El compliment de l’acció

“Hi ha en aquest món un camí amb dues vies: el ioga del coneixement i el ioga de l’acció. Ningú es lliura de l’acció abstenint-se d’obrar ni es perfecciona per la renúncia. Ningú pot romandre inactiu, perquè l’empeny a l’acció la seva mateixa naturalesa. Per tant, compleix les accions rectament, perquè l’acció és superior a la inacció.”

“Si l’ignorant obra enganxat a l’acció, el savi ha d’obrar sens desig, només pel benestar del món. En els sentits resideix el gust i repugnància pels objectes, dos obstacles pel camí. El desig és la còlera nascuda de la passió, que tot ho corromp i tot ho consumeix. Els sentits, la ment i el discerniment embolcallen el desig, pervertint el cos humà.”

(Tercera estança del Bhagavad Gita”)

Afegeix un comentari