Etziba Balutxo...

Bartomeu Mestre i Sureda

Pere Sureda torna al seu molí

Deixa un comentari

A Elvira Sureda Canyelles in memoriam

Una exposició justa i necessària

En el molí de Sa Cabaneta on va viure amb la seva dona, Catalina Canyelles, les seves tres filles, Elvira, Maria i Catalina, i sa mare, Pilar Montaner, s’ha inaugurat l’exposició Pedro Sureda retorna a ca seva.1 La mostra, comissariada per la filla petita i escultora, Catalina, i per la historiadora de l’art Elvira González (amb la col·laboració de la filla segona, Maria, i del sempre creatiu Raphel Pherrer), a més d’exhibir una part representativa de l’obra del recobrat autor (olis, pastels i aquarel·les), té per objectiu la noble i justa pretensió de reivindicar la memòria d’un artista que, si ens atenem a la seva qualitat, encara no ha rebut el reconeixement que mereix. L’exposició és una magnífica oportunitat per acostar-nos a la seva poc coneguda figura, ens permet plantar cara al pas del temps (el gran assassí de la memòria) i procedir al rescat d’una biografia més que interessant. A la vegada, possibilita valorar positivament in situ la vindicació per tal que l’Ajuntament de Marratxí dediqui el molí amb caràcter permanent a Pere Sureda i aprofiti per gestionar una nova i més adient ubicació del Museu del Fang a qualque antiga olleria del terme.

La nissaga dels Sureda

Nascut l’any 1909 a Valldemossa, Pere va ser el darrer fill del mecenes Joan Sureda i de la pintora Pilar Montaner. Els seus pares varen tenir 14 fills, tres dels quals moriren arran del part i altres dos moriren, encara joves, de tuberculosi. Ell va ser el petit dels nou que varen sobreviure, amb dos germans i sis germanes majors. De fet, entre Jacobo i ell varen néixer sis nines seguides. Pere, al llarg dels primers anys, va gaudir de l’enriquidora experiència de veure desfilar per la casa pairal de Valldemossa personatges com l’arxiduc Lluís Salvador, Neville Chamberlain i Gregorio Marañón, escriptors com Eugeni d’Ors, Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Azorín, Jorge Guillén, Joan Alcover, Llorenç Riber i Gabriel Alomar, o pintors com Joaquim Sorolla, Santiago Rossinyol, Joaquim Mir, Tito Cittadini i Antoni Gelabert. Amb tot, allò que més evocava de la infantesa era la vocació de pallasso.

Possiblement per l’afinitat ideològica que comentarem més endavant, Pere Sureda amb qui més es va fer de la família va ser amb Jacobo (1901-1935) i amb Pazzis (1907-1939). Els tres havien heretat la destresa de sa mare i coincidien amb les habilitats artístiques. Tant Pazzis com Pere tenien com a ídol i referent el seu germà. Jacobo va ser un destacat poeta del moviment ultraista i amic de Jorge Luis Borges a qui va acollir en les seves estades a Mallorca. Arran de la seva mort, Pere es convertí en el principal confident de Pazzis, pintora i escultora, víctima d’un conjunt dramàtic de circumstàncies que l’arrossegaren al suïcidi un mes després de la victòria franquista. Durant la guerra, Pazzis va viure un temps a la casa que Pere tenia llogada a Deià i, després, a la que el mateix germà custodiava i gestionava a Gènova, al costat de Cas Potecari, que havia estat de Jacobo i la seva esposa, Eleanor Sacket.

El matrimoni amb les tres filles

L’any 1937 Pere va anar a viure amb sa mare a Sa Cabaneta, on llogaren el molí. Dia 29 de setembre de 1949, amb 40 anys, es va casar a la Seu de Palma amb Catalina Canyelles Coll, una veïnada molt jove del poble que havia conegut feia molts d’anys. Segons la notícia de premsa, va ser una cerimònia íntima ja que la família Sureda estava de dol per la mort, cinc mesos abans, de Margalida, una germana del nuvi2. Pere i Catalina tendrien tres filles (Elvira, Maria i Catalina) i varen viure sempre al molí, amb un hort, moltes de flors i rodejats de nimalaria (ell suprimí l’a inicial, perquè els animals tenen més cor que les persones, però no tenen ànima). Aquell molí, l’estudi del pintor, va esdevenir un cau de vida social i harmonia.

Un artista singular

El 29 de desembre de 1932, Última Hora, El Día i Correo de Mallorca publicaven la llista d’aprovats validada pel tribunal examinador responsable de cobrir places vacants a l’Ajuntament de Palma. Pere Sureda apareix en el segon lloc de la relació d’aquelles oposicions. D’aquesta manera, als 23 anys, s’incorporava a la feina com a funcionari. El setembre de 1934, promocionà com a oficial del Negociat d’Higiene i Beneficència. Va ser aquell any quan ja demostrà les seves inquietuds culturals. El mes de novembre, a Brisas, apareix un reportatge seu: El parado de Valldemossa, agrupació de la qual feia part amb altres germans.

Les dèries literàries, però, no superaren mai les artístiques. Animat pel pintor Josep Puigdengolas (1906-1987), va ser deixeble del paisatgista i retratista William Edwards Cook (1881-1959), amb el qual arribaria a fer part, ja a l’any 1948, del Grup dels Set. Abans, a la primeria de l’any 1936, va participar en una exposició col·lectiva a l’Ateneu on va exposar dos retrats. Al costat de Pere Quetgles, Xam, i de Juli Sanmartín l’any 1940 va fundar el Cercle de Belles Arts de Palma on, l’any següent, faria la primera exposició individual3. La premsa se’n va fer ressò: dia 18 de març de 1941, Correo de Mallorca anunciava l’exposició que s’inaugurava aquell dia, amb la relació de les obres (Retrato de mi madre, Casa de Deyá, Casas de la Cabaneta, Día gris. Génova, Casas de Valldemossa…). L’endemà, 19 de març, el Baleares publicava en portada una elogiosa crítica signada per K. Dia 22, també en portada, L’Almudaina feia una crònica de l’exposició i enaltia l’autor: Arte ambicioso de nuevas rutas, el del pintor Pedro Sureda, manifestándose una estimable sensibilidad dentro de la difusión de la pintura avanzada. Amb una alta valoració del dibuix i del retrat, la crítica posa èmfasi en l’encertada ingenuïtat dels paisatges. També el Baleares publicava, el diumenge 23 de març, una segona crítica encara més favorable i, finalment, Correo de Mallorca, com els altres diaris també en portada, es desfeia en alabances fins a concloure que Consideramos a Pedro Sureda un nuevo valor que se ha revelado en el ambiente artístico mallorquín. Finalitzada l’exposició, encara es publicaren noves ressenyes entusiastes, com les de A. Vidal Isern i Archie Gittes (vg. algunes crítiques al final).

No havia passat un any quan, atès l’èxit de la primera exposició, el gener de 1942 va fer una segona mostra, aquesta a les Galeries Costa. Els títols de les obres delaten que ja eren fruit de la seva integració a Sa Cabaneta: Dalias y Rosas, Luz de mañana (La Cabaneta), La sierra y el valle (La Cabaneta), Can Roca (La Cabaneta), Luz de tarde (La Cabaneta)… Novament tota la premsa sense excepció va dedicar extenses crítiques a l’exposició. La Almudaina (23 de gener de 1942) deia: Va alcanzando mayor grado de calidad la pintura de Pedro Sureda, el joven artista que se dió a conocer en el pasado año. Dia 22 de març de 1946, de nou a Galeries Costa, inaugurava la tercera mostra individual, amb paisatges de Sa Cabaneta (Es Caulls, Ses Clotes, Calle del Molino…) i de Valldemossa (Olivos, La Cartuja, La Beateta…). Sobre aquella mostra, José Alzubidi escrivia a L’Almudaina: Estamos ante un artista excepcional. No se puede dudar, ni por un momento, de la excelencia de su obra.

Dia 2 d’abril de 1948 l’Ajuntament de Palma va concedir a Pere Sureda un mes i mig de permís sense sou per anar a Ciutadella de Menorca, on dia 11 d’aquell mes va inaugurar una exposició dels seus quadres a la recent estrenada biblioteca de la Caixa de Pensions. El mes de gener de 1949 va fer una nova exposició a les Galeries Quint, des d’on, conjuntament amb les Galeries Costa, el mes de febrer se li tributà un sopar d’homenatge per celebrar els èxits obtinguts amb les seves pintures. En menys de vuit anys, els seus retrats, els seus paisatges i les imatges referides a la cultura popular (especialment les danses valldemossines) havien obtingut reconeixement. S’havia convertit en un dels pintors més notables i coneguts i els seus quadres eren utilitzats per il·lustrar felicitacions de Nadal o calendaris, com el del Foment del Turisme de Mallorca de 1976.

Pere Sureda no era molt donat a exhibir les seves obres i, tot i que li anaven a comprar quadres al molí, passava anys sense exposar, com els quinze que varen transcórrer entre la mostra de 1960 a les Galeries Quint i la que faria l’any 1975 a Santa Maria. Ell es defensava: Per al veritable artista, allò important és crear, no exposar. L’afany d’exposar cada any ha fet malbé moltes obres d’art i molts d’artistes. Al llarg del temps, va ser guardonat amb els premis més rellevants de Mallorca: l’any 1948 amb la Medalla d’Or de la Diputació (1948), l’any 1957 amb el Premi Ciutat de Palma Antoni Ribas (la primera vegada que es convocava), l’any 1968 amb la medalla de dibuix del Salón de Otoño, guardó que revalidà l’any 1975 amb el Primer Premi de Dibuix del XXXIV Salón de Otoño i l’any 1980 amb el Picarol4. Va rebre diverses ofertes de feina, però les va deixar passar totes perquè, part damunt tot, estimava Mallorca i es declarava molt enyoradís.

Pere Sureda vist per Xam

De manera complementària, a partir de l’any 1941 va exercir de crític d’art en el setmanari Actividad, durant els pocs anys que es va publicar. Igualment, a partir de 1966, va impartir classes de pintura en el Club Unión Internacional del Terreno del qual era vicepresident. L’entitat, orientada a promoure l’Art, la Cultura i l’Amistat, organitzava concerts, exposicions, cursos d’idiomes i excursions.

Com a pintor, el seu estil de formes i colors evoca lleugerament l’obra de l’occità Paul Cesana (1839-1906), més conegut com Cézanne. Miquel Alenyà i Fuster (1939-2023), a la veu Pere Sureda Montaner del seu diccionari de pintors, el va descriure així: Fa una pintura depurada i austera, que elimina tot el que és prescindible per incloure solament el que considera essencial. Fa ús d’un cromatisme atenuat, exempt d’estridències, que cerca combinacions harmòniques i equilibrades d’un exquisit classicisme.

L’humorista

Potser la reminiscència de la seva vocació infantil de pallasso, afegida a la bonhomia i al bon humor, l’impulsaren a completar l’expressivitat creativa dels dibuixos, amb la confecció de vinyetes humorístiques. L’any 1942, amb l’obra La inspiración del poeta, va guanyar el primer concurs (i únic, perquè no es tornà a convocar mai més) del Saló d’Humoristes del Cercle de Belles Arts. El 1945 col·laborà a La Codorniz i el 16 de març de 1947, a L’Almudaina, estrenà la secció Panoramas Urbanos, on projectava una mirada molt crítica amb les diverses remodelacions que patia la ciutat de Palma5.

Com és fàcil d’imaginar, malgrat tractar-se d’una secció humorística, els seus dibuixos varen cridar la lupa dels censors. Tot plegat degué incrementar la vigilància a la qual ja devia estar sotmès atesa la condició republicana. Així i tot, l’abril de 1949, juntament amb Joe Sbaris (pseudònim de Josep Ribas, autor de les entrevistes d’aquells anys en el diari Última Hora), va obtenir l’autorització de la censura per publicar un recull de les seves vinyetes. El llibre, amb el subtítol Ría y cavile, anava precedit d’un pròleg de l’editor Lluís Ripoll i Arbós (1913-2000). La premsa es va fer ressò de l’acollida popular que va obtenir el recull d’acudits6.

Com sol passar amb els pintors que fan humorisme gràfic, els dibuixos de Pere Sureda, tan estimats pel gran públic, no han estat prou valorats per la crítica il·lustrada i, en general, han estat considerats un gènere menor. Es tracta d’una percepció molt injusta. Els acudits i les historietes van més enllà del dibuix, perquè requereixen no només la capacitat de mostrar una imatge, sinó també l’enginy del que es vol comunicar. L’humor reclama una gran dosi d’expressió artística.

i arriben en Calafat i en Pep Mindano!

L’any 1959, el periodista Gabriel Fuster Mayans, Gafim (1913-1977), va començar una secció, Sa Porta, on parlava del dia a dia del mercat i l’evolució dels preus7. Arran d’un incident, va decidir camuflar les seves opinions en la veu d’un pagès8. Així va néixer en Calafat. Sa Porta va esdevenir un dels espais més llegits del diari, perquè la gent mirava molt per la butxaca. L’èxit va animar el director del Baleares a convocar un concurs per representar gràficament en Calafat. Es presentaren centenars de dibuixos i, finalment, el jurat va concedir el premi a Pere Sureda.

D’immediat, el mes d’abril de 1962, a la mateixa pàgina de Sa Porta, començaren a publicar-se les Coses d’en Calafat i ben aviat el centre d’atenció dels lectors s’adreçà cap als acudits que varen multiplicar la popularitat del personatge. Això no obstant, el Calafat de Sureda poc tenia a veure amb el de Gafim. El periodista era de Palma i, de la seva mà, en Calafat anava al mercat amb un cert senyoriu, com un ciutadà a matances i amb mentalitat llongueta, mentre que el dibuixant era de Valldemossa i, a més, vivia al poble de Sa Cabaneta. El pagès, amb Sureda, esdevindria molt més coherent.

En Calafat era un pagès mallorquí de devers el pla de Sant Jordi ocurrent, irònic i mordaç, però sense malícia. Va ser l’expressió de la Mallorca de la postguerra; un poble més viu que una alatxa i amb una gran capacitat de sobreviure enmig de les dificultats.

Acompanyat d’en Galiana, en Pep Mindano, madò Gurumbau i altres personatges que entraven i sortien de les vinyetes, en Calafat era un filòsof que es manifestà com un ecologista avant la lettre que l’any 1962 ja es mostrava preocupat davant dels canvis que patia l’illa, sotmesa als efectes més negatius del turisme. Sempre al peu de l’actualitat, també animava la polèmica com la que es va aixecar sobre quin era el topònim correcte d’Andratx. Amb un aparent menfotisme de qui no sap res del debat, aconseguia que la gent s’adonàs de la ignorància general que, de manera gens involuntària i perfectament programada, patia una població desinformada.

Calafat va inundar Mallorca (“cacharro, licor, xiurell, café…”)

La popularitat del personatge va ser de tal magnitud que disparà el merchandising. D’en Calafat, l’any 1964, se’n feren siurells, mones de Pasqua i va donar nom a un licor. Els dibuixos s’aprofitaven arreu9. L’èxit va provocar la gelosia de Gafim que, tot i admetre el mèrit de Pere Sureda, abanderà reiteradament que en Calafat era un invent seu10. Amb tot, l’any 1966 es publicaria el llibre Coses d’en Calafat. Amb pròleg de Gafim, era una selecció de les vinyetes publicades al Baleares. El llibre, presentat el dia de Sant Jordi d’aquell any, va tenir tal èxit que s’exhaurí d’immediat i va obligar a fer-ne una segona edició. Resulta d’interès veure que l’autor, tot i que el nom amb el que tota la vida va ser reconegut per familiars i amics era Pedro, nom que també feia servir per signar les seves obres, va encapçalar el llibre com a Pere.

A partir de 1972 i fins al 1980, Sureda traslladà els seus acudits al Diario de Mallorca, ara amb el títol Coverbos d’en Pep Mindano, però amb idèntic sarcasme. L’autor va fer una descripció del seu personatge: Amb el meu Calafat em plau dur als lectors un poc d’aire fresc de fora vila, sentit comú, realisme, seny i humor. Els acudits estan vinculats a la meva vida quotidiana, a allò que m’envolta, a les persones que tract11. En una sola frase, resumí de manera magistral la filosofia dels mallorquins que pretenia projectar amb els seus dibuixos: En Calafat se’n fot si els ganivets no brillen, allò que vol és que tallin!

En la faceta de dibuixant cal esmentar alguns dels llibres que va il·lustrar. El desembre de 1951, Gafim publicava Tres viatges en calma per l’illa de la calma, amb dibuixos de Pere Sureda. El mes d’abril de 1959 il·lustrava L’altre camí. La història d’un bar de Santa Creu de Gabriel Cortès, llibre que havia guanyat el Premi Ciutat de Palma de Novel·la d’aquell any. El març de 1957, l’Ajuntament de Palma editava el llibre Como andar por la calle, una guia il·lustrada per Pere Sureda per repartir entre els escolars. L’any següent, amb el mateix format, s’editaria Como andar en moto y en bicicleta. Es donava el cas paradoxal que l’any 1948 Pere Sureda s’havia romput la clavícula per una caiguda quan anava en bicicleta i, dia 19 de gener de 1966, va patir un nou accident, aquest amb moto, que l’obligà a ingressar a la clínica Verge de Lluc, amb una commoció cerebral. Segons la família, també va caure d’un cavall amb lesions menors.

El funcionari represaliat

Resulta imprescindible destacar la ideologia d’esquerres dels tres germans artistes de la nissaga dels Sureda i Montaner: Jacobo, Pazzis i Pere. L’any 1931, els tres saludaren, amb entusiasme i satisfacció, la proclamació de la República. El seu posicionament sorprenia en el si d’una família ultraconservadora (son pare s’alienaria amb la Falange Española). De fet, Pere Sureda va militar a Esquerra Republicana, el partit d’Emili Darder, i per això, arran de la insurrecció feixista de 1936, va ser empresonat i, posteriorment, depurat de la feina que tenia a l’Ajuntament de Palma. Fins a la sessió municipal de dia 3 de juliol de 1942, no es va tancar l’expedient disciplinari amb proposta favorable de readmissió com a oficial administratiu12. Havien passat sis anys d’ençà de la detenció13. Anys després, s’incorporaria laboralment al negociat de Cultura.

Malgrat haver de viure (i fer el cap viu per sobreviure) en el marc d’una dictadura militar, no es va tancar mai en banda i va mantenir un ric marc de relacions. Li agradaven els cavalls, anar a jugar a escacs al Centre de Belles Arts, a dòmino i a cartes amb els amics de Sa Cabaneta i a colcar en moto. Una dada gens anecdòtica que, en ple franquisme, demostra fins a quin punt va ser un precursor en defensa de la llengua, és la condició que va posar l’any 1962 a Javier Jiménez, director del Baleares. Periódico del Movimiento: els seus acudits s’havien de publicar en català. El diari va accedir-hi, tot i que, a sota, el primer any s’hi afegia una traducció al castellà que, sortosament, es va eliminar. Dia 31 d’octubre de 1963, a la revista Serra d’Or es llegia: El diari BALEARES publica diàriament una caricatura de l’excel·lent dibuixant Pere Sureda, referida al personatge Calafat, amb el text en català. (…) Com que els dibuixos són bons – Pere Sureda té molt bona mà – i els comentaris també, els lectors cerquen cada dia l’ocurrència de Calafat. Com així els altres diaris no imiten el BALEARES? Pot semblar poca cosa en la nostra llengua, però menys ja no és res.

Pere Sureda a la literatura

Marius Verdaguer (1885-1963), autor d’un encès elogi de la primera exposició de Pere Sureda, també el va incloure a ell i a bona part de la família a La ciudad desvanecida: recuerdos de un socio del «Círculo Mallorquín», publicat l’any 195314.

L‘escriptor Albert Vigoleis Thelen (1903-1989) va incorporar Pere Sureda a Die insel des zweiten Gesichts, una excel·lent novel·la, publicada l’any 1954 i considerada una de les millors obres mestres europees del s. XX. L’autor hi descriu l’estada a Mallorca entre l’agost de 1931 i l’octubre de 1936 quan, després d’una peripècia, es va poder embarcar15. La família Sureda apareix com a protagonista. Vigoleis retrata Joan Sureda com un excèntric i pèssim gestor d’una gran fortuna familiar que va fer ull. En canvi, glossa Jacobo, Pazzis (de qui, segons l’esposa de l’autor, Vigoleis estava enamorat) i, de manera intensa i destacada, Pere, el gran amic que informà l’autor de l’aixecament feixista amb la paraula que hi ha al diccionari britànic: pronunciamiento! L’obra de Vigoleis ha estat objecte de dotzenes d’edicions i, en tres ocasions, l’autor va afegir noves informacions a l’original.

Vigoleis vist per Pere Sureda

A l’edició de 1981, explica com, una vegada mort Franco, l’octubre de 1976 va tornar a Mallorca i va viure a la casa del seu amic, al molí de Sa Cabaneta. És significatiu tot el que escriu. A més de fer un gran elogi de les ensaïmades, dels vins de Felanitx i del frit, les sopes, les panades i els escaldums de Catalina Canyelles, escriu: aquella illa ja no era la nostra illa, sinó un camp de concentració del turisme internacional on els jets vomitaven cada hora una carretada d’estrangers. Descriu l’oasi que representava el molí a una zona, encara no contaminada pel turisme, amb un pou, un ase, molts de cactus, un esbart de coloms i on feia pocs anys que el pintor havia pogut instal·lar l’electricitat. Vigoleis va voler que Pere Sureda el retratàs però, a l’hora de partir, el pintor no li va donar l’oli perquè trobava que no estava acabat. Quan Pere va morir, la vídua en va fer donació a l’escriptor i avui és al Museu Thelen a Viersen.

L’any 1957, Melanie Pflaum, autora d’una biografia de Hemingway, va publicar als Estats Units una novel·la en anglès, Bolero, també editada en segona edició a Anglaterra i traduïda a l’alemany. Sobre la metàfora del ball El Parado de Valldemossa (una de les portades és més que explícita) apareixen, amb noms ficticis, tres germans Sunada. En realitat, són Jacobo, Pazzis i Pere Sureda.

Reconeixements post mortem

Dia 13 d’agost de 1983 va morir a Sa Cabanera per culpa d’una arterioesclerosi sobrevinguda el desembre anterior. Tenia 74 anys i els darrers mesos la malaltia l’hi havia provocat una paràlisi. La premsa local se’n va fer ressò. També fou notícia a La Vanguardia i a l’ABC (amb un obituari de Santiago Cancelo publicat dia 30). Tothom es referia al talent com a pintor i al sagaç i mordaç humorisme. Quantes de vinyetes va arribar a publicar? Si comptam els tres anys dels Panoramas Urbanos a L’Almudaina, els deu anys de Coses d’en Calafat al diari Baleares i els vuit anys dels Coverbos d’en Pep mindano en el Diario de Mallorca, a raó de sis cada setmana (els dilluns aquells anys només sortia La Hoja del Lunes) convindrem que varen ser milers d’acudits. El Baleares va dedicar tota una plana a fer una evocació, signada pel seu amic periodista Joan Bonet, amb algunes il·lustracions de Pere Sureda i un autoretrat.

Només un any després de morir, coincidint amb les festes patronals, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí li dedicà una exposició d’homenatge. L’octubre de 1997 el Casal Solleric, amb organització conjunta dels ajuntaments de Palma, Marratxí i Valldemossa (amb l’actuació del popular grup dels germans Estaràs), va inaugurar l’exposició Recordant Pere Sureda. El 1998, amb motiu del cinquantenari del Grup dels set, es va fer una exposició a la Fundació Barceló, amb l’edició d’un catàleg amb els escrits originals de 1948 de Robert Graves, Miquel Àngel Colomar i Josep Bauçà. L’any 2009, amb motiu del centenari del seu naixement, la Fundació Coll Bardolet, sota els auspicis de l’Ajuntament de Valldemossa, va organitzar una exposició i va publicar el catàleg Pedro Sureda, vida i obra16. Entre d’altres autors, l’escriptor Antoni Serra (1936-2023) el definia així: Sureda, l’home, artista, el creador, l’imaginatiu, l’inconformista, l’irònic, l’insubornable Pedro Sureda. Doncs sí, tot això i tot el que hi vulgui afegir la gent que s’acosti a la seva obra.

L’any 2017 ocupà un lloc rellevant a l’exposició Humor gràfic a la premsa de les illes Balears. Finalment, el 2023, Pere Sureda i Montaner ha tornat al seu molí de Sa Cabaneta. Tant de bo, hi pugui romandre i que el seu esperit faci reviure el paradís perdut amarat d’olis, aquarel·les i dibuixos.

Sempre he coincidit amb Raphel Pherrer, amic de la família i un dels qui en sap més coses (i el qui millor les sap dir o callar), que la nissaga dels Sureda Montaner conté totes les característiques que defineixen les virtuts i els defectes dels mallorquins. El relleu de molts dels seus membres conviden a l’elaboració d’un estudi global que abocaria a la realització d’una sèrie televisiva d’altíssim interès17. Tant de bo es pugui fer realitat el projecte que somiava Elvira, la filla major de Pere (1951-2022). De moment, l’exposició dedicada a son pare és una magnífica oportunitat per endinsar-se en una atmosfera meravellosa plena d’evocacions màgiques.

