Des de l'Exili

Per una nació catalana independent, republicana i pròspera

10 de febrer de 2011
6 comentaris

Extrapolació especulativa del vot en un referèndum segons els resultats del 28N

Com he deixat anar més d’un cop, sóc partidari de la Declaració unilateral d’independència (DUI) al Parlament com la millor possibilitat per aconseguir-la. Ho sóc, perquè primer crec que convocar i dur a terme un referèndum vinculant sota la legalitat espanyola és impossible i segon encara que es donés permís per fer-ho, les coaccions antidemocràtiques que podrien fer els unionistes, gracies a la convivència de la justícia espanyola i de certs mitjans de comunicació, seria tant forta que influiria negativament el vot. En canvi si primer s’aconsegueix una candidatura que guanya amb majoria absoluta i que presenta al seu programa electoral que durà a terme la DUI, si la proclama, a part de ser legítim, permetria si s’escau, fer un referèndum de ratificació sota l’auspici de les Nacions Unides o d’Europa. Amb observadors internacionals i sota una nova legalitat, el vot seria més lliure de coaccions antidemocràtiques.

Ara bé, quin seria el resultat?. Això no ho podem saber mai amb certesa, però si que podem fer extrapolacions basant-nos el vot obtingut per cada partit el 28N al que li he aplicat un criteri basat en les dades que el darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO de la 4a onada respecte les preferències que tenien cada votant d’aquests partits amb la relació que voldrien amb Espanya (Regió, CCAA, Estat Federal, Estat Popi). En alguns casos ho he matisat també amb el sentiment d’identificació (només català, més català que espanyol, tant català com espanyol, més espanyol que català, només espanyol).

Aquest criteri que més endavant explicaré, m’ha permès especular quin hauria pogut ser el vot afirmatiu, negatiu i l’abstenció en un referèndum, tenint en compte el resultat de cada formació i vot en blanc. El resultat és:

Vots Totals                       : 3.130.276 (58,4%)
Vots pel SI                       : 1.467.797 (46,9%)
Vots pel NO                      :    942.261 (30,1%)
Abstenció o en blanc        :    720.218 (23,0%)

Si eliminem l’abstenció o en blanc i sumem només els vots afirmatius i negatius, que seria el més probable que passaria en un referèndum amb la pregunta SI o NO, ens dóna un total de 2.410.058 vots (1.467.797 + 942.261). Això representa un 44,9% de participació (el cens és de 5.363.688) i amb el segut resultat:

Vots Totals                      : 2.410.058 (44,9%)
Vots pel SI                       : 1.467.797 (60,9%)
Vots pel NO                     :    942.261 (39,1%)

Com podem veure el SI guanyaria sense cap problema. Però segons les condicions que la Unió Europea va demanar per acceptar el referèndum de Montenegro, la participació hauria de ser del 50% amb un 55% de vot afirmatiu vàlid. Per tant el nombre de vots per arribar a complir la demanda de l’UE hauria de ser de 2.681.844 i això significa una diferència de 271.786 vots de més.

Si aquests 271.786 vots fossin tots pel NO, cosa molt improbable,  encara guanyaria el SI, però no arribaríem al 55% de vot afirmatiu que va demanar la UE a Montenegro per ben poc:

Vots Totals                      : 2.681.844 (50,0%)
Vots pel SI                       : 1.467.797 (54,7%)
Vots pel NO                     : 1.214.047 (45,3%)

Per aconseguir el 55% de vot positiu només faltaria que un 3% (8.154 vots) de tots els que hem sumat per arribar a la participació del 50% fossin afirmatius:

Vots Totals                      : 2.681.844 (50,0%)
Vots pel SI                       : 1.475.950 (55,0%)
Vots pel NO                     : 1.205.894 (45,0%)

Però si considerem que aquests 271.786 vots que falten pel 50% segueixen el mateix criteri dels que es van abstenir que he deduït creuant les taules del CEO respecte la relació que voldrien per Espanya, matisat amb el sentiment d’identitat (més endavant explico el criteri) ens surt:

Vots Totals                      : 2.681.844 (50,0%)
Vots pel SI                       : 1.570.804 (58,6%)
Vots pel NO                     : 1.111.040 (41,4%)

Seguint aquest mateix criteri de la intenció de vot dels abstencionistes i anem augmentant el nombre de vots, ens surt que fins un 60% de participació, el SI guanya amb més del 55% de vots necessaris segons les condicions de la UE a Montenegro.

