5 de maig de 2009
0 comentaris

Moció que CiU ha presentat al Parlament de Catalunya per lluitar contra les conseqüències socials de la crisi econòmica

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials en el context de
crisi econòmica, (Tram. 300-000202/08)

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Taula Social contra la crisi

Promoure la creació d’una Taula Social contra la Crisi formada per entitats i federacions de l’àmbit social, sindicats, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, per a pactar un programa de mesures urgents per a pal•liar els efectes personals, familiars i socials de la crisi.

2. Administració Local

Acordar i implantar, de forma immediata, un augment de la dotació econòmica prevista als contractes-programa amb els ajuntaments i amb els consells comarcals, destinat a dotar el conjunt de serveis socials bàsics i especialment els ajuts d’urgència social, que avui resulten insuficients i vinculant aquest augment de forma directa a l’increment de la demanda d’aquests ajuts a cada territori.

3. Nou Pla d’Inclusió Social 2009

Promoure i aplicar un Pla d’Inclusió Social potent, amb recursos econòmics extraordinaris, de forma immediata i urgent, comptant per a la seva elaboració amb les entitats socials i administracions locals que ja estan treballant per tot el territori.

4. Tercer Sector

4.a. Fer efectiu immediatament el pagament de les subvencions, ajuts i factures pendents de pagament d’anys anteriors per part del Govern de la Generalitat a les entitats socials o les seves federacions.

4.b. Mantenir l’import total previst en els contractes de gestió de la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió d’ equipaments cívics i socials i dels programes que s’hi realitzen.

4.c. Repartir íntegrament l’aportació disponible que les caixes d’estalvi catalanes tenen per a l’any 2009 destinada a programes socials duts a terme per les entitats socials i acordats a través de la Generalitat de Catalunya.

4.d.Crear una línia de crèdit de l’Institut Català de Finances per al finançament de les entitats socials, que porten a terme programes contra els efectes socials de la crisi econòmica.

4.e. Crear una línia específica d’avals públics de la Generalitat de Catalunya per facilitar el descompte de les quantitats que les Administracions Públiques deuen a les entitats de l’àmbit social.

4.f. Crear un programa prioritari de mecenatge amb avantatges fiscals addicionals per a aquelles accions que financin actuacions contra la pobresa, ja sigui a través dels “Bancs d’ Aliments” o d’entitats que desenvolupen programes d’ inclusió social i de lluita contra la pobresa.

4.g. Promoure nous convenis de col•laboració amb els Bancs d’Aliments que permetin afrontar amb garanties la creixent demanda d’aliments per part de les persones i famílies afectades per la crisi i així preservar el dret a l’alimentació de tots els ciutadans de Catalunya.

5. Tercer Sector i Empreses

Fer efectives les factures pendents de pagament d’anys anteriors a les empreses i a les entitats que gestionen equipaments especialitzats, ja siguin concertats o col•laboradors de la Generalitat de Catalunya.

6. Suport a la Família

6.a. Realitzar el pagament immediat dels ajuts a les famílies amb infants menors a càrrec, ja siguin d’ entre 0 i 3 anys o d’entre 0 i 6 anys, que estan pendents de liquidació a data actual i que corresponen a l’ any 2008.

6.b. Publicar urgentment el Decret de regulació i convocatòria del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions, així com també facilitar les seves condicions d’ accés.

6.c. Crear una línia de prestacions específica i urgent per a cobrir les necessitats vitals bàsiques d’ aquelles famílies que han perdut tota prestació econòmica.

7. Llei de Prestacions socials de caràcter econòmic

Fer les modificacions pressupostàries necessàries per a poder aplicar un Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de 577,30 € (corresponent a aplicar un 4,5 % d’augment respecte a l’IRSC del 2008) i que aquest arribi al 100% del seu valor en el conjunt de les prestacions socials de caràcter econòmic en aquest any 2009.

8. Austeritat en la despesa del Govern

Revisar el Pressupost 2009 de la Generalitat de Catalunya amb criteris d’austeritat pressupostària amb la finalitat de destinar els recursos que s’aconsegueixin de despeses previstes no imprescindibles a polítiques de lluita contra l’exclusió social i la pobresa.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!