Dat a Son Menut, del 9 al 13 de setembre de 2023

NOTES

1 Respectant les citacions on apareix com Pedro, he adoptat com a criteri el nom de Pere

2 Amb la mort de Margalida, dia 23 d’abril de 1949, dels 14 fills que havia tengut Pilar Montaner, ja només en sobrevivien cinc (Juan, Celerina, Emilia, Susanna i Pere)

3 El Cercle es va inaugurar dia 14 de desembre de 1940 amb una exposició, amb obres de més de vint autors, entre els quals Pilar Montaner i Pere Sureda

4 El premi Antoni Ribas no es tornà a convocar fins el 1968. El 1974 s’exposaren a la Sala les set obres guanyadores. Arran del Ciutat de Palma, l’any 1957, en una divertida entrevista sobre la destinació dels doblers del premi, deia que oferiria un frit als amics i un pinso especial al seu ase, Caravaco

5 Pere Sureda considerava que Palma era una ciutat inhòspita i incòmoda

6 Baleares (28-IV-1949)

7 El periodista Gabriel Fuster Mayans era advocat i, abans de la guerra, va ser company a la Residència Ramon Llull de Barcelona del pintor Ramon Nadal, del poeta Bartomeu Rosselló Pòrcel i del psiquiatre Bartomeu Mestre, entre d’altres

8 Gafim, atesa la precària situació dels productors, havia proposat pujar una pesseta el preu de la llet i centenars de consumidors acusaren el diari d’irresponsabilitat

9 L’any 1968, una televisió d’Estats Units va fer un reportatge sobre en Calafat, on Pere Sureda explicava el procés creatiu dels acudits. El 1969 el programa de la popular Festa del Botifarró de Sant Joan, anava il·lustrat amb dibuixos d’en Calafat

10 El 4 de març de 1969, Gafim publicava Sobre el origen e intención de Calafat

11 Entrevista del professor i llibreter Tomeu Payeres al Baleares (2-III-1969)

12 Font: La Almudaina i Baleares (4 de juliol de 1942), El Luchador (11 de juliol de 1942)

13 En sentència del 7 de setembre de 1950, arran d’una demanda formulada per quatre treballadors que havien patit també la depuració, es decretà que la reposició fos retroactiva amb l’antiguitat de 1936. Font: Boletín Oficial de la Provincia de Baleares n. 13076

14 Hi ha una excel·lent traducció de Nina Moll al català, La ciutat esvaïda, publicada l’any 1977

15 Traduïda al castellà com La isla del segundo rostro, en català seria més entenedor L’illa de les dues cares

17 Tant Pilar Montaner com Pazzis han estat objecte de documentals monogràfics. Això no obstant, roman pendent una visió conjunta de la nissaga, amb especial atenció a les figures de Joan Sureda i els seus fills Jacobo i Pere

BIBLIOGRAFIA

ALENYÀ, Miquel (miquelcinema): https://miquelcinema.blogspot.com/2013/10/pere-sureda-montaner-valldemossa.html (2013)

BAUZÁ MARTORELL, Felio J. (2009): La vida soñada. El legado intelectual de Don Juan Sureda Bimet Olañeta

BERNANOS, Georges (reedició de 1981): Els grans cementiris sota la lluna (amb introducció i epìleg de Josep Massot i Muntaner). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Curial

BOSCH JUAN, M. C. (1988): Agosto de 1938. La Falange solicita un informe sobre Bernanos. Georges Bernanos 1888-1988. Mallorca: Estudi General Lul.lià de Mallorca i Càtedra Ramón Llull

– (2011) Pilar Montaner i Joan Sureda. Epistolari i literatura. Ajuntament de Palma

CAPELLÀ, Llorenç (1989): Diccionari Vermell. Palma, Moll

La Mallorca del Clavell Di7 1999

COMPANY MATAS, Arnau (2000): De la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil dins El segle XX a les Illes Balears. Palma. Ed. Cort

DIVERSOS AUTORS (1988): Memòria civil. Mallorca en guerra, separata del diari Baleares. Palma

FERRER, Rafel (Raphel Pherrer) (1983): Adéu, Pere Sureda (Pòrtula, 20-XI-83)

El món de Pere Sureda, (Pòrtula, n. 41, agost de 1985)

