Finançament i compliment de l’Estatut

9 de juliol de 2009
Sense categoria

5.630 M€ de més amb el nou finançament, no és ni molt ni poc, simplement és el compliment de l’Estatut. – L’Estatut estableix una nova cistella d’impostos. Representaria 5.630 M€ de més per Catalunya. – Tot el que sigui acceptar menys de 5.000 M€ suposa renunciar a l’Estatut. – CiU ha marcat una xifra per

Llegir més

Moció que CiU ha presentat al Parlament de Catalunya per lluitar contra les conseqüències socials de la crisi econòmica

5 de maig de 2009

A LA MESA DEL PARLAMENT Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials en el context de crisi econòmica,

Llegir més

CiU denuncia que el Departament d?Acció Social i Ciutadania no està donant respostes a les famílies davant l?actual crisi

5 de maig de 2009

Cleries reclama a la Consellera “lideratge”, que es reuneixi amb entitats i les associacions per promoure mesures concretes d’ajut a les famílies i li ofereix un pacte de col·laboració.El diputat de CiU, Josep Lluís Cleries, ha acusat avui a la Consellera d’Acció Social i Ciutadania de “no estar a l’alçada de les necessitats personals, socials

Llegir més