CONCERT AL CERCLE MERCANTIL D’IGUALADA

El 30 de desembre de 1901 el corresponsal a Igualada de la Ilustración Musical escrivia una carta al director: “El escaso interés que se siente habitualmente en ésta, por el Arte Musical, se ha visto bruscamente truncado por la celebración de un concierto, que si bien no ha revestido los caracteres de solemnidad, ha tenido interés por lo escogido de las obras que formaban el programa  y la reputación y aptitudes de sus ejecutantes. Organizóse dicho concierto, que se efectuó el día 26 del corriente, en el Círculo Mercantil, y fué ejecutado por el reputado Mtro. D. Enrique Granados, con la cooperación de las Srtas. Clotilde Godo y…… El Sr. Granados fué muy aplaudido en la ejecución de las Danzas españolas y en varias composiciones de Wagner….. Fiestas musicales como la que acabo de reseñar son dignas de que se repitan con frecuencia, para así estimular el buen gusto á la música de Concierto”.

La Ilustración Musical era una revista que s’editava a Barcelona des de 1883 i es presentava  amb el subítol “periódico semanal ilustrado”. Costava 5 pessetes. El seu propietari era el llibreter Guillem Parera i el director Felip Pedrell.  Difonia la música antiga i moderna, biografies de musics, composicions poètiques i partitures musicals.

El Cercle Mercantil és un edifici singular d’Igualada  promogut per la família Godó, que s’inaugurà el 1899 com a seu del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola, a conseqüència d’una desavinença entre diversos membres de l’antic “Casino de Recreo”. Uns, encapçalats per Joan Godó i Llucià, i els altres pels “Boyer”.

El local del Cercle Mercantil va ésser edificat entre 1893 i 1899  en el solar on antigament hi havia hagut el teatre Tívoli. Va ser construït seguint un projecte de l’arquitecte Francesc de B. Galtés; dirigides les obres per Francesc Sellés; la decoració a càrrec de Frederic Brunet i la pintura per Bartomeu Camps i Antoni Tomàs.

Conté un teatre, un saló-cafè, una sala de festes i un jardí. L’edifici és d’estil eclèctic, però amb molts elements de caràcter modernista. Entre els elements decoratius, cal remarcar la galeria coberta de la façana que serveix d’entrada, els esgrafiats, col·locats en els timpans de les dues obertures que flanquegen l’edifici, i la ceràmica de reflexos metàl·lics a manera de fris. De l’interior cal destacar el teatre; amb una platea, voltada lateralment per llotges. Tot l’edifici està voltat per un jardí.

Entre 1918 i 1920 el president de l’entitat fou Joan Godó i Pelegrí, qui fou alcalde d’Igualada (1906-1914), propietari i director de la Igualadina Cotonera, i cap del sometent del districte. Durant la Guerra Civil Espanyola, els Sindicats de la CNT conjuntament amb la FAI es van allotjar al Cercle Mercantil.

Publicat a El 3 de vuit el 10 de març de 2017

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *