar la creació d’un mercat paral·lel per les espècies de captura incidental. Tot això s’ha de fer en cinc anys.        

4. Establir plans de gestió a llarg termini.


Volem regles clares de control de la pesca il·legal, i que les quotes no es fixin per sobre de les recomanacions científiques. Per això, cal establir plans de gestió a llarg termini en totes les pesqueries. Amb plans estrictes, els ministeris no podran jugar amb les quotes de pesca i posar en perill el futur de les persones que depenen de les pesqueries.

5. Descentralitzar la presa de decisions.

 

Els objectius i terminis s’establiran a l’àmbit de la UE, però les estratègies per aconseguir-los s’haurien de decidir i implementar a un nivell més proper a les persones que viuen de la pesca i altres parts interessades. Els administradors, pescadors, científics, societat civil i altres parts interessades han de participar en el procés.

6. Utilitzar els diners públics per a la transició de la flota pesquera.

Hem de posar fi a les subvencions que condueixen a la sobrepesca. Els fons públics no han de servir per a millorar la capacitat de la flota, sinó per a facilitar la transició cap a una pesca sostenible, per exemple mitjançant la subvenció d’arts de pesca selectives, l’adopció de pràctiques de pesca menys destructives del medi ambient i mesures de interès comú, com ara el control, la recollida de dades, etc.

Assolir l’objectiu del RMS exigeix reduir la intensitat de pesca a curt termini, i per tant reduir el nombre de captures en un període de transició per tal de permetre que les poblacions de peixos es puguin recuperar. Durant aquest període de transició, el Fons Europeu Marítim i de Pesca hauria de proporcionar diners per ajudar els pescadors, sigui per afrontar la reconversió o per diversificar els seus negocis.

7. Assegurar-nos que tothom segueix les regles.

Avui dia molts Estats membres no compleixen les seves obligacions més bàsiques de la PPC. Exigim sancions contra els estats membres que no respectin plenament les seves obligacions en virtut de la política pesquera comuna, com ara la presentació de dades completes sobre la capacitat de la flota i les captures.

8. No a la privatització del mar.


Rebutgem la proposta de la Comissió a fer concessions de pesca transferibles (TFC-per les seves sigles en anglès) obligatòries per als Estats membres. TFC obligatoris significaria la privatització d’un recurs públic – el mar – la qual cosa és inacceptable. Les poblacions de peixos no són propietat privada.

9. Prioritzar l’accés als vaixells de pesca de baix impacte.


El dret de pesca s’hauria assignar sobre la base de criteris ambientals i socials. Volem donar accés prioritzat als que els peixos d’una manera que és menys perjudicial per al medi ambient i crea més llocs de treball. Això significa que els permisos de pesca no s’han de concedir sobre la base de les captures històriques, perquè això premia als qui han contribuït a la sobrepesca. Les poblacions de peixos són recursos públics, i han de ser explotats d’una manera que beneficiï al conjunt de la societat.

10. Pescar responsablement a la resta del món.


El 28% del peix capturat per vaixells pesquers de la UE prové de fora de les aigües comunitàries. Aquests vaixells haurien d’estar subjectes a les mateixes regles que els vaixells de la UE. En els acords de pesca amb tercers països, els vaixells pesquers de la UE només han de prendre un excedent d’estoc que no es necessita com a aliment i suport per a la població local. Els armadors han de pagar per les llicències de pesca.

Foto: Submergit amb Àlex Bartolí (Submón), dins del tanc de taurons del Palma Aquarium, reclamant uns Mars plens de Vida.

És hora d’acabar definitivament amb l’aleteig (finning) de taurons

1

Després de sis anys de debat sobre la necessitat d’enfortir la prohibició de l’aleteig (finning) hem de resoldre definitivament la qüestió. És hora d’aprovar la que està demostrada que és la millor de les pràctiques per garantir que no es produeix aquesta pràctica: desembarcar les captures amb les aletes adherides en forma natural, sense excepcions.

Això és el que vaig reivindicar, al costat d’Àlex Bartolí (Shark Alliance) i de Roman Gradel (Palma Aquarium), el passat més de maig, des de dins del tanc de taurons de l’Aquari de Palma. (veure foto adjunta):

La mesura la votarem a la Comissió de Pesca del Parlament Europeu (PECH) el proper dimecres al matí, i implica que no s’aprovi la proposta que ha presentat la ponent per a l’informe, Patrao Neves, que pretén exactament el contrari (complicar encara més l’actual marc) i en canvi que sí s’aprovin les esmenes que hem presentat alguns MEPs en el sentit de reclamar la obligació de desmbarcar amb les aletes naturalment adherides, i sense excepcions (tal i com, de fet, proposa la Comissió Europea, a la qual, aquesta vegada, secundo).

Romeva en el CLUB FARO DE VIGO: “Si no cambiamos ya el modo de pescar, iremos del desastre a la catástrofe”

0
Publicat el 16 de juny de 2012

El Faro de Vigo, 16.06.12

Romeva en el CLUB FARO DE VIGO: “Si no cambiamos ya el modo de pescar, iremos del desastre a la catástrofe”

“Debemos decidir a quién se le mete el cuchillo, cuánto y cómo hacerlo”

 

F. FRANCO – VIGO “O cambiamos el paradigma, el modo de extracción pesquera o el desastre actual que ya vivimos será una catástrofe. Si seguimos pescando como ahora en 2048 el 80 por ciento de las especies de interés pesquero estarán en fase de colapso y estaremos ya en una etapa de no retorno”. No se anduvo con medias tintas ayer en el Club FARO el econonomista y parlamentario europeo Raúl Romeva en su charla sobre “Pesca y derechos, quién gestiona los recursos en el mar”.

Presentado por Sebastián Losada (asesor para temas marinos de Greenpeace Internacional), el parlamentario, especializado en asuntos marinos, derechos, libertades e inmigración, dijo que no exageraba en sus palabras, que no eran metáforas de nada. “Aún no somos conscientes de la dimensión del problema -afirmó- pero hablamos de unos mares que nos plantean un escenario dramático. Hasta ahora hubo la percepción equivocada de que la política de pesca debía negociarse con el sector extractivo, como si hubiera un solo sector implicado y como si los recursos pesqueros les pertenecieran, cuando son un bien común”.

Romeva, autor de “Sayonara Sushi” en Plaza y Janés, una novela sobre el expolio de la mar y la inmigración clandestina, se hizo una pregunta para comenzar su charla, tras referirse a quienes intentaban llegar a Europa pasando ilegalmente las fronteras. “¿Dónde está la coherencia de los países europeos cuando, por un lado, ponen todos los muros para impedir la entrada de inmigrantes que quieren trabajar aquí y, por otro, ponen todos los medios para ir a las aguas de esos países para esquilmar los recursos pesqueros que ellos aún tienen, una vez agotados los nuestros?”. Y añadió una frase sentenciosa: “Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora no hay futuro ni para los recursos marinos ni para la gente que vive de ellos”.

Burbuja pesquera

Una idea básica de Romeva es que tenemos mucho barco para poco pez, una situación de clara sobrecapacidad producida tras invertir grandes sumas para crear una potencia pesquera inequívocamente muy superior a los recursos que hay en el mar. “No hay pesca para todo el mundo, es un modelo insostenible el que tenemos, que evoca el de la burbuja inmobiliaria”, afirma. Una segunda cuestión a la que se refirió la formuló con una doble pregunta: ¿quién hace las reglas? ¿puede cambiarse la situación?. “En la actualidad -dijo- estamos en el Parlamento Europeo discutiendo esta cuestión. No va a ser fácil porque los interlocutores no partimos de la misma fotografía, del mismo paradigma. Hay quienes pensamos que se precisa un cambio radical en la normativa ya y quienes templan gaitas pensando que se pueden hacer retoques para poder seguir pescando. Y el problema es que hasta ahora se tomaban decisiones en Europa en función de las demandas o planteamientos de un solo sector, el más poderoso de la pesca, que se basaban en intereses socioeconómicos; hay que cambiar ese esquema para basar las negociaciones en la situación de los recursos marinos”.

Dice Romeva, que fue antes profesor de Relaciones Internacionales y asesor en temas de cultura y paz de la UNESCO en Bornia-Herzegovina, que el último ejemplo del desastre a que lleva este modelo de negociación lo vimos con el atún rojo. “Los científicos pusieron a los políticos un tope de pesca de 15.000 toneladas para evitar su agotamiento; los políticos permitieron por las presiones hasta 30.000; y luego pudimos comprobar que se habían pescado hasta 60.000 subrepticiamente. Es una prueba de que, si no hacemos las cosas ahora, las tendremos que hacer cuando ya no haya vuelta atrás, cuando no tengamos opción de enmienda”.

Afirma Romeva que una de las preguntas que debe hacerse el Parlamento Europeo es cuál es el tipo de sector pesquero que deberíamos tener en veinte años para revertir el problema. “Hay que decidir a quien se le mete el cuchillo, cuánto y cómo pero meter el cuchillo es necesario. En los objetivos indiscutibles de reducción del sector hay que buscar por dónde se corta entendiendo los recursos como un bien común y no propios de un solo sector, y la toma de decisiones como una responsabilidad universal de futuro”.

“Hay que invertir en mayor control de las flotas”

“Hay una tendencia -dice Romeva– a enfrentar a las ONG con “el sector” pero es un engaño o autoengaño porque no existe un solo sector sino varios, como el de altura y el de bajura, con intereses a veces opuestos. Lo que ocurre es que hay lobbies que se mueven en Bruselas para asesorar y presionar, y no todos tienen capacidad para hacer un lobby. No la tienen, por ejemplo, los de bajura, y eso se traduce en las leyes del Parlamento Europeo, menos sensibles a sus intereses”.

