La llengua no és això, però també!

Intento d’explicar el títol d’aquest apunt. Tots els professors de llengua (de fet, tots els professors) haurien de saber, en aquestes alçades de la pel·lícula, que ensenyar llengua no vol dir només ensenyar ortografia… Malgrat que ens entossudim a fer fer a l’alumnat exercicis i més exercicis d’ortografia que, en alguns casos, fan enyorar, fins i tot, les fitxes Ruaix.

Ara sabem que és més important, i més difícil, treballar l’adequació del text que produïm (el nivell d’especialització de la llengua, el grau de formalitat, el tipus de canal, el propòsit…), el repertori lingüístic que usem, l’estructuració del text, la cohesió mitjançant connectors, puntuació, concordança… que no pas treballar la correcció ortogràfics o, fins i tot, morfosintàctica.

Bo i això, malgrat que queda clar que no sóc cap mena d’obsessionat en l’ortografia, el que sí que em sembla impresentable és el que esteu veient a la imatge d’aquest apunt: un rètol municipal de Barcelona on es pot llegir la paraula Rosselló amb una sola S. Manca de rigor? Manca de control? Desinterès per arreglar un escrit que és a la cruïlla del carrer de Balmes amb el carrer del Rosselló?