Articles i Entrevistes

“Espanya i Itàlia: el cost de l’orgull nacional”.      29 de maig de 2020 https://www.naciodigital.cat/opinio/21591/espanya/italia/cost/orgull/nacional   “Avui sóc
Llegir més