El cascabel al gato

En las palabras de Romeva iba implícita la idea de que nadie quería ponerle el cascabel al gato, y menos los políticos locales, sometidos a la presión de sus clientelas políticas inmediatas. ¿Y cómo afrontar el debate necesario? “Tenemos en Europa -dijo- un déficit de producción propia. Consumimos mucho y para eso necesitamos extraer, y no lo hacemos siempre en condiciones justas para aquellos que viven en las zonas a las que enviamos nuestros barcos. El acuerdo con Marruecos, por ejemplo. Lo hemos bloqueado en el Parlamento y seguro que con eso nos hemos ganado la inquina de la flota andaluza pero hay allí una sobreexplotación inaceptable cuya continuidad no se justifica con la supervivencia de esta flota”.

¿Y dónde ponemos el dinero público, los fondos europeos para estas materias? Según Romeva aquí también hay que cambiar de modelo. “Yo creo que para parar este desastre y no llegar a la catástrofe necesitamos, en vez de incentivar la pesca, invertir en control efectivo de la misma y en investigación para estimar con mucha fiabilidad la situación de los recursos”.

 

Foto: Raül Romeva (dcha.) fue presentado por el miembro de Greenpeace Sebastián Losada. Font: Ricardo Grobas

Reforma Política Pesquera: cal canviar de paradigma, però el Consell continua amb la seva miopia curtterminista

0
Publicat el 13 de juny de 2012
Els ministres de pesca de la UE han decidit avui, finalment, la seva posició sobre la reforma de la Política Pesquera Comuna de la UE (PPC): la principal conclusió és que ‘posposen la recuperació dels caladors’

Preocupant. Una vegada més han demostrat la seva total miopia.

Existeixen proves científiques de sobres que evidencien la urgència de reformar la política pesquera de manera radical. Cal imperativament canviar de paradigma. Fins ara era la dimensió de les flotes la que determinava la política pesquera, i així ens ha anat. Un desastre. Ara tocava canviar d’enfocament. Era el moment d’entrendre que, per salvar la pesca, la premisa prèvia és conservar i augmentar els estocs de peix. Sentit comú. 

Si no evitem la destrucció dels estocs, qui carai podrà viure de l’activitat pesquera?

Doncs sembla que els Ministres no estan per la feina. Alguns ens ho temíem ja fa temps. Avui, simplement, ho constatem.

El Consell continua sense veure el mar, encara que se li mullin les sabates.

La qüestió és, dramàticament, simple. Per fer front al greu problema de la sobrecapacitat, i per tant de la sobrepesca, la Comissió Europea havia proposat establir uns nivells de captura que permetin a les poblacions de peixos créixer per sobre dels nivells necessaris per assegurar la sostenibilitat o el” rendiment màxim sostenible (1). És escandalós que el Consell hagi decidit anul·lar aquesta proposta, posposant qualsevol canvi relatiu als nivells de captures sostenibles fins que aquest “sigui possible”. És a dir, el Consell aposta pel continuisme d’una política de pesca industrial basada en la sobrepesca i la consegüent falta de rendibilitat. Amb aquesta decisió només fan que accelerar l’extinció de les poblacions de peixos. Però a més impedeix que la indústria pesquera arribi a ser rendible econòmicament, i independent de les subvencions públiques.

A sobre, els ministres han decidit debilitar encara més la tímida proposta de la Comissió respecte als descarts. La millor forma d’acabar amb aquesta pràctica és impedint que es generin, fomentant aquelles arts més selectives i que generen menys rebuigs. En lloc d’això , el Consell proposa adoptar un procés gradual i al mateix temps que s’augmentin les quotes de captura per incloure als peixos que es descarten en el sistema actual. Amb això contribueixen a crear un mercat paral·lel de descarts, la qual cosa serà un absolut desastre, a més d’una immoralitat.
 
És el torn, ara, del Parlament Europeu. Hem de treballar per assegurar que la reforma de la PPC sigui substancial i posar les nostres pesqueries sobre una base sostenible. Aquest és la línia que fa anys defensem el meu grup, Verds, i particularment la gent que seguim la Comissió de Pesca.

Una reforma d’aquestes característiques es fa cada deu anys. Més o menys. Confio que no serem tan cecs com per perdre, novament, una dècada. Simplement, no ens ho podem permetre.

(1) Per a una explicació de en què consisteix el rendiment Màxim Sostenible vegeu: http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l66037_en.htm

Foto: La Comissària Damanaki, amb el Ministre espanyol Arias Cañete, ahir, a Luxemburg. Font: EFE

Encara penses que acabar amb la sobrepesca no és prou important, ni una prioritat política europea? / Aún piensas que acabar con la sobrepesca no es suficientemente importante, ni una prioridad política europea?

0
Publicat el 31 de maig de 2012
Doncs si és així et convido a visualitzar aquest magnífic (i curt, només 4´) apunt videogràfic de la campanya Oceans2012. Jo fa temps que hi estic concernit. I tú?

Pues si es así te invito a visualizar este magnífico (y corto, sólo 4´) apunte videográfico de la campaña Oceans2012. Yo ya hace tiempo que estoy concernido. Y tu?