ZuiderWind

Gerber van der Graaf

The Via Laietana police station, the amnesia of the Spanish government

16 de maig de 2024
Sense categoria

In Spain, torture was practiced during the Franco dictatorship and continues to be practiced now. And worst of all is the impunity Translation of La comissaria de la Via Laietana, la desmemòria del govern espanyol Gemma Pasqual i Escrivà The Spanish government recognizes the Via Laietana police station as a memory center, but does not

Llegir més

Politiebureau Via Laietana, het geheugenverlies van de Spaanse regering

16 de maig de 2024
Sense categoria

In Spanje werd tijdens de Franco-dictatuur gemarteld, en dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. En het ergste van alles is de straffeloosheid. Vertaling van La comissaria de la Via Laietana, la desmemòria del govern espanyol Gemma Pasqual i Escrivà De Spaanse regering erkent het politiebureau Via Laietana als herinneringscentrum, maar is niet van plan

Llegir més

Do they prepare a trap for the investigated of Tsunami in the view of amnesty?

15 de maig de 2024
Sense categoria

García-Castellón’s decision to send them to Barcelona to testify next week may trigger arrest warrants just before the bill on the amnesty will become into effect Translation of Preparen una trampa als investigats del Tsunami la vigília de l’amnistia? by Josep Casulleras Nualart Judge Manuel García-Castellón of the Spanish Audiencia Nacional court has thought very

Llegir més

Some anomalies of the Catalan election campaign

6 de maig de 2024
Sense categoria

(870 words) Announcement Election Almost unexpectedly for everyone, Catalan President Pere Aragonés announced early elections on March 13 for the legally shortest possible term, next May 12. The immediate cause was the failed negotiations on the annual budget with the socialist PSC party led by opposition leader Salvador Illa. After Aragonés and his ERC party

Llegir més

Enkele anomalieën van de Catalaanse verkiezingscampagne

6 de maig de 2024
Sense categoria

(900 woorden) Aankondiging verkiezingen Nagenoeg voor iedereen onverwacht kondigde de Catalaanse president Pere Aragonés afgelopen 13 Maart vervroegde verkiezingen aan voor op de wettelijk kortst mogelijke termijn, aanstaande 12 Mei. De directe aanleiding waren de mislukte onderhandelingen over de jaarbegroting met de socialistische PSC partij onder leiding van oppositieleider Salvador Illa. Nadat Aragonés en zijn

Llegir més

Movement in the Catalan Cause

17 de març de 2024
Sense categoria

(1100 words) Six years after Catalonia held a referendum on its independence (October 1, 2017), there is some movement in the Catalan cause again after the abolition of Catalan autonomy and legal proceedings (which still continue). The reason for this is two facts that took place last week. Amnesty law including terrorism and high treason

Llegir més

Beweging in de Catalaanse zaak

16 de març de 2024
Sense categoria

(1030 woorden) Zes jaar nadat Catalonië een referendum over haar onafhankelijkheid hield (1 Oktober 2017), komt er na de opheffing van de Catalaanse autonomie en de rechtsvervolgingen (die nog steeds voortduren) weer enige beweging in de Catalaanse zaak. De aanleiding hiervan zijn twee feiten die afgelopen week plaatsvonden. Amnestiewet inclusief terrorisme en hoogverraad Na lang

Llegir més

Catalan parties support Spanish government

20 de novembre de 2023
Sense categoria

Early elections Last May 28, municipal elections took place in Spain, as well as regional elections in 13 of the 17 autonomous regions. The socialist PSOE party lost so much to the right-wing Partido Popular (PP) that President Pedro Sánchez called for snap elections in order to avoid the downward trend and still win them.

Llegir més

Spaanse regeringssteun van Catalaanse partijen

18 de novembre de 2023
Sense categoria

(1550 woorden) Vervroegde verkiezingen Afgelopen 28 Mei vonden in Spanje gemeenteraadsverkiezingen plaats en in 13 van de 17 autonome gebieden tevens regionale verkiezingen. De socialistische PSOE partij verloor daarbij dusdanig van de rechtse Partido Popular (PP) dat president Pedro Sánchez vervroegde nationale verkiezingen uitschreef om de neerwaartse trend voor te zijn en de vervroegde nationale

Llegir més

Puigdemont loses immunity

13 de juliol de 2023
Sense categoria

(770 words) The European judiciary recently ruled that Puigdemont and his ministers Comín and Ponsatí lose their legal immunity as members of the European Parliament (EP). In a very irregular procedure, the EP had decided this after the Spanish judiciary had asked for an arrest warrant to be issued against them. Puigdemont appealed against this

Llegir més

Puigdemont verliest immuniteit

13 de juliol de 2023
Sense categoria

(810 woorden) Onlangs oordeelde de Europese justitie dat Puigdemont en zijn ministers Comín en Ponsatí als leden van het Europese parlement (EP) hun juridische immuniteit verliezen. In een zeer onregelmatige procedure had het EP dit besloten nadat de Spaanse justitie daarom had gevraagd om een arrestatiebevel tegen hen uit te kunnen vaardigen. Puigdemont ging daarin

Llegir més

Elections, betrayal and a State operation

18 de juny de 2023
Sense categoria

(1100 words) Introduction Last May 28, municipal elections were held in Catalonia and the rest of Spain. Elections for the government of the autonomous regions were also held in other parts of Spain. In a normally functioning democracy, municipal elections have little impact on national politics. But Spain is just not that, a normal democracy.

Llegir més

Verkiezingen, bedrog en een Staatsoperatie

18 de juny de 2023
Sense categoria

(1100 woorden) Inleiding Afgelopen 28 Mei werden in Catalonië en de rest van Spanje gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In andere delen van Spanje werden tevens verkiezingen voor het bestuur van de autonome regio ‘s gehouden. In een normaal functionerende democratie hebben gemeenteraadsverkiezingen weinig impact op de nationale politiek. Maar Spanje is dat nu eenmaal niet, een normale

Llegir més

Via Laietana 43: de buik van het beest

22 de març de 2023
Sense categoria

Vertaling van het redactioneel artikel van Vilaweb, 22 Maart 2023 door Vicent Partal. An English version can also be found here Het boek ‘Torturades‘ (Gemartelden), door Gemma Pasqual, een verhaal over tweeëntwintig vrouwen die tussen 1941 en 2019 werden gemarteld op het politiebureau Via Laietana in Barcelona, laat zien hoe de overgang van dictatuur naar

Llegir més

Het Europese Hof van Justitie over de uitlevering van Lluís Puig

1 de febrer de 2023
Sense categoria

(1400 woorden) België weigert uitlevering De Belgische justitie oordeelde dat de Catalaanse minister van de regering van president Puigdemont, Lluís Puig die net als Puigdemont in België in ballingschap verblijft, niet aan Spanje hoeft te worden uitgeleverd. Het Hof van Cassatie in Brussel nam de argumenten van de rechtbank in Gent over dat het Spaanse

Llegir més