El pols de la llengua als Països Catalans

Blog sobre llengua i societat de Pere Mayans

Els jutges continuen fent política, en aquest cas lingüística, i nosaltres continuem fent veure que tot va bé…

27 de gener de 2021

  El 16 de desembre proppassat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va resoldre “estimar parcialment el recurs interposat per l’Advocat de l’Estat, tot declarant l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar les mesures que siguin necessàries als efectes de garantir que, als ensenyaments compresos al sistema educatiu de Catalunya, tots els alumnes rebin

Llegir més