Cent anys amb en Pere Sureda https://www.youtube.com/watch?v=7BuoxUGVtdA

Entrevista a Elvira Sureda https://www.youtube.com/watch?v=pxkYsnFVOu0

GARCIA BONED, Germà (1998): La segunda cara de la isla de la segunda cara Miquel Font

– (2010) Memòries d’en A. “Vigoleis” Thelen a Mallorca (1931-1936) Edicions Cort

HERRANZ HAMMER, A. i ROQUE COMPANY, J. M. (2006): La Segona República a Mallorca. El temps, els fets i els protagonistes, Miquel Font, editor

MARGAIS, Xavier (2002): El moviment esperantista a Mallorca (1898-1938). Palma, Documenta Balear.

MAS QUETGLAS, Joan (2002): Els mallorquins de Franco. La Falange i el Moviment Nacional, Palma, Documenta Balear

MASSOT i MUNTANER, Biel (2009): http://www.marratxipedia.com/textos-mes-llargs/pere-sureda-cent-anys-f/

MASSOT I MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra. Barcelona, AM

– (1987): El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-setembre de 1936. Biblioteca Serra d’Or, AM

– (1990): Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears, AM

– (1996) El primer franquisme a Mallorca, AM

– (1989): Georges Bernanos i la Guerra Civil. Barcelona, AM

– (1998): Tres escriptors davant la guerra civil Georges Bernanos, Joan Estelrich, Llorenç Villalonga, Biblioteca Serra d’Or. AM

– (2000) Antoni Maria Sbert. Agitador polític i promotor cultural. Barcelona, AM

– (2002) Aspectes de la guerra civil a les Illes Balears. Barcelona, AM

– (2004): Sobre Georges Bernanos i altres temes polèmics. Barcelona, AM

– (2005): Escriptors i erudits contemporanis. Cinquena sèrie. Barcelona, AM

MESTRE i SUREDA, Bartomeu (2009): Vindicació de LA NOSTRA TERRA. Palma, EL GALL i INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (2009)

– (2019) Un diluvi de buit ha inundat el paisatge dins del llibre BLUES AMB DONES, EL GALL EDITOR. Vg. http://boladevidre.blogspot.com/2012/06/un-diluvi-de-buit-ha-inundat-el.html

– (2011) Té dues cares Mallorca? (en cinc capítols)

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/te-dues-cares-mallorca-primera-part/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/te-dues-cares-mallorca-segona-part/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/te-dues-cares-mallorca-tercera-part/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/te-dues-cares-mallorca-quart-i-penultim-comentari/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/te-dues-cares-mallorca-final/

PAYERAS, Tomeu (1969): Se le acusa de… (Baleares, 2-III-1969)

PERELLÓ, Rafel (1989): El Grupo de los Siete (1948-1949). Fundació Barceló. Palma, 1989

RIPOLL, Lluís (1981): Las Baleares y sus pintores (pàgs. 198-199)

SERRA, Antoni i altres autors (2009). Pedro Sureda. Vida i Obra. Ajuntament de Valldemossa Fundació Coll Bardolet

Pere Sureda, uns dibuixos i aquells temps. Última Hora (31-V-1980)

SUÑER, M. i COMES, R. (2001): Jaume Vidal Alcover: Humanisme, heterodòxia i geni. Valls, Cossetània

THELEN, Albert Vigoleis (1993): La isla del segundo rostro. Barcelona, Anagrama

TUR, Margalida (1996): La Pintura i l’Escultura a les Balears. Promomallorca, Palma, 1996.

VEIRET, Patricia i PFLAUM, Will (2015): El evangelio de Pazzis Sureda (volum I). Galerada bilingüe espanyol – anglès. Amb un índex del que hauria de ser el volum II.

VERDAGUER, Marius (1953) La ciutat esvaïda (1977), traducció de Nina Moll al català de La ciudad desvanecida). Ed. Moll.

VICENS CASTAÑER, Antoni (2003): Georges Bernanos, entre el amor y la ira, UB

VILLALONGA, Miguel (1947): Autobiografía, José Janés (consultada la reedició de 1983 de Trieste)

IL·LUSTRACIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclariment forçat a un acudit negre i de sal gruixada

L’autor de l’article amb Elvira Sureda Canyelles (Son Menut, 5-VII-2020)

 

 

 

 

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat en el 13 de setembre de 2023 per Bartomeu Mestre i Sureda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.