Vots Totals                      : 3.218.213 (60,0%)
Vots pel SI                       : 1.774.087 (55,1%)
Vots pel NO                     : 1.444.125 (44,9%)

En canvi si les condicions per acceptar el referèndum fossin les normals, és a dir del 50% de vots afirmatius, la participació hauria d’arribar a ser, pel cas que tots els vots tots fossin negatius, del 55% per perdre-la. Però si el vot abstencionista que s’anés incorporant seguís el mateix criteri que he determinat segons les dades del CEO, caldria arriba a més del 85% de participació per guanyar el NO.

La conclusió que podríem arribar, amb totes les reserves del món i segons uns criteris que més endavant detallo, és que els resultats del 28N ens indiquen que la voluntat popular de la majoria dels ciutadans que voten, ho farien afirmativament en un referèndum per la independència. Caldria una gran mobilització dels sectors abstencionistes i que aquests fossin majoritàriament en contra, per aconseguir perdre’l.

Caldria afegir a aquesta especulació, l’efecte que tindria la campanya que es faria a favor del SI, cosa que no s’ha fet fins ara d’una manera massiva pels principals partits i encara menys pels grans mitjans de comunicació. En canvi la campanya contra el NO, es porta fent-la des de fa molts anys (aviat farà 300 anys).

Però també és veritat que els espanyols d’ençà estem a la Unió Europea,  encara no s’ha fet la campanya de la por (malgrat s’ha insinuat quelcom durant la tramitació de l’Estatut el 2006). Una campanya de la por podria influir molt negativament al vot. Per això sóc partidari de primer proclamar la DUI al Parlament i després fer el referèndum. En aquest context, amb la legislació internacional que podria ser favorable atès els precedents de Kosove i també que la Generalitat estaria legitimada a organitzar el referèndum de ratificació, junt amb els obsevadors internacionals,  en comptes de fer-lo des del govern espanyol, tal com l’actual legislació exigeix, la campanya de la por podria ser més fàcilment contrarestada i es podria garantir millor les manipulacions del vot per part dels espanyols.

Però també el paradigma mental dels ciutadans hauria canviat una vegada la DUI hagués estat proclamada al Parlament. El referèndum no seria per votar per la independència, ja que aquesta ja hauria estat proclamada al Parlament, si no per dir si volen tornar enrere i continuar ser súbdits del Regne d’Espanya en contra de ser definitivament ciutadans lliures igual que la resta de les nacions europees.

Per això és clau que a les properes eleccions del 2014, hi hagi una gran candidatura que tingui com a objectiu prioritari la DUI. Segons les dades del 28N, amb els 1.467.797 vots que surten que haurien votat SI en un referèndum, s’aconsegueix sense problemes la majoria absoluta i es podria proclamar la DUI al Parlament per després fer el referèndum de ratificació. Això sense comptar amb els abstencionistes que estic segur que s’apuntarien a votar a aquesta candidatura. Els vots hi són, només fa falta articular-la.

Com he dit abans és només especulació i no es res seriós, però m’havia picat la curiositat veure si es podria treure alguna dada al respecte. Penso que les dades indiquen que la independència de Catalunya depèn més que els polítics catalans s’ho creguin, sobretot els dels partits majoritaris, que de la voluntat popular, sobretot la que participa democràticament i vol millorar el seu futur. Aquesta ciutadania està molt clarament definida a favor de què Catalunya esdevingui un estat propi.

Endavant les atxes!!

(si seleccioneu continuar, podreu veure les taules i les formules amb el criteri que he seguit per calcular els vots afirmatius, negatius o que s’abstindrien)
 

Definició del criteri que he seguit per determinar el vot afirmatiu o negatiu o abstenció de cada grup polític presentat el 28N

Taula  1: Dades  del darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO de la 4a onada fet a l’Octubre del 2010 respecte al sentiment d’identificació de ser català, espanyol o les dues coses, segons cada partit o vot en blanc o abstenció.

Sentiment

 Total

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s   

Altres

Blanc

No va votar

Només Espanyol

5,5

14,7

2,6

1,1

6,2

5,4

21,8

0

1,1

6,8

Més Espanyol que Català

3,9

16,2

1,9

0

6,1

2,2

18,6

28,3

1,1

4

Tant Espanyol com Català

42,5

60,5

35,5

8,7

55,6

44,8

59,5

26,1

40

47,7

Més Català que Espanyol

26,5

0,8

36,6

30,6

22,4

25,4

0

15,8

39,3

25

Només Català

20,3

5,2

23,3

59,4

8,1

14,8

0

29,8

9,7

14,8

Taula 2: Dades del darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO de la 4a onada fet a l’Octubre del 2010 respecte la relació entre Catalunya i Espanya de ser un estat propi, federal, CCAA o regió,  segons cada partit o vot en blanc o abstenció

Relació

Total

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s   

Altres

Blanc

No va votar

Regió espanyola

5,9

17,7

2,2

0,2

3,5

4,5

31,4

0

4,4

7,9

CCAA

34,7

73,5

30,5

6

39

24,8

46,8

45,6

34,6

42,2

Estat Federal

30,9

4,5

37,7

23,8

43,1

51,5

18,6

32,8

25,9

27

Estat Propi

25,2

3,4

26,9

70

10,6

19,2

0

21,6

30,7

20,3

No Sap

2,7

1

2,6

0

3,4

0

3,2

0

4,4

2,4

No Contesta

0,7

0

0,1

0

0,4

0

0

0

0

0,3

 

A continuació he fet una taula a on discerneixo el % de Vot pel SI, pel NO o per l’abstenció de cada partit, segons aquest criteri:

a)     El vot SI =  Estat propi + (Estat Federal – %SE)

 1. SE o Sentiment espanyol = Suma (només espanyol + més espanyol que català + (tant espanyol com català /2))

b)     El vot NO = Regió + (CCAA -%SC)

 1. SC o Sentiment català = Suma (només català + més català que espanyol)

c)     El vot abstencionista = Suma de vots – (Vots pel SI + Vots pel No). Hi ha alguns decimals que ballen, però no son significatius.

 

La idea d’aplicar aquestes fórmules segueix la lògica següent:

 1. Votaran SI en un referèndum, tots els votats de cada opció que estan a favor d’un Estat propi més els que estan per l’Estat Federal, però d’aquests darrers només els que no és senten espanyols, més espanyols que catalans i la meitat dels que és senten tant espanyols com catalans. Per exemple, un votant del PSC que creu en un Estat propi, votarà segur pel SI, independentment del seu sentiment d’identitat, igual que els que es creuen en un Estat Federal i és sent només català. Però en canvi si creu en un Estat Federal però se sent només espanyol o més espanyol que català, la possibilitat que voti serà nul·la i si és sent tant espanyol com català, la possibilitat que voti afirmativament serà del 50%.
 2. Votaran NO en un referèndum, tots els votants de cada opció que estan a favor de la regió espanyola més els que creuen amb CCAA (Comunidad Autónoma) però aquests menys els que se sent només català o més català que espanyol. En aquest cas no he restat la meitat del que se sent tant espanyol com català, perquè penso que anirà a l’abstenció abans de votar SI. D’aquesta manera el mateix votant del PSC que creu que Catalunya és una CCAA només li dic que deixarà de votar NO quan té el sentiment de ser només català o més català que espanyol, però no dic que votarà SI. He fet aquesta excepció perquè crec que el que diu que és tant espanyol com català, en el fons vol dir que no és vol definir i per tant és més fàcil que voti per continuar igual o que s’abstingui, en comptes de votar SI, ja que això representa que s’ha de definir en un sentit o en un altre, cosa que no vol fer.

 

Amb aquestes fórmules puc treure un % de probabilitats del vot pel SI o pel NO, o que s’abstindrien, més o menys lògic, segons les dades que disposem de cada partit i també pels que van votar en blanc i pels abstencionistes. En tot cas, estic obert a considerar altres criteris per afinar més aquestes fórmules.

A continuació teniu la taula amb els resultats:

 

Taula 3: Relació del vot afirmatiu i negatiu segons partits, blanc i abstenció amb les formules abans descrites:

 

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s

Altres

Blanc

No va votar

NO

86,8

14,4

0,8

30,6

19,3

78,2

24,8

22,0

33,3

SI

5,1

56,2

92,5

36,4

55,3

5,6

40,8

50,9

37,9

Blanc o Abstencio

9,1

32,1

6,7

36,8

25,4

19,4

34,4

31,5

31,5

 

Com es pot veure, un 86,8% dels que varen votar el PP votarien NO a un referèndum, mentre que només un 5,1% votarien SI i s’abstindrien un 9,1%. També surt que dels que no van anar a votar el 2006,  votarien a favor del SI el 37,9% i pel NO un 33,3%. Aquí, però he fet una excepció quan ho he aplicat abans per fer augmentar la participació. Penso que els votants pel SI seran els primers en mobilitzar-se, mentre que els del NO es mobilitzaran més tard, per això quan he calculat abans la incorporació del vot abstencionista per augmentar la participació, he decidit que el criteri d’aquest vot seria d’un 37,9% a favor i en comptes del 33,3% un 62,1% pel NO (33,3% segur pel NO + 31,5% d’abstenció, depreciant els decimals).

Del que van votar en blanc un 50,9% pel SI i un 22% pel NO. Aquest criteri és el que aplico pel vot en blanc del 28N.

Dels que van votar altres grups a les eleccions del 2006, surt un 40,8% pel SI i 24,8% pel NO. Malgrat no és molt bona idea utilitzar aquest barem amb els partits que s’han presentat el 28N del 2010, ho he fet pels partits que no tinc clar quina era la seva ideologia, però no pels que sé que són 100% espanyolistes o 100% independentistes.

A continuació teniu la taula resultant d’aplicar aquests criteris als resultats de les eleccions del 28N:

 

Candidatura

Vots

% SI

Vots pel SI

% NO

Vots pel NO

S’abstindrien/blanc

 

ALTERNATIVA DE GOVERN

2.208

41%

902

24,8%

548

759

 

ALTERNATIVA LIBERAL SOCIAL

54

41%

22

24,8%

13

19

 

BLOC SOBIRANISTA CATALÀ

187

100%

187

0,0%

0

0

 

CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL

218

0%

0

100,0%

218

0

 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

106.154

6%

5.894

78,2%

83.012

17.248

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

1.202.830

56%

676.132

14,4%

173.574

353.124

 

COORDINADORA REUSENCA INDEPENDENT

6.990

41%

2.855

24,8%

1.734

2.402

 

DEMOCRATICAWEB

46

41%

19

24,8%

11

16

 

DES DE BAIX

7.189

41%

2.936

24,8%

1.783

2.470

 

ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU

15.784

41%

6.446

24,8%

3.915

5.423

 

ESCONS EN BLANC-CIUDADANOS EN BLANCO

18.679

41%

7.628

24,8%

4.634

6.417

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

219.173

93%

202.741

0,8%

1.753

14.678

 

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.

1.760

0%

0

100,0%

1.760

0

 

GENT NOSTRA

597

41%

244

24,8%

148

205

 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL

230.824

55%

127.530

19,3%

44.619

58.675

 

MOVIMENT SOCIAL REPUBLICÀ / MOVIMIENTO SOCIAL REPU

788

41%

322

24,8%

195

271

 

PACMA (PARTIT ANTITAURÍ CONTRA EL MALTRACTAMENT AN

14.238

41%

5.814

24,8%

3.532

4.892

 

PAGESOS PER LA DIGNITAT RURAL CATALANA

824

41%

336

24,8%

204

283

 

PARTIDO ARAGONES

98

0%

0

100,0%

98

0

 

PARTIDO CASTELLANO

1.066

0%

0

100,0%

1.066

0

 

PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS EN ACCION

3.330

41%

1.360

24,8%

826

1.144

 

PARTIDO GAY, LESBICO, BISEXUAL, TRANSEXUAL Y HETER

498

41%

203

24,8%

124

171

 

PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA

1.920

41%

784

24,8%

476

660

 

PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA

3.028

41%

1.237

24,8%

751

1.040

 

PARTIT DE JUSTICIA I PROGRES

49

41%

20

24,8%

12

17

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

575.233

36%

209.482

30,6%

176.050

189.701

 

PARTIT FAMÍLIA i VIDA

2.201

41%

899

24,8%

546

756

 

PARTIT HUMANISTA

908

41%

371

24,8%

225

312

 

PARTIT PER CATALUNYA

314

0%

0

100,0%

314

0

 

PARTIT POPULAR

387.066

5%

19.927

86,8%

335.935

31.204

 

PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-IZQUIERDA REPUBLICANA

1.547

41%

632

24,8%

384

531

 

PIRATES DE CATALUNYA

6.451

41%

2.634

24,8%

1.600

2.216

 

PLATAFORMA PER CATALUNYA

75.134

0%

0

100,0%

75.134

0

 

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

2.100

41%

858

24,8%

521

721

 

REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA

39.834

100%

39.834

0,0%

0

0

 

SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA

82

41%

33

24,8%

20

28

 

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA

102.921

100%

102.921

0,0%

0

0

 

UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA

904

0%

0

100,0%

904

0

 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

5.418

0%

0

100,0%

5.418

0

 

 

 

 

 

 

Totals vots emesos a candidatures

3.038.645

 

1.421.202

 

922.060

695.382

 

En blanc

91.631

51%

46.595

22%

20.201

24.835

 

Totals

3.130.276

47%

1.467.797

30%

942.261

720.218

23%

 

Com he explicat abans el SI guanya de sobre amb el 47% i el NO amb un 30%. Però dels que van votar el 28N, hi ha un 23% que s’abstindrien o no sabrien que votar d’entrada en un referèndum.

Altres dades interessant i curioses són:

 • Partit que tindria més vots negatius seria el PP amb 335.935 vots. El segon seria el PSC  amb 176.050 i el tercer a poca distància CiU amb 173.574 vots.
 • Partit amb més vots afirmatius seria CiU amb 676.132 vots. El segon seria el PSC amb 209.482 i el tercer a poca distància ERC amb 202.741 vots.
 • Partit amb més abstencionistes o en blanc seria de nou CiU amb 353.124 vots, seguit del PSC amb 189.701 vots i tercer Iniciativa-Euia amb 58.675 vots.
 • Iniciativa té més vots afirmatius (127.530) que Solidaritat (102.921)
 • Iniciativa té més gent que s’absté (58.675) abans de votar NO (44.619)
 • ERC té ,dels partits que hi ha dades del 2006, el que té el percentatge més baix de vot del NO (0,8%) amb 1.753 vots, però en canvi uns 14.678 s’abstindrien.

 

Seria molt interessant fer aquest mateix càlcul quan el CEO surti amb les dades actualitzades de les eleccions del 2010, es a dir quan pregunta per si estan per un Estat propi, Federal, CCAA o Regió espanyola enllaçat amb els partits actuals que han sortit al Parlament.

 

 1. Els referendums es guanyen per la meitat dels votants més un. Això de Montenegro s’ho va treure de la màniga l’espanyol Solana per dificultar el procés de independència. No es pot acceptar d’entrada, ens ho han d’imposar si poden. I si ens ho imposen passrem per allí, ara acceptar condicions adverses d’entrada es del gènere tonto.
  I si no, fem un referendum on es proposi quedar-se a Espanya i que s’apliquin les regles aquestes, si no es compleixen independència inmediata.

 2. Tots aquests càlculs tenen un vici d’origen: no s’hi té present l’abstenció diferencial (la gent que s’absté a les catalanes i vota PP o PSOE a les generals). Refés els càlculs prenent com a base les darreres eleccions espanyoles (o les properes municipals), i els resultats seran molt diferents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!